fredag 16. februar 2018

Aktivitetsoversikt våren 2018

Her kommer litt om hva som er planlagt av møter og turer fram til sommeren. 
* 22. februar, kl 1900: Medlemsmøte på Prestegårdskafeen, Stjørdal museum. 
Nostalgikveld. Etter ønske fra "nye" medlemmer om hva vi som har vært med noen år, har holdt på med i tidligere tider. Ugler er aktuelle for tida, og derfor starter vi med en bildeserie fra turer på 80- og 90-tallet, med ugler i fokus, v/Per Inge, bl.a. av lappugle og slagugle fra Jämtland. Oppfordrer de som har opplevelser og bilder om å ta med bilder, enten som lysbilder (dias) eller digitalt. Vi stiller med gammeldags analogt apparatur for visning av lysbilder.
* 8. mars: kl 1900. Årsmøte. Prestegårdskafeen.
Foruten vanlig årsmøtesaker vil vi få til en presentasjon av fugleåret 2017 i bilder. En oppfordring går til alle som har bilder av uvanlige/sjeldne fugler eller gode bilder av vanlige fugler i Stjørdal/Meråker i 2017, om å plukk ut de beste bildene (inntil 15 bilder). Alle bildene blir presentert samlet, og møtedeltakerne kan deretter stemme over det beste bildet. Kanskje blir det en liten premie til "vinneren"?
Nærmere detaljer blir sendt ut snart, og aktuelle fotografer kontaktet.
Det blir også viet oppmerksomhet og premiering til de som var med på "Big Year 2017" i Stjørdal.
Det blir sendt ut egen innkalling til årsmøtet.
Dvergmåse, Halsøen 1. september 2017. Foto: Per Inge Værnesbranden.
* 22. mars: kl. 1900: Medlemsmøte. Prestegårdskafeen. 
Tema: Fuglefotografering. Kjetil Schjølberg fra Stjørdal Foto kan det aller meste innen fuglefotografering, og vil avsløre noen triks for å ta gode fuglebilder. Vi vil følge opp med en utedag påfølgende helg for å prøve ut ny lærdom. Dette bestemmes på møtet. 


Konglebit, Steinvik, desember 2017.Foto: Per Inge Værnesbranden.
 * 8. april: kl. 10.00: Fuglevandring i Halsøen.

Vi har også planlagt en fellestur til Innherred (Ørin, Leksdalsvatnet m.m.) i mai. Detaljer er ikke klare ennå.

Snadderand, Almovatnet. Foto: Per Inge Værnesbranden.
Oppdatert informasjon vil kommer på FB-sida og det vil også bli sendt ut e-post til medlemmer og andre interesserte når detaljer og andre ting er klare. Møtene og turene er åpne for alle, uansett medlemskap eller ikke.

torsdag 1. februar 2018

Fuglevandring i Halsøen 4. februar

Vi starter med årets første fuglevandring i Halsøen. Oppmøte på parkeringsplassen mellom Nord Universitet og Statoil (merket P på kart) kl 10.00. Ferdig ca. kl 11.30.
Vi starter i andre enden denne gangen, og begynner ved utløpet av Gråelva, og beveger oss langs gangvegen mot E6. Det er som vanlig mye fugl i Halsøen, foruten de tallrike stokkendene, også noen krikkender og brunnakker. En bergand har også vært sett i vinter. Kanskje kan det dukke opp noe spennende, som dvergdykker eller polarmåse?
Vi har teleskop til utlån dersom du ikke har selv.

Bergand, hann og hunn. Foto: Per Inge Værnesbranden.