fredag 16. februar 2018

Aktivitetsoversikt våren 2018

Her kommer litt om hva som er planlagt av møter og turer fram til sommeren. 
* 22. februar, kl 1900: Medlemsmøte på Prestegårdskafeen, Stjørdal museum. 
Nostalgikveld. Etter ønske fra "nye" medlemmer om hva vi som har vært med noen år, har holdt på med i tidligere tider. Ugler er aktuelle for tida, og derfor starter vi med en bildeserie fra turer på 80- og 90-tallet, med ugler i fokus, v/Per Inge, bl.a. av lappugle og slagugle fra Jämtland. Oppfordrer de som har opplevelser og bilder om å ta med bilder, enten som lysbilder (dias) eller digitalt. Vi stiller med gammeldags analogt apparatur for visning av lysbilder.
* 8. mars: kl 1900. Årsmøte. Prestegårdskafeen.
Foruten vanlig årsmøtesaker vil vi få til en presentasjon av fugleåret 2017 i bilder. En oppfordring går til alle som har bilder av uvanlige/sjeldne fugler eller gode bilder av vanlige fugler i Stjørdal/Meråker i 2017, om å plukk ut de beste bildene (inntil 15 bilder). Alle bildene blir presentert samlet, og møtedeltakerne kan deretter stemme over det beste bildet. Kanskje blir det en liten premie til "vinneren"?
Nærmere detaljer blir sendt ut snart, og aktuelle fotografer kontaktet.
Det blir også viet oppmerksomhet og premiering til de som var med på "Big Year 2017" i Stjørdal.
Det blir sendt ut egen innkalling til årsmøtet.
Dvergmåse, Halsøen 1. september 2017. Foto: Per Inge Værnesbranden.
* 22. mars: kl. 1900: Medlemsmøte. Prestegårdskafeen. 
Tema: Fuglefotografering. Kjetil Schjølberg fra Stjørdal Foto kan det aller meste innen fuglefotografering, og vil avsløre noen triks for å ta gode fuglebilder. Vi vil følge opp med en utedag påfølgende helg for å prøve ut ny lærdom. Dette bestemmes på møtet. 


Konglebit, Steinvik, desember 2017.Foto: Per Inge Værnesbranden.
 * 8. april: kl. 10.00: Fuglevandring i Halsøen.

Vi har også planlagt en fellestur til Innherred (Ørin, Leksdalsvatnet m.m.) i mai. Detaljer er ikke klare ennå.

Snadderand, Almovatnet. Foto: Per Inge Værnesbranden.
Oppdatert informasjon vil kommer på FB-sida og det vil også bli sendt ut e-post til medlemmer og andre interesserte når detaljer og andre ting er klare. Møtene og turene er åpne for alle, uansett medlemskap eller ikke.

torsdag 1. februar 2018

Fuglevandring i Halsøen 4. februar

Vi starter med årets første fuglevandring i Halsøen. Oppmøte på parkeringsplassen mellom Nord Universitet og Statoil (merket P på kart) kl 10.00. Ferdig ca. kl 11.30.
Vi starter i andre enden denne gangen, og begynner ved utløpet av Gråelva, og beveger oss langs gangvegen mot E6. Det er som vanlig mye fugl i Halsøen, foruten de tallrike stokkendene, også noen krikkender og brunnakker. En bergand har også vært sett i vinter. Kanskje kan det dukke opp noe spennende, som dvergdykker eller polarmåse?
Vi har teleskop til utlån dersom du ikke har selv.

Bergand, hann og hunn. Foto: Per Inge Værnesbranden.fredag 10. november 2017

Medlemsmøte 15. november - Donaudeltaet

Stjørdal Museum, Prestegårdskafeen, 15. november kl 19.00.

Einar Hugnes har vært på fototur til Donaudeltaet, et stort våtmarksområde i Svartehavet, kjent for for sitt fantastiske fugle- og dyreliv. På medlemsmøtet vil Einar formidle sine inntrykk derfra, illustrert med mange flotte bilder. Bildet av silkehegra som vises her er tatt av Einar. Einar er også svært aktiv på sin egen fotoblogg: http://naturfotoeinarhugnes.blogspot.no/, og mange av Donaubildene kan ses der, men møt gjerne opp på vårt møte og hør Einar direkte berette om sine opplevelser.


Vi oppfordrer også andre fotografer til å ha med bilder.

Nå er jakkemerket som ble omtalt tidligere i høst, ferdig laget og kan kjøpes! Pris kr 50,- pr stk. Kan kun kjøpes av de som er betalende medlemmer av NOF Stjørdal, så vil du ha merket og ikke er medlem, så er det en fin anledning til å melde seg inn 😊
På medlemsmøtet er det mulighet til å kjøpe merket. Kun kontant salg eller betaling til vår konto. Kontakt undertegnede via Facebook, e-post til stjordal@birdlife.no eller tlf 45619219 for nærmere info og bestilling.
Det blir servert noe å spise og drikke på møtet, så møt opp for en trivelig kveld, på Prestegårdskafeen.

onsdag 4. oktober 2017

Fuglevandring Halsøen 8. oktober

Søndag 8. oktober starter vi opp med Fuglevandring i Halsøen, kl. 10.00-11.30.
Oppmøte ved parkeringsplassen ved "Grustaket", mellom E6 og jernbanen (se kart), kl 10.00. Vi går langs gangstien rundt Statoil og bort til utløpet av Gråelva, med passende pauser underveis, og er godt egnet også for bevegelseshemmede/rullestolbrukere.
Alle som er interessert i fugler eller vil lære om fugler er hjertelig velkommen.

