mandag 13. februar 2023

ÅRSMØTE 2023

BirdLife Stjørdal avholder årsmøte 

Dato/tidspunkt: torsdag 16. februar, kl 18:30-21:30

Sted: Prestegårdskafeen, Stjørdal museum, Prestmovegen 2, Stjørdal (ved Værnes kirke)


Program:

19:00-20:00: Årsmøte, med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg

20:00 - ca. 21:30: Foredrag:

- Natur og fugler v/Gunn Ertsgaard. Gunn er mye ute med kamera og har fanget mange fine øyeblikk i naturen og dens innvånere. 

- Fugleåret 2022, medlemmenes bilder av året som har gått, bl.a. av sjeldne fugler som ble sett.

Vi selger også Trøndersk Fuglekalender 2023, med 12 flotte fuglebilder tatt av trøndersk fuglefotografer etter en konkurranse utlyst av BirdLife Trøndelag. Selges for kr 75,- (Rabatt på 50% av opprinnelig pris)

Servering av kaffe/te/brus med kaffebrød o.l.
ÅRSMELDING FOR 2022
REGNSKAP 2022

torsdag 27. oktober 2022

AKTIVITETER FOR BIRDLIFE STJØRDAL HØSTEN 2022

Vi har slitt litt med å få fastsatt et tilbud om møter og aktiviteter nå i høst, men nå har vi omsider klart å sette opp noen aktiviteter den nærmeste måneden. 

Kjøttmeisa er en vanlig hekkefugl i kasser. Foto: Per Inge Værnesbranden.Torsdag 10. november: Fuglekassesnekring. Tidspunkt kl 18:00-22:00.

Sted: Hos Jo Anders Auran, Auranvegen 207, 7510 Skatval (øverste gården på åsryggen nord for Vingebukta hvis du kjører mot Skatval fra Vingekrysset). 

Vi har hatt endel materialer lagret i garasjen til Jo Anders, og nå er det på tide at de kommer fuglene til nytte. Ta gjerne med egen hammer eller skrumaskin. Vi stiller med spiker og skruer, og spanderer kaffe/te og kaker. 

Det er begrenset med plass, så gi gjerne beskjed om du kommer, på tlf 45619219, så vi vet hvor mange det blir. 

Gråspurven har behov for fuglekasser å hekke i. Den er på Rødlista over trua arter, i kategorien Nær Truet. Foto: Per Inge Værnesbranden


Søndag 13. november: Tur til Håmmårsbukta friluftsområde, Skatval. Oppmøte ved P-plassen kl 10:00. Veibeskrivelse: Sørfra: Kjør E6 forbi Skatval kirke og følg skilt merket "Friluftsområde" fra E6 ca 1,5 km nord for kirka. Nordfra: Fra Langstein, etter du har kjørt over jernbanen, ta av vei til høyre like etter de tildekkede fotoboksene og følg skiltet "Friluftsområde". Se kartet.

Foruten å se etter fugler både på sjøen og i skogen, skal vi også ta en sjekk på alle fuglekassene som har hengt oppe noen år, for å renske gamle reir, stramme opp og feste kassene og evt flytte noen. Kanskje vi henger opp noen nye også. Tirsdag 22. november: Medlemsmøte på Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum (rett nedenfor Værnes kirke). Kl 1830-ca 2130. 

Vi får et spennende foredrag om forsking på en uvanlig hekkefugl i trøndersk natur, taigasædgåsa. Den har en liten hekkebestand i grenseområdene til Børgefjell nasjonalpark, Røyrvik kommune. Foredrag ved Rolf Terje Kroglund, Nord Universitet. 

På møtet er det mulig å få kjøpe Trøndersk fuglekalender 2023 for kr 150,-. Kalenderen er utgitt av BirdLife Trøndelag, med et fuglebilde pr måned, valgt ut etter en fotokonkurranse blant medlemmene tidligere i år. Den selges gjennom lokallagene.

