onsdag 8. juli 2020

Turrapport fra Meråkerfjell

Turen til Meråkerfjella som vi hadde planlagt for å se etter Årets Fugl, lappspurven, gikk av stabelen 24-25. juni, etter et par utsettelser. Vi ble bare to deltakere, Oddbjørn Mæhre og Per Inge Værnesbranden. Vi startet fra Rotvoll (Bjørneggen) innerst i Stordalen, og fulgte den merka turstien til Nord-Trøndelag Turistforening opp til Gruvfjellet (928 moh). Vi passerte slagghauger og gamle steinhytter etter Litj-fjell gruver på vei opp. Ved toppen av Gruvfjellet tok vi en rast ved Vestre Damtjønna. Storlom, sandlo, og rugende fiskemåse ble observert her.

Det var ennå mye snø igjen i fjellet, og lange og store snøfonner. På grunn av risikoen med å falle gjennom og havne i skjulte bekker under snøfonnene, måtte vi flere ganger gå store omveier rundt fonnene. Vi fant en fin plass å sette opp telt på, ved Revhiknipen, ca 1,5 km nord for Finnkoisjøen, og 1,5 km øst for Lødøljsjøan. Det var varmt vær og sol hele dagen, og kveldslyset på Ramfjellet satte et fin punktum på kvelden.

Tidlig neste morgen gikk vi en runde ned til elva Lødølja, og opp mot Lødøljsjøan. Langs Lødølja var det ennå store snøfonner som lå helt ned til elva. På Lødøljsjøan lå det også store snøfonner ned mot vatnet, og det var ennå mye is på sjøene. Vi var heller ikke de eneste som var på fjelltur, da det var et par telt som sto ved bredden av søndre Lødøljsjøen, med ennå sovende campere.

Så langt på turen hadde vi ikke registrert noen fugler utover vanlig forekommende arter som fjellrype, heilo, rødstilk, fiskemåse, gjøk, heipiplerke m.fl. I Lødøljsjøan observerte vi bl.a. et sangsvanepar, 1 par sjøorre, 3 svartand og 1 havelle (de tre andeartene er ikke så vanlig å treffe på i hekketida i fjellet i våre trakter). På vei tilbake til teltene kom vi også over to myrsniper.

Vi fant ingen lappspurv, selv om vi passerte flere steder med passende biotoper for arten. Dessverre rakk vi heller ikke å undersøke alle potensielle lokaliteter i området, da det var begrenset for hvor mye to personer kunne rekke over, og mye snø gjorde deler av områdene vanskelig tilgjengelig. Vi så heller ikke noe rovfugl, ugler eller fjelljo, som vi hadde forventet, så det var tydeligvis et bunnår for smågnagere. Sommeren 1985 ble de samme områdene besøkt av flere fuglekikkere fra Stjørdal, og den gangen var det et godt smågnagerår. Da ble det registrert bl.a. bergand, havelle, flere fjelljopar (inkl reirfunn), flere jordugler (inkl reirfunn), svømmesnipe, blåstrupe, flere lappspurv m.m.

Her er noen utvalgte bilder fra turen, alle tatt av Per Inge.


Litjfjell gruver med slagghauger og ruiner av steinhytter. Det er mye forurenset vann som renner fra slagghaugene.

Oddbjørn speider etter fugl ved Vestre Damtjønna, Gruvfjellet.

Utsikt mot Skarvan fra Gruvfjellet. Mye snø i fjellet.

Teltleiren vår. Ramfjellet i bakgrunnen. Til venstre ses litt av Finnkoisjøen.

Kveldslys. Finnkoisjøen og Ramfjellet i bakgrunnen. I forgrunnen en "rovfugltue", som blir brukt til ribbeplass av rovfugler og ugler, eller til utsiktsplass.

Fjellrype

Heilo

Heiloreir.

Rødstilk.

Gråsisik.

Elgfigur i snøfonna.
Søndre Lødøljsjøen
Sangsvaner i Søndre Lødøljsjøen, med fjellcanpere i forgrunnen.

Ennå is i Søndre Lødøljsjøen.
Nordre LødøljsjøenReinrose. 

Rødsildre

"Isfjell" i Lødølja.