Høsten er ennå ikke ferdig, og det er mulighet til å oppleve bra med fugleliv, også en god del trekkfugler som raster. Nå er det gåseflokker som dominerer, med både grågås og kortnebbgås. Grågjessene er i hovedsak fugler som holder seg i området gjennom hele høsten, fra august til ut oktober, i antall på opp til ca 1000 fugler, mens kortnebbgjessene er på gjennomtrekk fra Svalbard til overvintringsplassene i Nordsjø-området, og mellomlander i Trøndelag. Kanskje skjuler det seg en og annen uvanlig gåseart blant de "gråbrune" horder?

Grågjess og kortnebbgjess ved Langøra nord. Foto: Per Inge Værnesbranden
Nytt av året er at Stjørdal Foto låner ut teleskop og kikkerter til utprøving. Det er snakk om utstyr av høy kvalitet. En nyhet er bl.a. Swarowski teleskop  med to okularer, "ornitologens drøm".
Denne sesongen blir fuglevandringene gjennomført annenhver måned, fram til april 2018, i stedet for hver måned slik vi gjorde forrige sesong. De neste datoene er da 3. desember, 4. februar og 8. april, med fast oppmøtetidspunkt kl 10.00 ved parkeringsplass i Grustaket.

onsdag 27. september 2017

EuroBirdWatch - Ringmerking

Da har NOF Stjørdal kommet i gang med høstens aktiviteter. Første aktivitet skjer allerede til helga, både på lokalt og nasjonalt nivå.

EUROBIRDWATCH 30. september - 1. oktober
Dette er et arrangement som går over hele Europa, med fokus på trekkende fuglearter, og med oppfordring om at så mange som mulig rapporterer alt som blir sett av fugler. Mer om EuroBirdWatch kan du lese her: Birdlife EuroBirdWatch

Bjørkefink kan opptre i store flokker på denne tida. Foto: Per Inge Værnesbranden


RINGMERKING 1. OKTOBER
Hvis du vil være med på ringmerking av fugler har du en mulighet søndag 1. oktober. Da vil det foregå ringmerking ved Fjurruvollen, Skatval, fra klokka 0700. Fjurruvollen er området ved tennsibanen sør for Vingebukta. Det er ikke åpent for allmenn biltrafikk ned til Fjurruvollen,  så parkering gjøres ved Vinge campingplass (merket P på flyfoto), og deretter en gåtur langs veien noen hundre meter (merket med stiplet rød linje).

Ringmerkinga foregår ved Fjurruvollen, merket med rød ring. Bilparkering skjer nedenfor Vinge camping.
Flyfoto: www.finn.no/kart.

Kjøttmeis i nettet, fanget inn for ringmerking. Foto: Einar Hugnes.

FUGLEVANDRING I HALSØEN 8. OKTOBER
Allerede neste søndag starter vi opp med Fuglevandring i Halsøen. Nærmere detaljer blir annonsert i forkant.

mandag 22. mai 2017

Fuglesangtur 28. mai og Håmmårsbukta 1. juni


I forbindelse med Fuglenes Dag den 28. mai (initiert av NOF sentralt), inviterer NOF Stjørdal til Fuglesangtur. Oppmøte ved turstien som går opp til Bjørdalen ved Koksåsen, søndag 28. mai kl. 07.00.

Møteplassen ligger på nordsida av krysset E14/Reealleen/Hognesaunvegen (se kart) øst for Stjørdal sentrum. Det er begrenset med parkeringsplasser (6-8 biler), og alternativ parkering kan gjøres ved Haraldreina skole i Hognesaunvegen (300 m unna), men er også i passende sykkelavstand fra sentrum. Det er tilrettelagt med flere stier i området, tilpasset ulike fysiske behov. Hovedstien opp til Bjørdalen har endel bratte stigninger.

På denne turen vil deltakerne få et innblikk i fuglenes sang, lære om hvorfor de synger, og få erfaring med forskjellige arter som synger.

Løvsanger, Norges vanligste fugl. 

Møteplass markert med rød nål.

Håmmårsbukta 1. juni
Torsdag 1. juni kl 18.30 inviterer NOF Stjørdal til sosialt kveldstreff ved hytta vi disponerer i Håmmårsbukta. Ta med mat og drikke og bekledning etter været. Et av formålene med samlinga er bl.a. diskutere framtidig bruk av hytta. Etter hærverket for to år siden (se innlegg fra mai 2015 i bloggen) har ikke hytta vært i bruk av oss, og vi må ta stilling til om vi fortsatt skal bruke den. Har du noen tanker omkring det så møt opp.
Vi benytter samtidig anledningen til å se etter fugler i området, enten i skogen eller på sjøen. Vi har også flere fuglekasser hengende som kan sjekkes for innhold.


Gråfluesnapper.

fredag 31. mars 2017

Fuglevandring Halsøen 2. april

Søndag 2. april blir siste fuglevandring i Halsøen før sommeren avholdt.
Oppmøte kl 10.00 ved parkeringsplassen i "Grustaket" ved renseanlegget (se kart i innlegg lenger nede i bloggen).

Nå har flere trekkfugler ankommet, som gravand, tjeld, sandlo, vipe, grågås og kortnebbgås. Kanskje kan vi se noen nye på denne vandringa?