onsdag 3. oktober 2018

EuroBirdwatch 7. oktober i Halsøen, møter og aktiviteter høsten 2018

NOF Stjørdal starter opp høsten med tilbud om møter og aktiviteter.

Kortnebbgjess. Foto: Per Inge Værnesbranden


6.-7. oktober: EuroBirdwatch 
BirdLife International gjennomfører helga 6.-7. oktober arrangementet EuroBirdwatch for 25. år på rad. Fokuset er som vanlig trekkende fuglearter og behovet for å ivareta viktige rasteplasser langs trekkrutene. Et av hovedmålene er å telle så mange individer og arter i løpet av helga, og dette skal rapporteres til www.artsobservasjoner.no, innen kl 17.00 på søndag. NOF oppfordrer derfor alle fugleinteresserte om å være ute, observere og rapportere. Du kan lese mer om dette her: EuroBirdwatch

NOF Stjørdal har et eget arrangement søndag 7. oktober, kl 10.00-13.00, i Halsøen.
Vi vil ha en stand ved gangstien på Tangen næringsområde, utenfor bygget til Helse Midt-Norge/Nord Universitet. Markert med rød ring på kart under.
Her har vi informasjonsmateriell om NOF, vervebrosjyrer, klistremerker med mer, samt en liten fuglequiz med premiering. Det vil også bli servert kaffe/te og kaker. Vi stiller med teleskop og kikkerter for å studere fuglene som holder til i Gråelvosen og på Langøra, og det som måtte fly over. Det er mye grågås og kortnebbgås som holder til i Stjørdal for tida, så det vil bli gode muligheter for å se dem på nært hold.

Grågjess. Foto: Per Inge Værnesbranden


MØTER OG AKTIVITETER 

17. oktober. Kl 19.00. Prestegårdskafeen, Stjørdal museum (ved Værnes kirke).
Fagsjef Ingar J. Øien i NOF presenterer spennende prosjekt som NOF arbeider med, om snøugla.

6. november: Fuglekassesnekring på Stokkan ungdomsskole. Nærmere detaljer vil bli offentliggjort når det nærmer seg.

29. november: Kl 19.00. Prestegårdskafen.
Georg Bangjord fra Trondheim er en av Trøndelags, og kanskje Norges fremste eksperter på ugler. Vi får her et foredrag om ugler og bl.a. tips om hvordan lage og henge opp uglekasser.

Vi sender ut informasjon til medlemmene og oppdaterer bloggen foran hvert arrangement. Vi har også en side på Facebook, som heter Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal lokallag. Følg med!