mandag 22. mai 2017

Fuglesangtur 28. mai og Håmmårsbukta 1. juni


I forbindelse med Fuglenes Dag den 28. mai (initiert av NOF sentralt), inviterer NOF Stjørdal til Fuglesangtur. Oppmøte ved turstien som går opp til Bjørdalen ved Koksåsen, søndag 28. mai kl. 07.00.

Møteplassen ligger på nordsida av krysset E14/Reealleen/Hognesaunvegen (se kart) øst for Stjørdal sentrum. Det er begrenset med parkeringsplasser (6-8 biler), og alternativ parkering kan gjøres ved Haraldreina skole i Hognesaunvegen (300 m unna), men er også i passende sykkelavstand fra sentrum. Det er tilrettelagt med flere stier i området, tilpasset ulike fysiske behov. Hovedstien opp til Bjørdalen har endel bratte stigninger.

På denne turen vil deltakerne få et innblikk i fuglenes sang, lære om hvorfor de synger, og få erfaring med forskjellige arter som synger.

Løvsanger, Norges vanligste fugl. 

Møteplass markert med rød nål.

Håmmårsbukta 1. juni
Torsdag 1. juni kl 18.30 inviterer NOF Stjørdal til sosialt kveldstreff ved hytta vi disponerer i Håmmårsbukta. Ta med mat og drikke og bekledning etter været. Et av formålene med samlinga er bl.a. diskutere framtidig bruk av hytta. Etter hærverket for to år siden (se innlegg fra mai 2015 i bloggen) har ikke hytta vært i bruk av oss, og vi må ta stilling til om vi fortsatt skal bruke den. Har du noen tanker omkring det så møt opp.
Vi benytter samtidig anledningen til å se etter fugler i området, enten i skogen eller på sjøen. Vi har også flere fuglekasser hengende som kan sjekkes for innhold.


Gråfluesnapper.