søndag 3. juni 2012

Våt fuglesangtur

Fuglesangturen som vi arrangerte på Fuglenes dag ble en fuktig opplevelse, med grått vær og regn, men seks personer + turleder Per Inge trosset været og det samme gjorde flere sangglade fugler. De fleste turdeltakerne var også med på fuglesangturen i fjor vår, men var ivrige nok til å møte opp i rett tid om morgenen for å få med seg noen naturopplevelser til tross for dystre værutsikter. På turen rundt Fossliåsen, langs Fosslibekken, hørte vi vanlige arter som bokfinkgråtrostrødvingetrostgransanger, samt en litt mer uvanlig gulsanger. Hadde sola kommet fram og temperaturen vært høyere, hadde det nok også fått flere sangere til å sette i gang, som f.eks. munk, hagesanger og løvsanger.  Vi avsluttet turen i Monsberga friluftsområde like ved, hvor et spettmeispar drev med iherdig mating av unger i et reirhull i ei stor osp, lite redd for oss som sto bare noen meter unna. Spettmeisa er en art som har beriket fuglefaunaen i Stjørdal i løpet av de siste årene, fra å være en sjelden observert art på fuglebrett om vinteren for 20-30 år siden, til å bli en fugl som er blitt vidt, men spredt utbredt i varmekjære og løvskogrike områder i kommunen, med flere hekkefunn. Den er også sett flere ganger i Meråker.
Flere av deltakerne kommenterte egne skrantende kunnskaper om fuglesang og fugler, og det ble tipset om fuglekjennskapsstudiet på HiNT (BirdId), for å trene på artsbestemming av fuglebilder og lyd. En link til HiNT - BirdId er å finne i menyen til høyre. Her er det bare å bryne seg på lyd og bilder for den som vil!


 Monsberga friluftsområde. Her blir mating av spettmeisunger studert. Under, foto av spettmeisene. 
Foto:Per Inge Værnesbranden.