fredag 10. november 2017

Medlemsmøte 15. november - Donaudeltaet

Stjørdal Museum, Prestegårdskafeen, 15. november kl 19.00.

Einar Hugnes har vært på fototur til Donaudeltaet, et stort våtmarksområde i Svartehavet, kjent for for sitt fantastiske fugle- og dyreliv. På medlemsmøtet vil Einar formidle sine inntrykk derfra, illustrert med mange flotte bilder. Bildet av silkehegra som vises her er tatt av Einar. Einar er også svært aktiv på sin egen fotoblogg: http://naturfotoeinarhugnes.blogspot.no/, og mange av Donaubildene kan ses der, men møt gjerne opp på vårt møte og hør Einar direkte berette om sine opplevelser.


Vi oppfordrer også andre fotografer til å ha med bilder.

Nå er jakkemerket som ble omtalt tidligere i høst, ferdig laget og kan kjøpes! Pris kr 50,- pr stk. Kan kun kjøpes av de som er betalende medlemmer av NOF Stjørdal, så vil du ha merket og ikke er medlem, så er det en fin anledning til å melde seg inn 😊
På medlemsmøtet er det mulighet til å kjøpe merket. Kun kontant salg eller betaling til vår konto. Kontakt undertegnede via Facebook, e-post til stjordal@birdlife.no eller tlf 45619219 for nærmere info og bestilling.
Det blir servert noe å spise og drikke på møtet, så møt opp for en trivelig kveld, på Prestegårdskafeen.

onsdag 4. oktober 2017

Fuglevandring Halsøen 8. oktober

Søndag 8. oktober starter vi opp med Fuglevandring i Halsøen, kl. 10.00-11.30.
Oppmøte ved parkeringsplassen ved "Grustaket", mellom E6 og jernbanen (se kart), kl 10.00. Vi går langs gangstien rundt Statoil og bort til utløpet av Gråelva, med passende pauser underveis, og er godt egnet også for bevegelseshemmede/rullestolbrukere.
Alle som er interessert i fugler eller vil lære om fugler er hjertelig velkommen.

Høsten er ennå ikke ferdig, og det er mulighet til å oppleve bra med fugleliv, også en god del trekkfugler som raster. Nå er det gåseflokker som dominerer, med både grågås og kortnebbgås. Grågjessene er i hovedsak fugler som holder seg i området gjennom hele høsten, fra august til ut oktober, i antall på opp til ca 1000 fugler, mens kortnebbgjessene er på gjennomtrekk fra Svalbard til overvintringsplassene i Nordsjø-området, og mellomlander i Trøndelag. Kanskje skjuler det seg en og annen uvanlig gåseart blant de "gråbrune" horder?

Grågjess og kortnebbgjess ved Langøra nord. Foto: Per Inge Værnesbranden
Nytt av året er at Stjørdal Foto låner ut teleskop og kikkerter til utprøving. Det er snakk om utstyr av høy kvalitet. En nyhet er bl.a. Swarowski teleskop  med to okularer, "ornitologens drøm".
Denne sesongen blir fuglevandringene gjennomført annenhver måned, fram til april 2018, i stedet for hver måned slik vi gjorde forrige sesong. De neste datoene er da 3. desember, 4. februar og 8. april, med fast oppmøtetidspunkt kl 10.00 ved parkeringsplass i Grustaket.

onsdag 27. september 2017

EuroBirdWatch - Ringmerking

Da har NOF Stjørdal kommet i gang med høstens aktiviteter. Første aktivitet skjer allerede til helga, både på lokalt og nasjonalt nivå.

EUROBIRDWATCH 30. september - 1. oktober
Dette er et arrangement som går over hele Europa, med fokus på trekkende fuglearter, og med oppfordring om at så mange som mulig rapporterer alt som blir sett av fugler. Mer om EuroBirdWatch kan du lese her: Birdlife EuroBirdWatch

Bjørkefink kan opptre i store flokker på denne tida. Foto: Per Inge Værnesbranden


RINGMERKING 1. OKTOBER
Hvis du vil være med på ringmerking av fugler har du en mulighet søndag 1. oktober. Da vil det foregå ringmerking ved Fjurruvollen, Skatval, fra klokka 0700. Fjurruvollen er området ved tennsibanen sør for Vingebukta. Det er ikke åpent for allmenn biltrafikk ned til Fjurruvollen,  så parkering gjøres ved Vinge campingplass (merket P på flyfoto), og deretter en gåtur langs veien noen hundre meter (merket med stiplet rød linje).

Ringmerkinga foregår ved Fjurruvollen, merket med rød ring. Bilparkering skjer nedenfor Vinge camping.
Flyfoto: www.finn.no/kart.