Du trenger ikke være medlem for å komme på våre aktiviteter, men BirdLife Norge har behov for flere medlemmer, for å støtte foreningens arbeid med natur- og fuglevern. Bli medlem her: www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/ 

fredag 8. april 2022

AKTIVITETER FOR BIRDLIFE STJØRDAL VÅREN 2022

BirdLife Stjørdal har planlagt ulike aktiviteter fram til sommeren, og her kommer noen av dem. Vi håper du har anledning til å bli med. Vi stiller ingen krav om kunnskapsnivå for å bli med, her er alle velkomne, fra nybegynnere til erfarne fuglekjennere. Målet er at alle skal få mer kunnskap om fuglene og ha omtanke for fuglene og leveområdene deres. Økt kunnskap om fugler og naturen vil også gi større utbytte av turene man har utendørs, og øke forståelsen for å ta vare på våre naturlige omgivelser.  

I tillegg til de planlagte aktivitetene kommer vi også til å arrangere spontane turer på kort varsel (1-3 dager i forveien) innen Stjørdal kommune, alt etter hva som er av interesse å se og egnete værforhold.  

Rødstilk. Foto: Per Inge Værnesbranden.

 20. april kl 1900: Medlemsmøte. Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum (ved Værnes kirke). Prestmoveien 2, Stjørdal.
Tema: Årets Fugl: Rødstilken. BirdLife Norge velger hvert år en fugleart som vi ønsker ekstra fokus på. Formålet er å skape engasjement i befolkningen, samt å samle inn ny og verdifull kunnskap. Paul Shimmings fra BirdLife Norge kommer og holder et foredrag om rødstilken, som nylig ble innlemmet i den norske rødlista over trua arter. Det vil også bli litt om en annen art som også er på rødlista, vipa. Begge artene er aktuelle for oss i Stjørdal, og vi vil forsøke å gjøre en innsats på kartlegging både på rødstilk og vipe. Se mer om vipa lenger ned. Det er gratis inngang, og anledning til å kjøpe kaffe/te/brus og kaker for en rimelig penge. Velkommen! 

30. april. Morgentur innover Remarka, til Hestsjøen/Hessjøen og Kvittemsmyra. Vi møtes på P-plassen ved Resve kl 0700 (fra Remyra grendehus, følg veien mot travbanen). 
Remarka er et populært utfartsområde for mange stjørdalinger, og det er opparbeidet stier innover mot Hestsjøen/Hessjøen (hva som er rett navn, er omdiskutert blant de lærde og almuen), og vi går eller sykler innover, alt etter vær og føre. Vi passerer gjennom et variert skoglandskap, myrområder og vann, med mulighet til å oppleve et variert utvalg av fugler og fuglesang. Kvittemsmyra sørøst for Hestsjøen utmerker seg med et rikt fugleliv, med vadere, trane, ender og smålom. Bekledning etter været, men fordel å ha på støvler eller vanntett fottøy. Egnet for sykkel det meste av turen. Ta gjerne med matpakke og drikke. Nærmere detaljer og veibeskrivelse kommer før turen. Kartutsnitt fra norgeskart.no

22. mai: Tur til Selbu. Oppmøte ved Prix Hell kl 0800. Vi avlegger nabokommunen i sør et besøk. Målet er to naturreservat, Låen og Fitjan, ved sistnevnte er det lagt til rette for fuglekikking, og foretatt restaurering av området slik at også fuglene trives bedre. Begge lokalitetene utgjøres av tjern og våtmarksområder med rikt fugleliv, bl.a. horndykker, andefugler, vadere, m.m. Knekkand og skjeand ses regelmessig, og våren 2021 ble ringand, en nordamerikansk andeart, observert ved Fitjan i midten av mai. 

5-6. juni. Tur til Kongrosletta naturreservat. Nærmere detaljer kommer senere. 
Dette er et nylig oppretta naturreservat (11 km2) som ligger mellom Sondalen og Brattbekktjønna i Flora, og består av store partier med svært rik vegetasjon av både skog og myr. Formålet med turen er å bli kjent med fuglelivet i områder som er dårlig kartlagt fra før. Det legges opp til starte på ettermiddag/kveld med overnatting, men det er fullt mulig å komme på morgenen og bli med. Vi vil komme tilbake med detaljert informasjon når det nærmer seg.  

