søndag 29. november 2015

Fuglevandring i Halsøen

Siland, hann. Foto: Per Inge Værnesbranden

NOF Stjørdal starter opp med vinterens aktiviteter. Første søndag i hver måned fra desember til april vil vi arrangere en fuglevandring i Halsøen. Før hvert arrangement vil det bli sendt ut informasjon både via e-post, på Facebook og på fuglebloggen vår (som du er inne på nå). Det vil også annonseres i Stjørdalens Blad og Stjørdals-Nytt.

I tillegg til NOF Stjørdal's aktiviteter vil vi også minne om julemøtet på HiNT Røstad, Levanger 10. desember kl. 18:00 i regi av NOF avd. Nord-Trøndelag.

FUGLEVANDRING I HALSØEN
Søndag 6. desember kl 10:00-12:00
Vi møtes på parkeringsplassen som ligger mellom E6 (Tangtunnelen) og jernbanen (se rød nål på kartet), lett tilgjengelig både med bil, sykkel og til fots. Vandringa går herfra og langs gangstien som går rundt Tangen næringsområde, videre over Gråelva og til småbåthavna.
Det gamle elveløpet og utløpet av Gråelva er det mest fuglerike våtmarksområdet i Stjørdal, med flere hundre ender som overvintrer og med et variert utvalg av arter. Her har du mulighet til å bli kjent med fuglene og lære å se forskjell på stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand og siland med flere. 
Vi stiller opp med kikkert og teleskop, men ta gjerne med egen kikkert eller teleskop om du har. Ta også med termos og matpakke og bekledning etter værforholdene.


Gråhegrer på tømmerlensestokkene i utløpet av Gråelva. Foto: Per Inge Værnesbranden.

onsdag 27. mai 2015

Fuglesangtur Håmmårsbukta 30. mai

NOF Stjørdal inviterer til vårens siste fuglesangtur i Håmmårsbukta, lørdag 30. mai. Oppmøte ved P-plassen ved nedkjøring til friluftsområdet, kl. 07.00. Vi går en runde i området, lærer om og lytter til skogens sangfugler. Vi har bl.a. håp om å høre gulsanger, hagesanger, munk og svarttrost, alle fremragende sangfugler med et rikt og variert repertoar. 
Ta med kikkert, matpakke og noe å drikke til. Vi regner med å være ferdig innen kl. 10.00.


Svarttrost, skogens mollstemte bluesmusiker. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

torsdag 7. mai 2015

Fugletur Håmmårsbukta 9. mai avlyst

Den tredje fugleturen til Håmmårsbukta som var planlagt lørdag 9. mai avlyses. Grunnen er ikke hærverket som ble gjort på hytta, men at de to foregående turene i hhv mars og april hadde svært dårlig oppslutning, med kun to deltakere i tillegg til turleder. Vi satser heller på bedre oppslutning til fuglesangekskursjonen i området lørdag 30. mai, da dette vil bli offentlig annonsert og vil nå ut til flere potensielle deltakere. Fuglesangsekskursjonen er også sammenfallende med Fuglenes Dag, i regi av NOF. Nærmere informasjon kommer.

onsdag 6. mai 2015

NOF-hytta ramponert

Lørdag 2. mai kom den sjokkerende beskjeden om at hytta vår i Håmmårsbukta var blitt utsatt for et meningsløst hærverk. Fire av vinduene var knust, døra var brutt opp og inne var gjenstander blitt kastet rundt og revet ned. Fugemasse fra en fugesprøyte var blitt sprøytet over hele rommet, på bilder og på utstoppa fugler som sto på hyllene. En utstoppa storspove ble funnet i grøfta utenfor med avrevet hode og en hønsehauk som var montert på veggen var kommet bort.
Politiet ble tilkalt og de har gjort sine undersøkelser og sikret bevis. Ramponeringa settes i sammenheng med at det ble avholdt en russefest i området kvelden og natta før. Politiet regner med at de vil finne ut hvem som har utført dette, da det ble funnet flere ting som peker ut de ansvarlige. Vi håper selvsagt på at vi får erstattet det som er ødelagt og at hytta kan bli tatt i bruk igjen så fort som mulig.

