lørdag 9. mars 2013

ÅRSMØTE 2013

Referat fra årsmøtet: 
Det ble ingen endringer i styret, ingen nye kandidater ble foreslått og alle ble gjenvalgt.
Sju personer møtte opp på årsmøtet. Eneste forandring var at Einar Hugnes presentere en serie bilder i stedet for Svein Wik, da han måtte melde avbud.

Vårbilder Stjørdal. Stær. Foto: Per Inge Værnesbranden

NOF Stjørdal inviterer til vårt årsmøte for 2013.
Dette vil finne sted på Stokkan ungdomsskole, Stjørdal onsdag 20. mars kl. 19.00.

1. Velkomst
2. Presentasjon av årsmelding
3. Presentasjon av regnskap
4. Valg. Alle i styret stiller til gjenvalg.
    Se styresammensetning til høyre i bloggen.
    Forslag til nye medlemmer mottas med takk, enten skriftlig eller som benkeforslag på møtet.

Pause med kaffe/te og enkel bespisning.

Etter pausen, ca kl. 20.00. vil naturfotografen Svein Wik fra Lånke, presentere spektakulære bilder fra en seiltur rundt Svalbard. Du kan se noen av Svein's bilder på hjemmesida hans: http://sveinwik.com/

Som følge av at NOF har fått nytt kontingentsystem og samlet NOF-medlemmer av alle kategorier i en database, har aller NOF-avdelinger/lokallag fått tilført mange nye medlemmer. NOF Stjørdal lokallag har nå bokført 77 medlemmer som følge av dette. I tillegge sender vi også informasjon om aktiviteter på e-post til andre interesserte personer som ikke er medlemmer. Dersom du ikke har fått informasjon fra NOF Stjørdal lokallag før, har vi gleden av å invitere deg på våre møter og arrangementer, og vil få tilsendt informasjon om hva vi holder på med.

Vel møtt!

Vårbilder Stjørdal: Gravand. Foto: Per Inge Værnesbranden