onsdag 30. oktober 2013

Masseopptreden av haukugle

I høst har det vært mange haukugler å se, både i Trøndelag og i store deler av landet. I motsetning til de fleste andre uglene våre er haukugla dagaktiv, og er dermed ikke så vanskelig å oppdage der den sitter i toppen av et tre og speider etter et bytte. Den er heller ikke så sky og kan bry seg lite om folk som er nysgjerrige på den. 
Haukugla er vanligvis en fåtallig hekkefugl i høyereliggende skog og blir vanligere jo lenger nord man kommer. Som de fleste andre ugler er den en smågnagerspesialist og gode smågnagerår fører til mange vellykkede hekkinger. Kommer man over hekkende haukugler må man imidlertid være forsiktig. De voksne uglene er svært aggressive hvis folk eller andre dyr nærmer seg ungene, og kan gå til angrep.
Høstens masseopptreden av haukugler skyldes trolig at det har vært svikt i mattilgangen lenger øst eller nord og at fuglene derfor har dratt ut på leit etter næring mot vest. For 30 år siden, i 1983, var det også en masseopptreden av haukugler, bl.a. ble det sett haukugler på Færøyene, der de knapt nok har vært registrert før. 
I Trøndelag er ca 150 haukugler rapportert på www.artsobservasjoner.no/fugler, også noen i Stjørdal og Meråker. Men det reelle antallet er nok mye høyere, da de fleste er registrert der folk ferdes langs veier og lett tilgjengelige plasser.
Ser du haukugle kan du enten rapportere via Artsobservasjoner eller legge igjen en kommentar her.
Denne haukugla er fotografert ved Bulandet, Skjelstadmarka 20. oktober. Foto: Per Inge VærnesbrandenFugleskilt i Monsberga

Monsberga friluftsområde like utenfor Stjørdal sentrum ved Fosslia ble åpnet for allmennheten for ca tre år siden, etter å ha vært et lukket militært område siden "krigen". I fjor vinter satte vi opp to frøautomater for solsikkefrø, med tanke på å etablere en fôringsplass hvor de besøkende kan studere fugler på nært hold. 

Etter å ha fått økonomisk støtte gjennom midler til friluftslivtiltak fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune har vi nå fått laget et skilt med de vanligste fugleartene som opptrer på fôringsplassen, slik at besøkende kan se hvilke fugler de ser. Ideen kom fra en liknende fôringsplass ved Ørin, Verdal. Vestvik Reklame, Verdal, har utformet skiltet med bidrag fra næringsselskapet PRONEO. Per-Anders Elvertrø har snekret sammen treramma rundt skiltet.

 Sist søndag ble skiltet satt opp ved fôringsplassen og vi skal også etterhvert få ordnet en enkel benk til å sitte på. Foringsautomatene blir fylt opp med solsikkefrø til helga og når fuglene strømmer til, skal vi skape litt publisitet rundt tiltaket. 


Dugnadsgjengen, fra høyre mot venstre: Per-Anders Elvertrø, Tom Roger Østerås, Kjell Arnfinn Aune og Per Inge Værnesbranden. Foto: Per Inge Værnesbranden

Spettmeisa kan du treffe på i Monsberga, men de er ikke så store som det står angitt på skiltet: 44-46 cm!
Ta en tur hit selv og sjekk! Foto: Per Inge Værnesbranden

fredag 25. oktober 2013

Fuglebua i Håmmårsbukta

NOF Stjørdal har fått tilgang til et eget husvære som vil bli benyttet som samlingssted og utgangspunkt for aktiviteter og fuglestudier i tida som kommer. Håmmårsbukta friluftsområde (øst for Steinvikholmen) ble offisielt innviet i sommer etter at det tidligere avstengte militærområdet ble kjøpt av Stjørdal kommune og Direktoratet for Naturforvaltning (se innlegg lenger nede i bloggen)

Ved innkjøringa til området står det ei lita bu som ble brukt som vaktbu for anlegget. Denne bua har NOF Stjørdal nå fått leie gratis av Stjørdal kommune. Eneste vi har forpliktet oss til er å ha tilsyn og rengjøring med et av toalettene i området.

Tidligere i høst startet vi med oppussing av bua, og om ikke lenge er den klar til bruk. Målet med bua er å bruke den som et samlingssted for fugleinteresserte i Stjørdal (og fra resten av Trøndelag også :-)), etablere en foringsplass, drive ringmerking, arrangere fuglesangekskursjoner for publikum og ellers annet innen fuglestudier i området. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om ikke lenge, når bua er klar til bruk.
Dugnadsgjengen tar en velfortjent pause med pølsegrilling. Fra venstre: Bjørn Eide, Kjell Thore Leinhardt, Kjell Arnfinn Aune og Jo Anders Auran, samt juniorsjefen i familien Auran i bakgrunnen.
Tre av ildsjelene som har stått på i arbeidet med fuglebua: Kjell Arnfinn Aune, Kjell Thore Leinhardt og Bjørn Eide. 
Alle foto: Per Inge Værnesbranden.

Fortsatt noen stær igjen

Foto (c): Einar Hugnes

Fortsatt er det noen små flokker med stær igjen rundt om i Stjørdal.
Denne fant Einar Hugnes i en busk ved Tangen sist onsdag.

Som det går fram av bildet, har stæren en helt annen fjærdrakt nå om høsten.

Hvem ser den siste stæren hos oss i høst?
Legg gjerne inn en kommentar under dette bildet.


Du kan se flere bilder av fugler og annen natur tatt av Einar Hugnes på: www.naturfotoeinarhugnes.blogspot.no