Hærverket er omtalt i Stjørdalens Blad


Vi fikk ryddet opp det meste av glasset utendørs og tettet vinduene med plast. Her er det Oddbjørn Mæhre og Bjørn Eide som gjør en innsats.
Alle foto: Per Inge Værnesbranden.

Fin Fram-dag i Monsberga

Søndag 26. april deltok NOF Stjørdal på den årlige Finn Fram-dagen, som blir arrangert av Norsk Frilufstliv (tidligere FRIFO). Dette er et arrangement hvor friluftsorganisasjonene i Stjørdal deltar, med friluftsaktiviteter for befolkningen. Årets arrangement var i Monsberga friluftsområde. Vi stilte med en enkel konkurranse med fuglebilder. Nesten 50 svar kom inn på konkurransen, og tre premier ble trukket: et fuglebrett til å feste på vindu, og to fugleplakater. Fra NOF Stjørdal stilte Per Inge Værnesbranden og Per-Anders Elvertrø med fru Malin som assistent.

Mange ivrige deltakere på fuglekonkurransen, både unge og voksne prøvde seg.


En av begivenhetene var åpning av et toalettanlegg. 

onsdag 15. april 2015

Fugledag Håmmårsbukta 19. april

NOF Stjørdal inviterer til Fugledag i Håmmårsbukta, søndag 19. april, med oppmøte kl. 07.00 ved parkeringsplassen (se tidligere innlegg). OBS! Merk at datoen er endret, fra 18. til 19. april. 
Vi vil gå en runde i skogen for å lytte etter tidlige sangfugler, og se om det er noe liv utpå fjorden. Siden forrige fugledag, 21. mars, har nok flere fugler ankommet, og vi kommer til å oppleve flere arter og mer fuglesang, som f.eks. rødstrupen. Ta med matpakke og noe å drikke. Kikkert og teleskop er også nyttig å ha med. Velkommen!
Rødstrupe. Foto: Per Inge Værnesbranden

søndag 29. mars 2015

Fugletur til Håmmårsbukta 21. mars

Årets første uteaktivitet for NOF Stjørdal ble gjennomført i Håmmårsbukta lørdag 21. mars. Målet var å se etter fugler i området. Tre personer møtte opp kl 0700, og gikk en runde med teleskop og kikkert. Det var ikke det helt store å se på fjorden, men de lokale tjeldene var på plass, en mindre flokk med ærfugl, stokkand, siland, teist, havørn, gråhegre (18 ind. ved Steinvik skremt opp av havørna) og tre sangsvaner som fløy over. I skogen sang en svarttrost, spettmeisa var også ivrig lydytrende, og ellers ble flaggspett, gjerdesmett, blåmeis, dompap, gulspurv og grønnfink registrert. Det ble også tid til en kaffepause i NOF-hytta, med mye fugleprat.

Knut Krogstad sjekker fjorden med teleskop, mens Morten Onsøien noterer. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

Årsmøtereferat NOF Stjørdal

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble holdt på Amore Restauarant, Stjørdal, 18. mars 2015.
I alt 12 personer møtte opp: Oddbjørn Mæhre, Kjell Thore Leinhardt, Bjørn Eide, Arne Flekstad, Kristoffer Gåsvik, Geir Hammer, Einar Hugnes, Kjell Arnfinn Aune, Knut Krogstad, Gunnar Uglem, Aksel Lindgren og Per Inge Værnesbranden. Det ble bestemt at foreningen skulle bekoste tre store pizzaer, mens drikke og annen mat måtte betales av hver enkelt.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Begge disse er gjengitt under.
Til regnskapet ble det kommentert at kostnadene for å lage 50 fuglekasser var forholdsvis høyt, da produksjonen ble gjort av et firma, med arbeidspenger i tillegg til materialutgifter. For framtidige kasseprosjekter må vi heller basere oss på egeninnsats/dugnad og kun bruke penger på materialer.

Valg: Alle i styret stilte til gjenvalg. I tillegg ble Per-Anders Elvertrø også valgt inn, da han hadde stilt seg til disposisjon som styremedlem på eget initiativ.