Lødølja og omegn

Fotograf i solnedgang. Skarvan og Vålåkleppen i bakgrunnen.


tirsdag 26. mai 2020

Endringer i turprogram

På grunn av uvanlig store snømengder i fjellet nå i vår, blir vi nødt til å utsette de gjenværende to planlagte turene.

Tur til Øvre Forra og leiting etter dobbeltbekkasin utsettes til 13-14. juni. Et lite forbehold om at veien inn til Risvola er kjørbar. 

Tur til øvre Stordalen/Torsbjørkdalen med formål å kartlegge Årets Fugl, lappspurven, utsettes til 20-21. juni. 

Litt om turene finner du lenger nede i bloggen, men vi vil sende ut mer detaljert informasjon ei uke før hver tur.

tirsdag 14. april 2020

Turer våren og sommeren 2020


NY OPPDATERING 6. MAI
TUREN TIL ÅSTJØNNA UTSATT TIL 24. MAI, av samme årsak som nevnt under.

OVERNATTINGSTUR TIL SILDERTJØNNIN 15-16. MAI ER AVLYST. 
Det er ennå så mye snø og is i området, at vi har valgt å avlyse denne turen. 

De gjenværende turene: Øvre Forra 30-31. mai og Stordalen/Torsbjørkdalen 13-14. juni vil forhåpentligvis bli gjennomført som planlagt, med forbehold om vær- og snøsituasjonen. Nærmere informasjon og oppdatering kommer før turene.


OPPDATERING 27. APRIL: 
OBS! TUR TIL ÅSTJØNNA UTSATT TIL 10. MAI!
På grunn av at tjønna ennå er nesten helt islagt (kun et par mindre åpne råker), og marka rundt tjønna er nesten helt dekt med mye snø, utsettes turen til helga etter, søndag 10. mai. Nærmere informasjon om tidspunkt osv. kommer 3-4 dager før turen.


Her kommer litt informasjon om planlagte aktiviteter for NOF - Stjørdal fram til sommeren.

På grunn av situasjonen med Korona-virus i Norge for tida måtte vi dessverre avlyse det vi hadde planlagt av møter (og som ikke var annonsert på forhånd) i vår, og en kveld med annonsert fuglekassesnekring ble også avlyst. Vi håper å komme i gang med møtevirksomheten igjen etter sommeren. 

Vi har imidlertid satt opp noen turer og ekskursjoner som vi regner med kan gå sin gang, med et lite forbehold om status angående Korona-situasjonen.

Åstjønna, Forradalen

3. mai (søndag): Dagstur til Åstjønna & omegn, Forradalen.
I Åstjønna finner vi bl.a. flere par med horndykker (opptil 8-9 par) og tjønna funger også som rasteområde for både ender, lommer og vadefugler. På dyrkamarka i området kan også mye spurvefugler og vadefugler raste på våren. 

Horndykker
15-16. mai (fredag ettermiddag - lørdag): Overnattingstur til Sildertjønnin, Sondalen. Området ligger sør for Sonvatna, ca 3 km fra parkeringsplassen ved Sildra, og består av flere mindre tjern, myr, fjellbjørkeskog og lavereliggende snaufjell. Et lite og lett tilgjengelig fjellområde i Stjørdal kommune med variert fugleliv, som lirype, fjellrype, vadefugler, gjøk, gulerle, blåstrupe, rødstjert, ringtrost m.fl.

Gluttsnipe fra Sildertjønn-området.
30-31. mai (lørdag-søndag): Øvre Forra-området. Vi satser bl.a. på å leite etter dobbeltbekkasin i området, hvor det er registrert tidligere. Dette innebærer "nattarbeid", hvor vi beveger oss gjennom det aktuelle terrenget mellom ca kl 2300-0200 og lytter etter dobbeltbekkasinens lavmælte spill. 

13-14. juni (lørdag-søndag): Torsbjørkdalen/Stordalen, Meråker. Kartlegging av Årets Fugl 2020: Lappspurv. I Stjørdalsdalføret er lappspurven registrert i hekkeområder i sørdelen av Meråker tidligere, og vi vil følge opp med en kartlegging i forbindelse med at arten er valgt til Årets Fugl. En noe krevende tur, minst 8 km å gå fra Bjørneggen, Stordalen, men i et flott fjellområde med spennende fugleliv.

