søndag 2. juni 2013

Vellykket fugledag

NOF Stjørdal gjennomførte både fuglesangtur og deltakelse på Finn Fram-dag i løpet av samme dag og begge arrangementene må sies å være vellykket.

Fuglesangturen har blitt en ny tradisjon for oss og området som vi besøker er svært godt egnet, hvor Fosslibekken renner i et lite dalsøkk mellom Fosslia skole og boligområdene i Stokkhaugan. Her er det frodig løvskog langs bekken, og en asfaltert gangvei langs dalsøkket som gjør området lett tilgjengelig.

Til tross for overskyet og antydning til regn, var det 10 personer i tillegg til turleder Per Inge som møtte opp kl. 07.00. Det var både gjengangere fra tidligere fuglesangturer og nye fjes som deltok. En kort gjennomgang av de vanligste og lettest kjennelige sangfuglene med demonstrasjon av sangen ble gjort før vi startet runden. Som forventet ble arter som gransanger, munk, gulsanger, bokfink, svarttrost, gråtrost og rødvingetrost med flere registrert. Kl 08.30 var rundturen ferdig.

Turens høydepunkt var et par med tyrkerduer som hadde ordnet seg et reir i et gammelt trostereir oppe i et gråoretre ved bekken. Arten er en sjelden hekkefugl i Stjørdalen og blir bare sett med noen få individer hvert år. På 1970- og 1980-tallet var arten vanligere i Stjørdal. I Norsk Fugleatlas kan du lese mer om tyrkerdua i Norge: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=4833

Her lyttes det etter gulsangeren. Foto: Per Inge Værnesbranden

Tyrkerdue. Denne er ikke fra Fossliåsen, men fotografert ved Ree gård i mai 2008. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

Finn Fram-dag i Håmmårsbukta frilufstområde
Det har også blitt en tradisjon at vi deltar på arrangementet Finn Fram-dagen, i regi av FRIFO Stjørdal. Årets arrangement var lagt til den tidligere militære eiendommen Steinvik lager ved sjøen på nordsida av Skatval. Området ble beslaglagt av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig og kraftig utbygd og siden overtatt av den norske forsvaret etter krigens slutt. Etter at Forsvaret avviklet sin virksomhet på begynnelsen av 2000-tallet ble området overtatt av Direktoratet for Naturforvaltning. Stjørdal kommune har forvaltningsansvaret og området er blitt tilgjengelig for allmennheten. 

Alle foto: Per Inge Værnesbranden.


Den offisielle åpningen av det nye friluftsområdet ble gjennomført i dag, søndag 2. juni. Samtidig har området skiftet navn fra Steinvik Lager til Håmmårsbukta friluftsomnråde. Finn Fram-dagen ble samtidig avholdt kl. 12.00 - 15.00, hvor de fleste av friluftsorganisasjonene i Stjørdal deltok med aktiviteter og konkurranser for barn og unge (og noen voksne). 
Direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning under åpningsseremonien.

Den offisielle åpningen ble markert med et skikkelig kanonsmell!

NOF Stjørdal (v/Per Inge Værnesbranden og Kjell Arnfinn Aune med datter Ane Oline) stilte med en enkel konkurranse om fugler, og med et utvalg av tidligere utgaver av Vår Fuglefauna, Fuglevennen og informasjonsbrosjyrer om NOF. De som kom innom vår stand kunne prøve seg på en konkurranse med 12 fuglebilder og tre svaralternativ for hvert bilde. Blant de som leverte inn besvarelser i løpet av hver halvtime ble de som hadde flest rette svar premiert fra et gammelt lager av ubrukte NOF T-skjorter som vi har hatt i vårt eie i flere år.

 NOF Stjørdal's stand. Teltet var godt å ha, da det kom noen regnskurer innimellom.

Ivrige konkurransedeltakere.

Det er en frodig og fuglerik løvskog ved sjøen i Håmmårsbukta,i likhet med store deler av området.

Utløpet av bekken i bukta tiltrekker seg en del fugler. 

Makrellterne som skal til å stupe etter fisk ved kaianlegget.

Det anbefales å besøke Håmmårsbukta for å oppleve fuglelivet. I den frodige løvskogen kan man høre flere sangere, som gulsanger, munk, hagesanger, troster med mer. Fra kaianlegget har man god utsikt utpå fjorden. Ved utløpet av bekken i Håmmårsbukta samles det en god del måsefugler og ender som kan være verdt å se over.