Kartutsnitt fra norgeskart.no


FUGLER I KULTURLANDSKAPET
Vi har startet opp et prosjekt med fokus på fugler i kulturlandskapet i Stjørdal og Meråker, og spesielt vipe og storspove, begge er på rødlista over trua arter. Vi forsøker å kartlegge hekkeplasser, og samtidig ha dialog med gårdbrukere som har disse artene hekkende på jorda si, slik at man unngår å ødelegge hekkinga. Et av grepene vi tar er en konkurranse, som vi håper stimulerer til å finne flere hekkeplasser. 

En annen art som vi også kartlegger, er sandsvala. De hekker i sandtak eller i elvebrinker hvor elva har gravd seg inn og dannet perfekte hekkeplasser for sandsvalene. Kjenner du til hekkeplasser for sandsvale, er vi interessert i det. Godt kjente hekkeplasser fra før er Hembre grustak i Hegra, og sandtaket ved E14, Øverkil i Flora.  

KONKURRANSE!!! -fugler i kulturlandskapet
Vipe, storspove og sanglerke er redusert med opptil 75% på få tiår. Intensivt jordbruk og andre årsaksforhold har ført til kraftig desimering i bestandene. Vi ønsker derfor med dette å rette søkelyset mot vår egen kommune, der vi siden i fjor har hatt et prosjekt mot bønder og vipe i kulturlandskapet.Vi arrangerer derfor i år en konkurranse der vi ber om hjelp til å avdekke hekkeforsøk. 

For å være med må man fremvise dokumentasjon på hekkeforsøk, bilde eller detaljert beskrivelse, som legges inn på en egen fb-side. Se nederst. 

Vi premierer etter følgende kriterier:
Premie 1: den som påviser flest hekkinger av vipe, storspove og sanglerke (med bilde eller detaljert beskrivelse): Fuglenes fantastiske verden
Premie 2: vilkårlig trekning av alle som har deltatt og påvist min. én av de tre artene (med bilde eller detaljert beskrivelse): Blåmeisene i ospestammen
Hvis du ikke får linken til å virke, kan du søke opp bøkene på www.naturogfritid.no

For å være med i konkurransen legges hekkefunn inn på følgende side: Storspoven og vipa 

Hvis du ikke er på Facebook, kan du rapportere hekkefunn til josteinbidtnes@hotmail.com eller stjordal@birdlife.no. 

NB: Kjente hekkeplasser av vipe på Skatval fra i fjor, er unntatt årets konkurranse.

fredag 18. februar 2022

ÅRSMØTE BIRDLIFE STJØRDAL 9. mars

BirdLife Stjørdal (tidligere Norsk Ornitologisk Forening (NOF) - Stjørdal) inviterer til årsmøte. 

Som følge av utbruddet av Corona-virus (COVID-19) og innførte nasjonale restriksjoner fra 12. mars 202, ble det ikke avholdt årsmøte hverken i 2020 eller 2021. Årsmøtet i 2022 omfatter derfor de to siste årene.

Dato: 9. mars 2022, kl. 1830-2100. Sted: Daba Cafe, Søndre gate 4, Stjørdal. Cafeen er åpen fra 1830, og årsmøtet begynner kl 1900. 

På årsmøtet er det vanlige årsmøtesaker, som presentasjon av årsmeldinger og regnskap, samt valg. Nye og oppdaterte vedtekter skal også vedtas. Årsmeldingene for 2020 og 2021 offentliggjøres her, mens regnskap og vedtekter blir gjennomgått på årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det en serie bilder fra Öland, Sverige, fra en fototur i juni 2019, av Per Inge Værnesbranden. Det blir en blanding av fugler, planter, insekter og landskap fra et unikt landskap og annerledes natur i Norden.  

Dvergfluesnapper, Öland. Foto: Per Inge Værnesbranden


Alle medlemmer som har en registrert en e-postadresse, får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss gjennom året. I tillegg sender vi informasjon via e-post til andre fugleinteresserte som ikke er medlemmer. Medlemmer som ikke er registrert med e-postadresse får kun tilsendt årsmøteinnkalling i ordinær brevpost, for å redusere portoutgifter. Vi har en Facebook-side som blir brukt til annonsering av møter, aktiviteter og arrangement, og hvor brukerne kan legge ut bilder og meldinger.