Det var ingen spesielle årsmøtesaker som ble tatt opp. Etter at årsmøtesakene var unnagjort, ble tre av de tilstedeværende gitt spesiell oppmerksomhet av leder Per Inge, for sin innsats med hytta vi disponerer i Håmmårsbukta: Kjell Arnfinn Aune for å ha tatt initiativ overfor kommunen om NOF Stjørdal kunne disponere hytta, og Kjell Thore Leinhardt og Bjørn Eide for å ha lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å restaurere hytta innvendig. Alle tre fikk hver sin Årets Fugl-kopp med Fjellvåk-motiv (Årets Fugl for 2014, valgt av NOF)

Årsmelding for 2014 (1. januar - 31. desember)

Styret for 2014 besto av: 
Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden
Nestleder: Jo Anders Auran
Kasserer: Einar Hugnes
Styremedlem: Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem: Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem: Kjell Arnfinn Aune

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

64 medlemmer var ved årsslutt 2014 registrert i NOF sin medlemsbase, tilknyttet NOF Stjørdal, hvorav 54 bosatt i Stjørdal og Meråker kommuner og 10 personer bosatt i andre kommuner. Status for 2013 var 70 medlemmer. Alle betalende medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller ordinær post. I tillegg sender vi e-post til flere som ikke er medlemmer.

Møter

12. mars: Årsmøte, i NOF-hytta, Håmmårsbukta. Seks personer møtte opp.

Aktiviteter

25. mai: Fuglesangtur Fossliåsen/Fuglenes dag (Annonsert og forhåndsomtalt i lokalavisene). 11 personer deltok på en runde i den frodige oreskogen langs Fosslibekken. Til tross for grått og overskyet vær ble flere sangfugler hørt.
1. juni: Fuglesangtur Håmmårsbukta (informasjon pr. e-post til medlemmer). 4 personer deltok på en runde i skogen her, og fikk høre typiske sangfugler i oreskog.
15. november: Ringmerking i Håmmårsbukta (informasjon pr. e-post til medlemmer). 7 personer møtte opp og var med på ringmerking ved NOF-hytta, hvor vi har en foringsplass.

Uttalelser

Vi har ikke avgitt noen uttalelser på høringer/planer i 2014.

Samarbeid og representasjon

Vi har ikke deltatt på noen fellers arrangement i 2014. Vi hadde meldt oss på Finn Fram-dagen som var planlagt arrangert av FRIFO, men arrangementet ble avlyst pga for liten oppslutning blant medlemsforeningene. Vi fikk også forespørsel om å være med på Museumsdagen i Prestegårdshagen ved Værnes kirke i midten av juni, men vi måtte melde avbud pga at ingen fra NOF Stjørdal hadde kapasitet til å stille opp.

I forbindelse med at Stjørdal kommune holder på med utarbeidelse av «Planprogram for Langøra», ble NOF Stjørdal/Nord-Trøndelag invitert sammen med flere friluftsorganisasjoner (Naturvernforbundet i Stjørdal, Stjørdal Jeger og Fisk, Stjørdalselva Grunneierlag, FRIFO Stjørdal, Stjørdal Båtforening) til et «dialogmøte» den 27.2 med mulighet til å komme med innspill for planprogrammet som omfatter Langøra og omegn, før denne planen skal ut til offentlig høring.
De viktigste temaene som ble tatt opp var:
- Gangbru til Langøra. Det var stort sett enighet om at en gangbru ikke var noen god løsning. Det vil føre negativ påvirkning på vegetasjon, stresse fugler mot flystripa, forsøpling m.m.
- Konsekvenser for laks og sjøørret ved inngrep i elveutløp og vannareal.
- Forslag om å planere ned «grusøya» som ligger mellom Langøra og E6 til under fjærenivå. Massene brukes til å fylle igjen et stort hull/krater (Hollenderhølen) som ligger mellom grusøya og flystripa. Alternativt forslag var også å bruke deler av massene til å lage en øy som vil ligge over flomålet, og som kan benyttes til hekkende vadefugler.

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen var i drift gjennom vinteren 2013/14 og fra og med november 2014. Per-Anders Elvertrø har hatt ansvar for å fylle opp frøautomatene. To store frøautomater for solsikkefrø er satt opp, og ei stor informasjonstavle med bilder av de vanligste fuglene man kan se her. Av registrerte fugler her i 2014, var bl.a. en flokk med 30 stillits det mest spennende.  Det var ikke noen arrangement i tilknytning til foringsplassen.

