søndag 3. juni 2012

Våt fuglesangtur

Fuglesangturen som vi arrangerte på Fuglenes dag ble en fuktig opplevelse, med grått vær og regn, men seks personer + turleder Per Inge trosset været og det samme gjorde flere sangglade fugler. De fleste turdeltakerne var også med på fuglesangturen i fjor vår, men var ivrige nok til å møte opp i rett tid om morgenen for å få med seg noen naturopplevelser til tross for dystre værutsikter. På turen rundt Fossliåsen, langs Fosslibekken, hørte vi vanlige arter som bokfinkgråtrostrødvingetrostgransanger, samt en litt mer uvanlig gulsanger. Hadde sola kommet fram og temperaturen vært høyere, hadde det nok også fått flere sangere til å sette i gang, som f.eks. munk, hagesanger og løvsanger.  Vi avsluttet turen i Monsberga friluftsområde like ved, hvor et spettmeispar drev med iherdig mating av unger i et reirhull i ei stor osp, lite redd for oss som sto bare noen meter unna. Spettmeisa er en art som har beriket fuglefaunaen i Stjørdal i løpet av de siste årene, fra å være en sjelden observert art på fuglebrett om vinteren for 20-30 år siden, til å bli en fugl som er blitt vidt, men spredt utbredt i varmekjære og løvskogrike områder i kommunen, med flere hekkefunn. Den er også sett flere ganger i Meråker.
Flere av deltakerne kommenterte egne skrantende kunnskaper om fuglesang og fugler, og det ble tipset om fuglekjennskapsstudiet på HiNT (BirdId), for å trene på artsbestemming av fuglebilder og lyd. En link til HiNT - BirdId er å finne i menyen til høyre. Her er det bare å bryne seg på lyd og bilder for den som vil!


 Monsberga friluftsområde. Her blir mating av spettmeisunger studert. Under, foto av spettmeisene. 
Foto:Per Inge Værnesbranden.tirsdag 29. mai 2012

Fuglesangtur Fossliåsen - Fuglenes dag

Søndag 3. juni arrangeres det landsomfattende arrangementet Fuglenes Dag, i regi av NOF. Vi i NOF Stjørdal lokallag benytter denne dagen til å invitere til en fuglesangtur, hvor deltakerne får en innføring i fuglenes sang, og forhåpentligvis med demonstrasjon av fuglesang utført av fuglene selv. I likhet med i fjor, gjennomfører vi dette i området ved Fossliåsen, Stjørdal. Her går vi gjennom frodig løvskog langs Fosslibekken, på asfalterte gangstier, noe som også passer for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Monsberga friområde, som ligger like ved, blir også avlagt et besøk.Her er det også muligheter for å oppleve fuglesang.
Oppmøte kl 07:00 ved Fosslia skole.

Syngende stær. Foto: Per Inge Værnesbranden

fredag 4. mai 2012

VIPA - årets fugl 2012

NOF har utpekt vipa til årets fugl i 2012, og vil gjennomføre kartlegging av hekkende viper i år. Vipebestanden i Norge har gått nedover de siste årene, og arten er plassert på Rødlista, i kategorien Nær Truet (NT). Vi oppfordrer alle som vet om vipereir eller ser viper både her i Stjørdalen og ellers, om rapportere sine funn. Du kan legge inn observasjonene i www.artsobservasjoner.no/fugler eller ta kontakt med Per Inge (tlf: 45619219) hvis du ikke vet hvordan du skal bruke rapportsystemet. Les mer her: Årets Fugl 

Foto: Per Inge Værnesbranden

onsdag 2. mai 2012

Årsmøtet i NOF Stjørdal

Årsmøtet i NOF Stjørdal ble holdt på Stokkan ungdomsskole 22. mars. 11 personer møtte. Alle i fjorårets styre stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt, ingen nye kandidater var blitt foreslått. Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Fra venstre: Aksel Lindgren, Paul Shimmings, Geir Hammer, Tore Eriksson, Knut Krogstad, Kjell Thore Leinhardt. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Fra venstre: Hans B. Ristad, Vidar Krøke Steinvik, Bjørn Eide, Einar Hugnes. Foto: Per Inge Værnesbranden.


 Kjell Thore Leinhardt hadde en pedagogisk og lærerik gjennomgang av sine erfaringer som fuglefotograf, med et bredt utvalg av mange blinkskudd. Foto: Per Inge Værnesbranden.


mandag 12. mars 2012

Årsmøte NOF Stjørdal
Innkalling til årsmøte:
1. Årsmelding

2. Regnskap
3. Valg. Forslag til nye styrekandidater mottas med takk!
4. Eventuelt

5. Pause med kaffe & nogo attåt, og føggelprat
Etter årsmøtet vil Kjell Thore Leinhardt fortelle i ord og bilder om erfaring med fotografering av fugler, en hobby han har brukt mesteparten av tida til, etter at han ble pensjonist. Kjell Thore har hatt en kort karriere som fuglefotograf, men med et høyt nivå på bildene, og mange blinkskudd. Kjell Thore har en egen fotoblogg: http://fuglevennskap.blogspot.com/, som det er verdt å ta en titt på.
Vi håper at så mange som mulig kan sette av tid til møtet. Har du ideer til hva vi kan gjøre, områder vi kan besøke, fugler du vil oppleve eller lære mer om, utover våren, er du hjertelig velkommen til å si din mening!
(Får ikke til å laste opp årsmelding/regnskap på denne bloggen, de kommer på hjemmesiden etter årsmøtet)

fredag 27. januar 2012

Ornitologisk Fagdag i Stjørdal

NOF avd. Nord-Trøndelag arrangerer den etterhvert tradisjonelle fagdagen, en hel dag med foredrag og presentasjon av ulike tema omkring fugler, på Stokkan ungdomsskole, Stjørdal, lørdag 11. februar. Mer om programmet finner du her: http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nord-trondelag/nyheter/?id=956

torsdag 26. januar 2012

Hagefugltelling 28-29. januar

Dompaphunn. Foto: Per Inge Værnesbranden
Å holde rede på alle fuglene i hagen kan være en liten utfordring, men samtidig en morsom utfordring. Til helga 28-29. januar 2012 oppfordres alle som har en foringsplass i hagen om å telle alle fuglene du ser i hagen. De siste årene har NOF organisert den årlige Hagefugltellingen, og har blitt et svært populært tiltak over hele landet. Finn fram noe å notere på, fugleboka og prøv å artsbestemme alt du ser i hagen din, også de fuglene som ikke er på fuglebrettet. Du kan lese mer om den her, på NOF's hjemmesider:  http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=963.

Grønnfink. Foto: Per Inge Værnesbranden