lørdag 31. desember 2016

Nytt år

Vi vil ønske alle våre medlemmer og lesere et godt nytt år, og håper på mange fine fugle- og naturopplevelser. Vi starter 2017 med flere tilbud til aktiviteter, både i egen regi, på fylkesplan og nasjonalt nivå:

Det er mye fugleliv i Halsøen også om vinteren. Her gråhegrer og stokkender.

Halsøen-vandring 8. januar

Den første fuglevandringa i Halsøen i 2017 blir søndag 8. januar, kl 10.00-11.30
Oppmøte ved P-plass Grustaket (se kart nederst) kl. 10.00. 
I det vinteren har begynt å gå mot lengre og lysere dager, er det en stabil bestand av overvintrende fugler i Halsøen og lite nytt å melde. Foruten de tallrike stokkendene og et fåtall krikkender og brunnakker, kvinender, silender m.m. er toppand og bergand blant de mer uvanlig så langt i vinter. Kanskje har storm og uvær blåst inn noen overraskelser? Møt opp og finn ut!
Ta med kikkert/teleskop hvis du har. Vi har også teleskop til utlån.

Møteplass markert med rød nål.


Stjørdal BirdRace 2017

Enkelte ivrige medlemmene har luftet tanken på å arrangere en uformell konkurranse om å se flest fuglearter i Stjørdal i løpet av et år. Siden vi nå starter på et nytt år, er det en fin anledning til å lansere Stjørdal BirdRace 2017. 
Målet er å registrere alle fuglearter man ser eller hører i løpet av 2017 (1.1-31.12), innenfor Stjørdal kommune.
Alle observasjoner skal legges inn i rapportsystemet Artsobservasjoner. Du må være registrert som bruker i rapportsystemet for å legge inn observasjoner.
For å se oversikt over antall arter pr. observatør, følg denne veiledninger:

  1. På forsida av Artsobservasjoner, hold markør over Statistikk i hovedmenylinja.
  2. Under avsnittet Fugler, følger du markøren ned til Kommuneligaen og deretter klikker du på årstallet under Årslister. Da kommer ei toppliste over kommuner opp. 
  3. Skriv inn kommunenavn (Stjørdal) i søkefeltet oppe til høyre, eller let i topplista. 
  4. Klikk på kommunenavnet, og deretter symbolet for observatører helt til høyre. Da ser du oversikten over antall arter pr. observatør.
Den som har registrert flest fuglearter i kommunennår året er over, blir erklært som vinner og får heder og ære.
Siden denne konkurransen er kommet i gang på kort varsel, er ikke alt helt klart ennå, så det vil trolig bli noen suppleringer og endringer etterhvert som vi ser hvordan det utvikler seg. Kanskje kan vi dele inn konkurransen i flest arter pr. lokalitet, pr. måned osv.

Er du f.eks. ennå ikke bruker av Artsobservasjoner eller bruker det lite, så kan det være en terskel å ta i bruk systemet og hvordan man rapporterer. Vi vil derfor ha Artsobservasjoner som tema på første medlemsmøte i løpet av vinteren (dato ikke klar ennå), hvor du kan få veiledning.

Mer informasjon vil komme om ikke lenge, men det er bare å begynne å notere det du ser allerede fra 1. nyttårsdag!

Denne egretthegra (til venstre) i Bergshølen tiltrakk seg mange fugleinteresserte i vår. Det blir spennende å se hva 2017 vil produsere av sjeldne fugler.


Fagdag NOF avd. Nord-Trøndelag 28. januar

Fagdagen arrangeres av NOF avd. Nord-Trøndelag og blir holdt på Stokkan ungdomsskole. Program for fagdagen vil bli sendt ut til alle NOF-medlemmer i Nord- og Sør-Trøndelag, og offentliggjøres på hjemmesider og Facebooksider når det er klart. På alle Fagdagarrangementene de siste årene har det vært mange interessante og spennende foredrag som har vært presentert, og det anbefales på det sterkeste å sette av tid denne lørdagen. Mer info kommer.


Hagefugltelling 28-29. januar

Hagefugltellinga arrangeres i regi av NOF sentralt og går over hele landet den siste helga i januar. Her kan du lese mer om siste vinters Hagefugltelling: Hagefugltelling 2016. Det vil komme mer om tellinga i media landet over når det nærmer seg, og vi legger også ut mer info her.Kjøttmeis, en vanlig fugl på Hagefugltellinga.

Flaggspett.