NOF-hytta, Håmmårsbukta.
NOF-hytta ble jevnt brukt av flere medlemmer gjennom året i forbindelse med besøk i Håmmårsbukta. I løpet av høsten ble det satt opp nett for ringmerking av fugler, med Jo Anders Auran som primus motor. En frøautomat for solsikkefrø ble satt opp utenfor hytta, og var i bruk fra november 2014. Det ble avholdt to annonserte arrangement her, fuglesangtur 1. juni og ringmerking 15. november (se over).

Fuglekasser.
NOF Stjørdal bekostet produksjon av 50 fuglekasser, laget av firmaet Simons i Åsen. Oddbjørn Mæhre, maler av yrke og medlem i NOF, tok på seg å male alle kassene (kostnadsfritt). De fleste kassene ble hengt opp i skogen i Håmmårsbukta i løpet av våren. To førsteklasser fra Skatval skole hjalp til med dette den 21. mai, organisert av Kjell Arnfinn Aune. Per-Anders Elvertrø organiserte opphenging av 10 kasser i Monsberga, med hjelp av elever ved Fosslia skole den 4. juni. Både opphenginga i Håmmårsbukta og Monsberga fikk omtale i lokalavisene Stjørdalens Blad og Stjørdals-Nytt.

Fugleamfi/fotoskjul i Halsøen
Arbeidet med å etablere et fugleamfi i Halsøen har også stått i bero i 2014, grunnet manglende respons om eierskap fra Stjørdal kommune, tross tre purringer fra oss. Et lyspunkt var imidlertid at vi ble invitert til et møte med Stjørdal kommune om kommunens planer for Langøra og omegn (se over). Her vil det være en mulighet for å ta med planene om fugleamfi. På dette møtet gikk Kjell Thore og jeg i korte trekk gjennom planene om fugleamfi og at vi konsentrerer oss om amfiet og kutter ut det planlagte fotoskjulet.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 17. mars 2015
Per Inge Værnesbranden

Leder/sekretær


Regnskap 2014


fredag 27. februar 2015

Årsmøte og aktivitetsoversikt våren 2015

Styret i NOF Stjørdal har planlagt flere aktiviteter fram til sommeren 2015. For årsmøtet vil det bli sendt egen innkalling 14 dager før møtet, med e-post til alle som står på vår e-postliste og som vanlig brevpost til de som ennå ikke er registrert med e-post. Sammen med innkallinga vil også datoer for vårens uteaktiviteter også bli nevnt, men kun de som er på vår e-postliste vil i tillegg få tilsendt påminnelse i forkant av de enkelte aktivitetene.
Vi vil oppfordre de som ennå ikke har sendt oss e-postadresse om å sende adressen til stjordal@birdlife.no. Da vil du få informasjon om våre aktiviteter gjennom året jevnlig, og det sparer oss for endel portoutgifter og ikke minst mindre forbruk av papir.

- Årsmøte 18. mars kl. 19.00Amore Restaurant, Kjøpmannsgata 15, Stjørdal. Årsmøtet arrangeres som en sosial samling med mat og drikke (pizza), hvor vi kan prate om løst og fast, fugler og naturfoto m.m.

Bokfink. en av våre vanligste sangfugler. Foto: Per Inge Værnesbranden.

- Fugledag i Håmmårsbukta. En lørdag i månedene mars, april og mai tar vi sikte på en samling i Håmmårsbukta, hvor det blir kombinerte aktiviteter med ringmerking, en runde i skogen og ved sjøen for å lytte og se etter fugler etterhvert som våren skrider fram. Disse datoene er satt opp, med oppmøte kl. 07.00 ved NOF-hytta/parkeringsplassen: 21. mars, 18. april og 9. mai.


Tjelden ankommer i første halvdel av mars. Foto: Per Inge Værnesbranden.


- Fuglesangtur 30. mai kl. 07.00 i Håmmårsbukta. Det blir samme opplegg som vi har hatt tidligere år i Fossliåsen, hvor vi går en runde gjennom skogen og prøver å lære bort litt om fuglenes fascinerende sang. Vi kan ordne med bilskyss fra sentrum for de som ikke har mulighet til å kjøre (eller sykle) selv.

