mandag 1. april 2019

Fuglevandring Halsøen 7. april

NOF Stjørdal inviterer til fuglevandring i Halsøen-området, søndag 7. april. Vi møtes ved parkeringsplassen mellom Helse Midt/Nord Universitet og gamle Microplast, kl 10.00. 

Foruten de tallrike endene, er det tid for tidlige trekkfugler, bl.a. Årets Fugl, storspoven. Gåsetrekket er godt i gang, med både kortnebbgås og grågås, og andre trekkfugler som gravand, tjeld og sandlo. Kanskje vil det dukke opp nye trekkfugler denne dagen?

Vi starter ved Gråelvosen og går langs gangveien mot E6 og fugletavla. Ta med kikkert og teleskop om du har, men vi har også teleskop til utlån. Været er skiftende på denne tida, så kle deg etter forholdene. Arrangementet er åpent for alle.

Møteplass

Kortnebbgås

Gravand


Stokkender er den vanligste fuglen i Halsøen gjennom vinteren

Storspoven er valgt til Årets Fugl av NOF i 2019.