Fugleliv i Vingebukta. Foto: Per Inge VærnesbrandenÅRSMELDING 2020

Styret for 2020 har bestått av:
Leder/sekretær:  Per Inge Værnesbranden
Nestleder:           Jo Anders Auran
Kasserer:            Einar Hugnes
Styremedlem:     Oddbjørn Mæhre
Styremedlem:     Jostein Bidtnes
Styremedlem:     Eldar Eiksund (ny)
Styremedlem:     Raymond Borgen (ny)
Varamedlem:     Per-Anders Elvertrø
Varamedlem:     Vidar Krøke Steinvik

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon
NOF Stjørdal sitt dekningsområde er Stjørdal og Meråker kommuner, og alle NOF-medlemmer som er bosatt i Stjørdal og Meråker er automatisk medlem i lokallaget. I tillegg kan NOF-medlemmer bosatt utenfor Stjørdal og Meråker melde fra om ønsket medlemskap i lokallaget. 88 medlemmer var ved årsslutt registrert i NOF sin medlemsbase, en økning på 3 fra året før. 

På grunn av utbruddet av korona-virus (COVID-19) og innføring av strenge restriksjoner fra 12. mars 2020, ble også våre aktiviteter resten av året påvirket av dette, og det meste av innendørs møteaktiviteter ble avlyst. 

Møter
Alle møter er blitt holdt på Daba Cafe, Søndre gate 4.
Årsmøte 7. februar. 17 oppmøtte. Valg: To nye kandidater til styret var foreslått og sa ja: ELdar Eiksund og Raymond Borgen. Siden alle i det sittende styret stilte til gjenvalg, ble det besluttet å utvide styret med de to nye. På første styremøte etter årsmøtet ble to av vervene omgjort til varamedlem. Etter årsmøtet viste Bjørn Fuldseth flotte bilder fra Cuba og Panama, og Paul Shimmings hadde et foredrag om gås i Norge.
Medlemsmøter: 9. desember. 12 oppmøtte. Julemøte med medlemmenes egne bilder fra året som har gått, både av sjeldne fugler og fra turer vi har hatt. 
Styremøter: 23. januar, 3. mars og 7. september.

Uteaktiviteter/turer 
24. mai: Tur til Åstjønna og omegn, Forradalen. 9 deltakere. På grunn av sein vår med mye snø, var ennå det meste av Åstjønna islagt, med kun noen mindre råker, hvor det lå rastende horndykker og smålom. På dyrkamarka ovenfor Åsanfeltet så vi mye rastende spurvefugler og vadefugler, bl.a. første funn av myrsnipe for lokaliteten.
13-14. juni: Dobbeltbekkasintur til Øvre Forra. 6 deltakere fikk oppleve spillende dobbeltbekkasin (3-4 individer) på den eneste kjente leiken i Stjørdal kommune. Andre uvanlige fugleopplevelser var fiskeørn, dvergfalk og svartand. 
24-25. juni: Stordalen - Lødøljsjøan, Meråker. Bare to deltakere på en litt strevsom tur pga mye snø, inn til Lødøljsjøan og omegn, for å sjekke opp gamle lappspurvforekomster, i forbindelse med at lappspurv var valgt til Årets Fugl av NOF. Ingen lappspurv ble funnet, men flere aktuelle lokaliteter ble ikke undersøkt pga vanskelig tilgjengelighet grunnet mye snø, og begrenset med kapasitet for to personer til å kunne rekke over hele området. Interessante observasjoner var bl.a. sangsvane, sjøorre, svartand og havelle.
14. august: Nausttreff ved Vingebukta, Skatval. Uformelt treff ved naustet til Jo Anders Auran, med grilling og sosialt samvær, fugleprat og fuglekikking. 8-9 deltakere.