Fra øvre Torsbjørkdalen, med Fongen (1441 moh) i bakgrunnen
Vi kommer tilbake med mer detaljer før hver tur. Vår fugleblogg https://fugleristjordalen.blogspot.com/ er oppdatert med årsmøtereferat og sammensetning av det nye styret, og du finner den samme informasjonen om aktiviteter her. Følg oss også på vår Facebook-side: Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal, hvor det publiseres mye annet om fugler i tillegg til info om aktiviteter og arrangementer. Er du ikke medlem av Facebook-gruppa, kan du be om medlemskap ved å svare på et par enkle spørsmål. Det holder med å si at du er fugleinteressert, ikke verre enn det.

Årsmøtereferat og styresammensetning

Årsmøtereferatet er også publisert på vår Facebook-side 21. februar, men kommer her i kortversjon, supplert med styresammensetning etter styremøte.Årsmelding og regnskap er vedlagt her.
Årsmøtet ble holdt på Daba cafe den 20. februar, hvor 17 personer møtte opp. Alle i det sittende styret ble gjenvalgt, men også to nye styremedlemmer ble valgt inn.
Etter konstituerende styremøte 3. mars, er vervene i styret slik (og antall år pr. medlem før neste valg):

Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden (2 år)
Nestleder: Jo Anders Auran (1 år)
Kasserer: Einar Hugnes (2 år)
Styremedlem: Jostein Bidtnes (2 år)
Styremedlem: Oddbjørn Mæhre (2 år)
Styremedlem: Eldar Eiksund (ny) (1 år)
Styremedlem: Raymond Borgen (ny) (1 år)
Varamedlem: Per-Anders Elvertrø (1 år)
Varamedlem: Vidar Krøke Steinvik (1 år)

Etter årsmøtet ble det to foredrag: Fuglefoto fra Cuba og Panama v/Bjørn Fuldseth, og Gås i Norge v/Paul Shimmings.mandag 10. februar 2020

Årsmøte 20. februar 2020

NOF Stjørdal inviterer til årsmøte, torsdag 20. februar, kl 1830. Sted: Daba Cafe, Søndre gate 4, Stjørdal. (i lokalene til tidligere Sakshaug Sport)

Årsmøtet starter kl 1900, men kafeen er åpen fra kl 1830. 

Program:

1. Velkomst v/leder Per Inge Værnesbranden

2. Årsmelding (deles ut på møtet)

3. Regnskap (deles ut på møtet)
    Både årsmelding og regnskap blir publisert etter møtet, på vår fugleblogg (fugleristjordalen.blogspot.com og på vår Facebook-side (Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal)

4. Valg. 

5. Pause

6. Etter årsmøtesakene blir det to foredrag om fugler som er verdt å få med seg (pssst...ikke si det til noen, men årsmøtene våre er ingen langdryg affære, så det anbefales å få med seg årsmøtet også, selv om du kommer bare for å være med på foredragene)
    - "Gås i Norge" v/Paul Shimmings. Paul har drevet med overvåking og forsking på gås i mange år, spesielt på Helgelandskysten, i Trøndelag og i Skottland. Er ansatt som førstekonsulent ved NOF-kontoret i Trondheim. 
   - Eksotiske fugler i Cuba og Mellom-Amerika v/Bjørn Fuldseth. Bjørn er en dyktig fuglefotograf og har vært på mange destinasjoner i verden på fuglekikking og -fotografering, sist nå i januar 2020, da han og innehaver av Stjørdal Foto, Kjetil Schølberg, var på en rundreise i Mellom-Amerika, inkludert Cuba, med mange endemiske fuglearter. Bjørn jobber til daglig som journalist i lokalavisa Bladet (tidligere Stjørdalens Blad).

Det er også anledning for møtedeltakerne å vise egne bilder (fortrinnsvis digitalt) av fugler og annet dyreliv, fra året som har gått. Si gjerne fra på forhånd til Per Inge om vil bidra med bilder, og send dem som svar på denne e-posten. 

Årsmøtet med foredrag er åpent for alle, men kun betalende medlemmer i NOF har stemmerett ved valg. Vi ønsker også velkommen til nye medlemmer som har meldt seg inn i NOF de siste året.

mandag 1. april 2019

Fuglevandring Halsøen 7. april

NOF Stjørdal inviterer til fuglevandring i Halsøen-området, søndag 7. april. Vi møtes ved parkeringsplassen mellom Helse Midt/Nord Universitet og gamle Microplast, kl 10.00. 