Kjøttmeis i nettet, fanget inn for ringmerking. Foto: Einar Hugnes.

FUGLEVANDRING I HALSØEN 8. OKTOBER
Allerede neste søndag starter vi opp med Fuglevandring i Halsøen. Nærmere detaljer blir annonsert i forkant.

mandag 22. mai 2017

Fuglesangtur 28. mai og Håmmårsbukta 1. juni


I forbindelse med Fuglenes Dag den 28. mai (initiert av NOF sentralt), inviterer NOF Stjørdal til Fuglesangtur. Oppmøte ved turstien som går opp til Bjørdalen ved Koksåsen, søndag 28. mai kl. 07.00.

Møteplassen ligger på nordsida av krysset E14/Reealleen/Hognesaunvegen (se kart) øst for Stjørdal sentrum. Det er begrenset med parkeringsplasser (6-8 biler), og alternativ parkering kan gjøres ved Haraldreina skole i Hognesaunvegen (300 m unna), men er også i passende sykkelavstand fra sentrum. Det er tilrettelagt med flere stier i området, tilpasset ulike fysiske behov. Hovedstien opp til Bjørdalen har endel bratte stigninger.

På denne turen vil deltakerne få et innblikk i fuglenes sang, lære om hvorfor de synger, og få erfaring med forskjellige arter som synger.

Løvsanger, Norges vanligste fugl. 

Møteplass markert med rød nål.

Håmmårsbukta 1. juni
Torsdag 1. juni kl 18.30 inviterer NOF Stjørdal til sosialt kveldstreff ved hytta vi disponerer i Håmmårsbukta. Ta med mat og drikke og bekledning etter været. Et av formålene med samlinga er bl.a. diskutere framtidig bruk av hytta. Etter hærverket for to år siden (se innlegg fra mai 2015 i bloggen) har ikke hytta vært i bruk av oss, og vi må ta stilling til om vi fortsatt skal bruke den. Har du noen tanker omkring det så møt opp.
Vi benytter samtidig anledningen til å se etter fugler i området, enten i skogen eller på sjøen. Vi har også flere fuglekasser hengende som kan sjekkes for innhold.


Gråfluesnapper.

fredag 31. mars 2017

Fuglevandring Halsøen 2. april

Søndag 2. april blir siste fuglevandring i Halsøen før sommeren avholdt.
Oppmøte kl 10.00 ved parkeringsplassen i "Grustaket" ved renseanlegget (se kart i innlegg lenger nede i bloggen).

Nå har flere trekkfugler ankommet, som gravand, tjeld, sandlo, vipe, grågås og kortnebbgås. Kanskje kan vi se noen nye på denne vandringa?

fredag 17. mars 2017

Medlemsmøte 23. mars

Vi inviterer til medlemsmøte: torsdag 23. mars, kl. 19.00.  Fagerhaug kristne grunnskole, Skatval (kart nederst). 
Møtet er åpent for alle. Velkommen! Kaffe/te og kaker kan kjøpes. 

  •   "Faunakriminaliet og fugler". Foredrag ved Paul Shimmings fra NOF. Et tema som fremdeles er aktuelt, selv om det ikke har vært så mye medieomtale de siste årene. 

Fjellvåk - en rovfugl som er eksklusiv hekkefugl for Fennoskandia, og ettertraktet for faunakriminelle.


  • IBA-området Stjørdalsfjorden v/Per Inge Værnesbranden. Important Bird and biodiversity Areas (IBA) er en betegnelse som blir tildelt fugleområder som er av betydning for fuglelivet. Stjørdalsfjorden er et IBA-område, og Per Inge skal gi en presentasjon av området, og om overvåking av IBA-områder. Stjørdalsfjorden er et viktig rasteområde for ærfuglen.  Referat fra årsmøtet

På NOF Stjørdal's årsmøte 9. mars 2017 var det 18 personer som møtte, på Stokkan ungdomsskole, et uvanlig høyt deltakerantall til årsmøte å være. Foruten tradisjonelle årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg, ble to saker tatt opp til diskusjon.
Per Inge var møteleder.

1. Årsmelding

Årsmelding for 2016

Styret i 2016 besto av: 
Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden
Nestleder: Jo Anders Auran
Kasserer: Einar Hugnes
Styremedlem: Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem: Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem: Kjell Arnfinn Aune
Styremedlem: Per-Anders Elvertrø

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

72 medlemmer var ved årsslutt 2016 registrert i NOF sin medlemsbase, tilknyttet NOF Stjørdal, inkludert medlemmer i Stjørdal og Meråker kommuner eller bosatt i andre kommuner. Status for 2015 var 61 medlemmer. Alle betalende medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller ordinær post. I tillegg sender vi e-post til flere som ikke er medlemmer.