Uttalelser, innspill, høringer
Vi har avgitt uttalelser i følgende saker:
 • Vi har sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal jeger- og fiskeforening skrevet innspill til Planprogram KPA 2020 - arealplan, sammenfattet av Marius Nilsen, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Vi påpekte områder som må unntas for utbygging av hensyn til naturverdier og friluftsliv.
 • Reguleringsplan Hell Arena. Uttalelse skrevet sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Hell Arena er planlagt som et motorsenter på Frigården, og vil medføre store naturinngrep i et område med skog og myr, med variert flora og fauna, og flere rødlistearter.
 • Vi har også gitt innspill til Stjørdal kommunes arbeid med kartlegging av viktige friluftsområder.
 • NOF Trøndelag v/Reidar Hindrum og NOF Stjørdal v/Per Inge Værnesbranden publiserte et innlegg i debattforumet Trønderdebatt, i forbindelse med Nye Veiers utvidelse av E6 Hellstranda og utfylling på 50.000kvm i utløpet av Stjørdalselva.

Annet
 • Vi deltok på Strandryddedagen 2. mai, med ansvarsområde fra Sutterøleiret til Folvikbukta.
 • Foringsplassen i Monsberga ble holdt i gang fram til våren, og tatt i bruk igjen fra november, med en foringsautomat. Per-Anders Elvertrø har ansvar for innkjøp av fuglemat og sørge for etterfylling av automaten.
 • Ringmerking Sandfærhus Ornitologiske Stasjon (SOS). Ringmerkinga fikk en ny vår (bokstavelig talt) i 2020 etter å ha ligget på et lavt nivå tidligere år, og 929 fugler av 37 arter ble merket. Nye merkearter ble strandsnipe, flaggspett, gulbrynsanger, spettmeis og stillits.

Eiendeler
Vi har etterhvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er tilgjengelig for medlemmer og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører gamle NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- "Partytelt" til bruk ved utearrangement.

Stjørdal 30. mars 2021
Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær

Horndykker. Foto: Per Inge Værnesbranden
ÅRSMELDING 2021

Styret for 2021 har bestått av:
Leder/sekretær:  Per Inge Værnesbranden
Nestleder:           Jo Anders Auran
Kasserer:            Einar Hugnes
Styremedlem:     Oddbjørn Mæhre
Styremedlem:     Jostein Bidtnes
Styremedlem:     Eldar Eiksund
Styremedlem:     Raymond Borgen
Varamedlem:     Per-Anders Elvertrø
Varamedlem:     Vidar Krøke Steinvik

Revisor: Bård Nyberg

Som en følge av utbruddet av korona-virus (COVID-19) og innføring av strenge restriksjoner fra 12. mars 2020, ble møte- og aktivitetsnivå sterkt påvirket av dette også i 2021. Det ble derfor ikke avholdt årsmøte i 2021, og styret fortsatte med de samme medlemmene et år til. 

Nytt navn
2021 ble et historisk år for Norsk Ornitologisk Forening (NOF), da foreningen endret navn til BirdLife Norge. Dette skjedde på NOFs årsmøte på Scandic Hell Hotel, Stjørdal 9. oktober, og ble vedtatt med stort flertall. Som følge av dette har også alle fylkes- og lokallag endret sine respektive navn, og NOF Stjørdal blir heretter benevnt Birdlife Norge - Stjørdal lokallag, i dagligtale for BirdLife Stjørdal.

Medlemmer
NOF Stjørdal sitt dekningsområde er Stjørdal og Meråker kommuner, og alle NOF-medlemmer som er bosatt i Stjørdal og Meråker er automatisk medlem i lokallaget. I tillegg kan NOF-medlemmer bosatt utenfor Stjørdal og Meråker melde fra om ønsket medlemskap i lokallaget. Ved årsslutt 2021 var 96 medlemmer registrert i Birdlife Norge sin medlemsbase (Hypersys), en økning på 7 fra året før. 

Møter
På grunn av restriksjoner som følge av COVID-19 ble det ikke avholdt noen medlemsmøter i 2021. Årsmøtet ble også utsatt. Det ble holdt 3 styremøter i løpet av året. 