- Tur til Øvre Forra naturreservat søndag 14. juni. Dette blir en dagstur inn til et storslått myr- og skoglandskap med rikt fugleliv. Turen går fra Heståsvollen på Levanger-sida, da det er kortere å gå derfra, enn fra Risvola i Forradalen. Nærmere detaljer kommer senere.

Vel møtt til å møte våren!

torsdag 22. januar 2015

Fagdag, Hagefugltelling og Facebook

Til helga er det to aktuelle arrangement som engasjerer både den "glade amatør" og den avanserte fuglekikker:

Fagdag

Lørdag 24. januar arrangerer NOF Nord-Trøndelag sin årlige Fagdag, på Stokkan ungdomsskole, kl. 10.00-16.00. Du kan lese mer om det her: Fagdag NOF/NT

Hagefugltelling

Hagefugltellingen som NOF har avholdt i flere år er blitt svært populær landet over. Mer om dette kan leses her: Hagefugltelling 2015

Pilfinken er blitt vanligere å se i Trøndelag og det kan bli trangt på foringsplassen. Foto: Per Inge Værnesbranden

Dompapen er lett gjenkjennelig for de fleste som forer fugler i hagen. Foto: Per Inge Værnesbranden

NOF Stjørdal på Facebook!

NOF Stjørdal utvider sine kommunikasjonskanaler. I tillegg til informasjon på vanlig post, e-post og denne bloggen, har vi også tatt i bruk Facebook (FB). På bloggen vår legger vi vanligvis ut informasjon om aktiviteter, men i tillegg på FB vil vi jevnlig legge ut nyheter om fugler, enten det gjelder lokale nyheter eller nasjonale/generelle nyheter om fugler og bilder. Alle som er med i FB-gruppa kan laste opp fuglebilder. FB-sida er tilgjengelig for alle som er interessert i fugler. Du kan sjekke Facebook-sida her: Facebook NOF Stjørdal

tirsdag 13. januar 2015

Fugleforing i Monsberga og Svanetelling

Fugleforing i Monsberga

Siden vinteren 2012/13 har NOF Stjørdal hatt en foringsplass for fugler i Monsberga friluftsområde i Fosslia, og høsten 2013 fikk vi på plass en stor tavle med bilder av de vanligste fuglene man kan se her, og med korte beskrivelser av fuglene. Foringsplassen er omtalt i tidligere innlegg her på bloggen:
Foto: Per Inge Værnesbranden.

Hittil har foringsplassens eksistens kun vært kjent blant NOF-medlemmer lokalt og tilfeldige besøkende i Monsberga, men på lørdag 17. januar vil foringsplassen bli offisielt "innviet", med omtale i lokalavisene Stjørdals-Nytt og Stjørdalens Blad. Lørdag formiddag i tidsrommet kl. 0900 - 1100 vil noen av oss i NOF Stjørdal være tilgjengelige her og være behjelpelige med informasjon om fugler og hvilke fugler som finnes her. 

Målet med dette er at lokalbefolkning, barnehager og skoler i nærområdene skal ha mulighet til å oppleve og lære mer om fuglene som man har rundt seg. Monsberga er omgitt av mye bebyggelse og det pågår stadige nye utbygginger av boligområder i nærheten. Derfor er det viktig å ha friområder som Monsberga i nærheten, hvor man kan oppleve fugler og dyr.

Spettmeis, Monsberga. Foto: Per Inge Værnesbranden

Flaggspett, Monsberga. Foto: Per Inge Værnesbranden


Svanetelling 17-18. januar

Helga 17-18. januar avvikles en internasjonal svanetelling i Europa. Her kan du som ser svaner bidra med nyttige opplysninger. I Stjørdals-området har vi hatt overvintrende sangsvaner i mange år, med varierende antall. De holder normalt til ved fjorden og nærliggende landareal, men kan kan også ses i vatn som enten ikke har frosset igjen eller har åpne råker, som f.eks. Liavatnet og Almovatnet. 
Du kan lese mer om tellingene på NOF's websider: Svanetelling NOF

Sangsvaner. Voksne fugler er hvite, og unge fugler er grå. 
Foto: Per Inge Værnesbranden