tirsdag 29. mai 2012

Fuglesangtur Fossliåsen - Fuglenes dag

Søndag 3. juni arrangeres det landsomfattende arrangementet Fuglenes Dag, i regi av NOF. Vi i NOF Stjørdal lokallag benytter denne dagen til å invitere til en fuglesangtur, hvor deltakerne får en innføring i fuglenes sang, og forhåpentligvis med demonstrasjon av fuglesang utført av fuglene selv. I likhet med i fjor, gjennomfører vi dette i området ved Fossliåsen, Stjørdal. Her går vi gjennom frodig løvskog langs Fosslibekken, på asfalterte gangstier, noe som også passer for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Monsberga friområde, som ligger like ved, blir også avlagt et besøk.Her er det også muligheter for å oppleve fuglesang.
Oppmøte kl 07:00 ved Fosslia skole.

Syngende stær. Foto: Per Inge Værnesbranden

fredag 4. mai 2012

VIPA - årets fugl 2012

NOF har utpekt vipa til årets fugl i 2012, og vil gjennomføre kartlegging av hekkende viper i år. Vipebestanden i Norge har gått nedover de siste årene, og arten er plassert på Rødlista, i kategorien Nær Truet (NT). Vi oppfordrer alle som vet om vipereir eller ser viper både her i Stjørdalen og ellers, om rapportere sine funn. Du kan legge inn observasjonene i www.artsobservasjoner.no/fugler eller ta kontakt med Per Inge (tlf: 45619219) hvis du ikke vet hvordan du skal bruke rapportsystemet. Les mer her: Årets Fugl 

Foto: Per Inge Værnesbranden

onsdag 2. mai 2012

Årsmøtet i NOF Stjørdal

Årsmøtet i NOF Stjørdal ble holdt på Stokkan ungdomsskole 22. mars. 11 personer møtte. Alle i fjorårets styre stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt, ingen nye kandidater var blitt foreslått. Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Fra venstre: Aksel Lindgren, Paul Shimmings, Geir Hammer, Tore Eriksson, Knut Krogstad, Kjell Thore Leinhardt. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Fra venstre: Hans B. Ristad, Vidar Krøke Steinvik, Bjørn Eide, Einar Hugnes. Foto: Per Inge Værnesbranden.


 Kjell Thore Leinhardt hadde en pedagogisk og lærerik gjennomgang av sine erfaringer som fuglefotograf, med et bredt utvalg av mange blinkskudd. Foto: Per Inge Værnesbranden.