Uteaktiviteter/turer
14. mars: Flatholman, Muruvika. 10 personer deltok, og fikk oppleve store ærfuglflokker og andre sjøfugler på nært hold i fint vær.
25. april: Almovatnet og omegn. 6 personer møtte opp. Bra med liv av ender i vatnet, bl.a. stjertand. 
22. mai: Tur til Åstjønna og omegn, Forradalen. 8 deltakere. Lokaliteten er en yndet rasteplass for våtmarksfugler og spurvefugler om våren, og vi fikk sett mye forskjellig, innkludert tre par med horndykkere, som hekker i Åstjønna. 
En planlagt tur til urskogen i Nevra naturreservat 8. mai måtte avlyses pga vårløysing og stengte veier.
3. oktober: EuroBirdWatch, arrangement som gjennomføres over hele Europa, og med mål om å telle alt av fugler. Vi hadde standplass ved Gråelvosen, med informasjon om NOF (som navnet var da) og vervemateriell, samt teleskop som forbipasserende kunne se på fuglene i. Noe utfordrende værforhold, men mye fugler.

Prosjekt
Vi har startet opp et prosjekt med fokus på bakkehekkende fugler i jordbrukslandskapet, i første rekke vipe og storspove, hvor vi bl.a. forsøker å kartlegge hekkelokaliteter. Facebooksida "Storspoven og vipa" er opprettet hvor vi legger ut nyheter og oppdateringer om disse artene. Jostein Bidtnes har vært initiativtaker og pådriver for prosjektet. 
Vi innledet samarbeid med landbrukskontoret i Stjørdal kommune, om informasjon til gårdbrukere i Stjørdal. Den 5. mai ble det arrangert fagkveld om vipa, på Skatval, hvor det var sendt ut invitasjon til alle gårdbrukere i dalføret på forhånd. 10 engasjerte gårdbrukere møtte opp, og gode råd og erfaringer ble utvekslet. 
Andre arter vi følger med på er bl.a. sandsvale og hekkekolonier. Restaurering av gamle kolonier i sandtak har vært diskutert. 

Uttalelelser, innspill, høringer
Vi har avgitt uttalelser eller innspill i følgende saker:
 • Stjørdal kommune "Kommunedelplan naturmangfold": Felles innspill levert av Forum for natur og Friluftsliv (FNF) Trøndelag på vegne av NOF Stjørdal, NOF avdf. Trøndelag, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Naturvernforbundet i Trøndelag, og Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga. Vi leverte ei lang liste over aktuelle og bevaringsverdige områder og lokaliteter i kommunen, inkludert noen lokaliteter som er aktuelle for restaurering. 
Annet
 • Vi deltok på Strandryddedagen 24. april, med ansvartsområde fra Sutterøleiret til Folvikbukta.
 • Foringsplassen i Monsberga ble holdt i gang fram til våren, og tatt i bruk igjen fra november, med en foringsautomat. Per-Anders Elvertrø har ansvar for innkjølp av fuglemat og sørge for etterfylling av automaten.
 • Ringmerking Sandfærhus Ornitologiske Stasjon (SOS). Totalt ble 1057 fugler av 37 arter ringmerket på SOS. Nye merkearter ble dvergspett og skjære, samt gransanger av underarten Ph. c. tristis. Fasilitetene ble kraftig forbedret da vi med økonomisk støtte fra NOF avd. Trøndelag fikk kjøpt et anneks (3x3 m) til bruk som merkebu, og som ble satt opp på dugnad i løpet av sommeren. Vi fikk også vist fram merkeplassen og bua til deltakerne på NOFs årsmøte 9. oktober. 
Eiendeler
Vi har etterhvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er tilgjengelig for medlemmer og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører gamle NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- "Partytelt" til bruk ved utearrangement.

Stjørdal 11. februar 2022
Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær

Fra tur til Almovatnet. Foto: Per Inge Værnesbranden
onsdag 8. juli 2020

Turrapport fra Meråkerfjell

Turen til Meråkerfjella som vi hadde planlagt for å se etter Årets Fugl, lappspurven, gikk av stabelen 24-25. juni, etter et par utsettelser. Vi ble bare to deltakere, Oddbjørn Mæhre og Per Inge Værnesbranden. Vi startet fra Rotvoll (Bjørneggen) innerst i Stordalen, og fulgte den merka turstien til Nord-Trøndelag Turistforening opp til Gruvfjellet (928 moh). Vi passerte slagghauger og gamle steinhytter etter Litj-fjell gruver på vei opp. Ved toppen av Gruvfjellet tok vi en rast ved Vestre Damtjønna. Storlom, sandlo, og rugende fiskemåse ble observert her.