Møter

Årsmøte ble holdt 16. mars på Stokkan ungdomsskole med 12 oppmøtte. Oddbjørn Mæhre viste mange av sine flotte fuglebilder. Kun et medlemsmøte ble arrangert, den 17. november på Stjørdal Museum, hvor bl.a. Jan Inge Svensson holdt et underholdende bildeforedrag med egne fuglebilder, i tillegg til en konkurranse laget av Raymond Borgen, og et foredrag om sangfugler, laget av Per Inge Værnesbranden. 20 personer møtte opp. Styremøter avholdt 12. januar og 20. oktober.

Aktiviteter           

Vi startet opp med Fuglevandring i Halsøen i desember 2015, og i 2016 ble det gjennomført vandringer den første søndagen i januar, mars og april. Vi startet opp igjen på høsten med vandringer i oktober, november og desember. Antall deltakere lå mellom 7 og 14. Vandringa går langs gang- og sykkelveien rundt Tangen industriområde med gode muligheter for å studere fuglene i Halsøen.
Fuglesangtur ble avholdt på «Fuglenes Dag» 29. mai, i Prestegårdshagen ved Værnes kirke og Notenget ved Stjørdalselva, hvor 6 personer deltok.

Uttalelser

I forbindelse med reguleringsplan for Sutterøleiret industriområde, utarbeidet av Stjørdal kommune, leverte vi en innsigelse mot en planlagt gang- og sykkelvei som ville ha virket forstyrrende på fuglelivet i Lecadammen. Innsigelsen ble ikke tatt til følge av kommunen, og vi lanserte derfor forslag om skjerming mot dammen, samt et forslag til en skjøtselsplan for dammen.

Samarbeid og representasjon

Vi deltok ikke på noen arrangementer i 2016.  

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen var i drift gjennom vinteren, med påfyll av solsikkefrø. Per-Anders Elvertrø er ansvarlig for å følge opp foringsplassen.

NOF-hytta, Håmmårsbukta.
Siden hytta ble utsatt for alvorlig hærverk natt til 1. mai 2015, har ikke hytta blitt brukt i noen stor grad.

Informasjonsskilt for hekkende smålom og trane.

I forbindelse med at en ny tursti ble merket over Holfjellet til Svartkamberget, Skatval, og lagt forbi en hekkeplass for smålom og trane, rettet vi en henvendelse til Skatval og Borås fjellstyre om å legge om turstien. Etter positiv respons fra fjellstyrets leder, Per Steinvikaune, laget vi også et par informasjonsskilt som ble satt opp ved stien og ved en gapahuk ved Sandtjønna. Disse skiltene opplyste om at turgåere må vise hensyn til hekkende fugler. Litt usikker på om stien ble lagt om.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 8. mars 2017
Per Inge Værnesbranden

Leder/sekretær

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

2. Regnskap 2016


Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg

Samtlige i styret ble gjenvalgt, og i tillegg ble Oddbjørn Mæhre valgt inn som nytt medlem.


4. Saker til diskusjon

Etter at årsmøtesakene var ferdig, ble to saker tatt opp til diskusjon:

4.1. NOF-hytta i Håmmårsbukta
Den ene var om vi skulle fortsette å bruke hytta i Håmmårsbukta friluftsområde, etter hærverket for snart to år siden og kommunikasjonsproblemer med Stjørdal kommune. Det ble vedtatt at det nye styret skulle avgjøre dette.

4.2. Erstatningsområde for Lecadammen
Den andre saken omfattet en plan om å lage en "ny" fuglelokalitet som en erstatning for at "Lecadammen" på Sutterøleiret de siste årene har blitt kraftig forringet med tanke på fuglelivet. I forbindelse med at vi skrev en uttalelse til reguleringsplan for Sutterøleiret industriområde (se årsmelding), utarbeidet vi et forslag til skjøtselsplan for Lecadammen, med flere biotopforbedrende tiltak. Vi hadde også møte med grunneieren, entreprenørfirma Arne Hernes AS, v/Jon Petter Hernes, hvor skjøtselplanen ble forelagt. I forbindelse med dette hadde Hernes lansert en ide om å tilby å lage en helt ny dam i Folvikbukta et par hundre meter unna, hvor han også er grunneier, som erstatning for Lecadammen. Her har vi muligheten til å utforme dammen til det beste for fuglelivet og for fugleopplevelser for besøkende.
Årsmøtedeltakerne var positive til å gå videre med planen. Det ble bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med dette og opprettholde kontakten med Hernes.


Etter årsmøtet var det Jørn Konradsen som slapp til, med mange flotte bilder, av både nordlys, fugler på Mallorca og andre fugler.