Foruten de tallrike endene, er det tid for tidlige trekkfugler, bl.a. Årets Fugl, storspoven. Gåsetrekket er godt i gang, med både kortnebbgås og grågås, og andre trekkfugler som gravand, tjeld og sandlo. Kanskje vil det dukke opp nye trekkfugler denne dagen?

Vi starter ved Gråelvosen og går langs gangveien mot E6 og fugletavla. Ta med kikkert og teleskop om du har, men vi har også teleskop til utlån. Været er skiftende på denne tida, så kle deg etter forholdene. Arrangementet er åpent for alle.

Møteplass

Kortnebbgås

Gravand


Stokkender er den vanligste fuglen i Halsøen gjennom vinteren

Storspoven er valgt til Årets Fugl av NOF i 2019.

onsdag 16. januar 2019

Årsmøte og aktiviteter fram til sommeren

Styret i NOF Stjørdal har planlagt møter og aktiviteter fram til sommeren som presenteres kort her, i tillegg til andre arrangementer i regi av fylkesavdeling og NOF nasjonalt.

En fin samling med meiser, svartmeis og kjøttmeis.


26. januar (lørdag): Fagdag på Stokkan ungdomsskole, kl. 10.00-15.00. 
Arrangør: NOF avd. Trøndelag. Se program lenger ned.

26.-27. januar: Hagefugltellingen 2019.
Benytt helga til å registrere alle fuglene du ser i hagen din, på hytta eller på en fast foringsplass. Dette er en årlig tradisjon som engasjerer fugleinteresserte på alle nivåer over hele landet. Du kan lese mer om prosjektet her: www.fuglevennen.no/

7. februar (torsdag): Årsmøte NOF Stjørdal. Kl 19.00 på Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum.
Program:
1. Vanlige årsmøtesaker: regnskap og årsmelding 2018, valg.
2. Hva gjør en Vannområdeforvalter? Bjørn B. Skei er ansatt som vannområdeforvalter for Stjørdalsvassdraget, og vil fortelle om det arbeidet han gjør.
3. "Medlemmenes natur- og fuglebilder fra 2018". Vi oppfordrer de som bruker kamera mye, om å plukke ut de beste bildene sine for en presentasjon, enten det er snakk om sjeldne fugler, blinkskudd, opplevelser med fugler eller fra en tur. Maks. 50 bilder pr. pers.
Det vil bli sendt ut egen innkalling til årsmøtet ei uke før.

18. mars (mandag): Medlemsmøte NOF Stjørdal. Kl 19.00 på Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum.
Program: Rovfugler i Trøndelag, en innføring i arts-, alders- og kjønnsbestemmelse, v/Morten Venås. Morten bruker mye tid på å studere rovfugler, enten her hjemme eller i utlandet. Foredraget vil omhandle våre vanlig rovfugler i Trøndelag.

7. april (søndag): Fuglevandring i Halsøen. Kl. 10.00-11.30. 
Det er mye fugler i Halsøen på denne tida, og flere trekkfugler er ankommet. Vi vil bl.a. fokusere på storspoven, som er valgt til Årets Fugl for 2019, av NOF.


Nærmere informasjon om møter og aktiviteter blir sendt til medlemmer av NOF Stjørdal og andre fugleinteresserte som er på vår e-postliste noen dager i forkant før hvert arrangement, samt lagt ut på vår Facebook-side: Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal. 
I tillegg sendes innkalling til årsmøte som brevpost til de som ikke er registrert med e-post hos oss eller i NOF's medlemsbase. Vi oppfordrer på det sterkeste å gi oss beskjed om din e-postadresse dersom den ikke er registrert tidligere! 

GRASROTANDELEN - NORSK TIPPING
Vil du gi din støtte til Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal lokallag?
Grasrostandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal lokallag. 

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. 

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:

  • Hos kommisjonæren
  • Mobilspill
  • Norsk Tipping sine nettsider: www.norsk-tipping.no
  • SMS, send Grasrotandelen 920514030 til 60000


En fjellvåk, men er det en hann eller hunn, ung eller voksen?
På møtet 18. mars vil du få en innføring i arts-, alders- og kjønnsbestemmelse av rovfugler.