Det var ennå mye snø igjen i fjellet, og lange og store snøfonner. På grunn av risikoen med å falle gjennom og havne i skjulte bekker under snøfonnene, måtte vi flere ganger gå store omveier rundt fonnene. Vi fant en fin plass å sette opp telt på, ved Revhiknipen, ca 1,5 km nord for Finnkoisjøen, og 1,5 km øst for Lødøljsjøan. Det var varmt vær og sol hele dagen, og kveldslyset på Ramfjellet satte et fin punktum på kvelden.

Tidlig neste morgen gikk vi en runde ned til elva Lødølja, og opp mot Lødøljsjøan. Langs Lødølja var det ennå store snøfonner som lå helt ned til elva. På Lødøljsjøan lå det også store snøfonner ned mot vatnet, og det var ennå mye is på sjøene. Vi var heller ikke de eneste som var på fjelltur, da det var et par telt som sto ved bredden av søndre Lødøljsjøen, med ennå sovende campere.

Så langt på turen hadde vi ikke registrert noen fugler utover vanlig forekommende arter som fjellrype, heilo, rødstilk, fiskemåse, gjøk, heipiplerke m.fl. I Lødøljsjøan observerte vi bl.a. et sangsvanepar, 1 par sjøorre, 3 svartand og 1 havelle (de tre andeartene er ikke så vanlig å treffe på i hekketida i fjellet i våre trakter). På vei tilbake til teltene kom vi også over to myrsniper.

Vi fant ingen lappspurv, selv om vi passerte flere steder med passende biotoper for arten. Dessverre rakk vi heller ikke å undersøke alle potensielle lokaliteter i området, da det var begrenset for hvor mye to personer kunne rekke over, og mye snø gjorde deler av områdene vanskelig tilgjengelig. Vi så heller ikke noe rovfugl, ugler eller fjelljo, som vi hadde forventet, så det var tydeligvis et bunnår for smågnagere. Sommeren 1985 ble de samme områdene besøkt av flere fuglekikkere fra Stjørdal, og den gangen var det et godt smågnagerår. Da ble det registrert bl.a. bergand, havelle, flere fjelljopar (inkl reirfunn), flere jordugler (inkl reirfunn), svømmesnipe, blåstrupe, flere lappspurv m.m.

Her er noen utvalgte bilder fra turen, alle tatt av Per Inge.


Litjfjell gruver med slagghauger og ruiner av steinhytter. Det er mye forurenset vann som renner fra slagghaugene.

Oddbjørn speider etter fugl ved Vestre Damtjønna, Gruvfjellet.

Utsikt mot Skarvan fra Gruvfjellet. Mye snø i fjellet.

Teltleiren vår. Ramfjellet i bakgrunnen. Til venstre ses litt av Finnkoisjøen.

Kveldslys. Finnkoisjøen og Ramfjellet i bakgrunnen. I forgrunnen en "rovfugltue", som blir brukt til ribbeplass av rovfugler og ugler, eller til utsiktsplass.

Fjellrype

Heilo

Heiloreir.

Rødstilk.

Gråsisik.

Elgfigur i snøfonna.
Søndre Lødøljsjøen
Sangsvaner i Søndre Lødøljsjøen, med fjellcanpere i forgrunnen.

Ennå is i Søndre Lødøljsjøen.
Nordre LødøljsjøenReinrose. 

Rødsildre

"Isfjell" i Lødølja.

Lødølja og omegn

Fotograf i solnedgang. Skarvan og Vålåkleppen i bakgrunnen.


tirsdag 26. mai 2020

Endringer i turprogram

På grunn av uvanlig store snømengder i fjellet nå i vår, blir vi nødt til å utsette de gjenværende to planlagte turene.

Tur til Øvre Forra og leiting etter dobbeltbekkasin utsettes til 13-14. juni. Et lite forbehold om at veien inn til Risvola er kjørbar. 

Tur til øvre Stordalen/Torsbjørkdalen med formål å kartlegge Årets Fugl, lappspurven, utsettes til 20-21. juni. 

Litt om turene finner du lenger nede i bloggen, men vi vil sende ut mer detaljert informasjon ei uke før hver tur.

tirsdag 14. april 2020

Turer våren og sommeren 2020


NY OPPDATERING 6. MAI
TUREN TIL ÅSTJØNNA UTSATT TIL 24. MAI, av samme årsak som nevnt under.

OVERNATTINGSTUR TIL SILDERTJØNNIN 15-16. MAI ER AVLYST. 
Det er ennå så mye snø og is i området, at vi har valgt å avlyse denne turen. 

De gjenværende turene: Øvre Forra 30-31. mai og Stordalen/Torsbjørkdalen 13-14. juni vil forhåpentligvis bli gjennomført som planlagt, med forbehold om vær- og snøsituasjonen. Nærmere informasjon og oppdatering kommer før turene.


OPPDATERING 27. APRIL: 
OBS! TUR TIL ÅSTJØNNA UTSATT TIL 10. MAI!
På grunn av at tjønna ennå er nesten helt islagt (kun et par mindre åpne råker), og marka rundt tjønna er nesten helt dekt med mye snø, utsettes turen til helga etter, søndag 10. mai. Nærmere informasjon om tidspunkt osv. kommer 3-4 dager før turen.


Her kommer litt informasjon om planlagte aktiviteter for NOF - Stjørdal fram til sommeren.

På grunn av situasjonen med Korona-virus i Norge for tida måtte vi dessverre avlyse det vi hadde planlagt av møter (og som ikke var annonsert på forhånd) i vår, og en kveld med annonsert fuglekassesnekring ble også avlyst. Vi håper å komme i gang med møtevirksomheten igjen etter sommeren. 

Vi har imidlertid satt opp noen turer og ekskursjoner som vi regner med kan gå sin gang, med et lite forbehold om status angående Korona-situasjonen.

Åstjønna, Forradalen

3. mai (søndag): Dagstur til Åstjønna & omegn, Forradalen.
I Åstjønna finner vi bl.a. flere par med horndykker (opptil 8-9 par) og tjønna funger også som rasteområde for både ender, lommer og vadefugler. På dyrkamarka i området kan også mye spurvefugler og vadefugler raste på våren. 

Horndykker
15-16. mai (fredag ettermiddag - lørdag): Overnattingstur til Sildertjønnin, Sondalen. Området ligger sør for Sonvatna, ca 3 km fra parkeringsplassen ved Sildra, og består av flere mindre tjern, myr, fjellbjørkeskog og lavereliggende snaufjell. Et lite og lett tilgjengelig fjellområde i Stjørdal kommune med variert fugleliv, som lirype, fjellrype, vadefugler, gjøk, gulerle, blåstrupe, rødstjert, ringtrost m.fl.

Gluttsnipe fra Sildertjønn-området.
30-31. mai (lørdag-søndag): Øvre Forra-området. Vi satser bl.a. på å leite etter dobbeltbekkasin i området, hvor det er registrert tidligere. Dette innebærer "nattarbeid", hvor vi beveger oss gjennom det aktuelle terrenget mellom ca kl 2300-0200 og lytter etter dobbeltbekkasinens lavmælte spill. 

13-14. juni (lørdag-søndag): Torsbjørkdalen/Stordalen, Meråker. Kartlegging av Årets Fugl 2020: Lappspurv. I Stjørdalsdalføret er lappspurven registrert i hekkeområder i sørdelen av Meråker tidligere, og vi vil følge opp med en kartlegging i forbindelse med at arten er valgt til Årets Fugl. En noe krevende tur, minst 8 km å gå fra Bjørneggen, Stordalen, men i et flott fjellområde med spennende fugleliv.

Fra øvre Torsbjørkdalen, med Fongen (1441 moh) i bakgrunnen
Vi kommer tilbake med mer detaljer før hver tur. Vår fugleblogg https://fugleristjordalen.blogspot.com/ er oppdatert med årsmøtereferat og sammensetning av det nye styret, og du finner den samme informasjonen om aktiviteter her. Følg oss også på vår Facebook-side: Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal, hvor det publiseres mye annet om fugler i tillegg til info om aktiviteter og arrangementer. Er du ikke medlem av Facebook-gruppa, kan du be om medlemskap ved å svare på et par enkle spørsmål. Det holder med å si at du er fugleinteressert, ikke verre enn det.