lørdag 31. desember 2016

Nytt år

Vi vil ønske alle våre medlemmer og lesere et godt nytt år, og håper på mange fine fugle- og naturopplevelser. Vi starter 2017 med flere tilbud til aktiviteter, både i egen regi, på fylkesplan og nasjonalt nivå:

Det er mye fugleliv i Halsøen også om vinteren. Her gråhegrer og stokkender.

Halsøen-vandring 8. januar

Den første fuglevandringa i Halsøen i 2017 blir søndag 8. januar, kl 10.00-11.30
Oppmøte ved P-plass Grustaket (se kart nederst) kl. 10.00. 
I det vinteren har begynt å gå mot lengre og lysere dager, er det en stabil bestand av overvintrende fugler i Halsøen og lite nytt å melde. Foruten de tallrike stokkendene og et fåtall krikkender og brunnakker, kvinender, silender m.m. er toppand og bergand blant de mer uvanlig så langt i vinter. Kanskje har storm og uvær blåst inn noen overraskelser? Møt opp og finn ut!
Ta med kikkert/teleskop hvis du har. Vi har også teleskop til utlån.

Møteplass markert med rød nål.


Stjørdal BirdRace 2017

Enkelte ivrige medlemmene har luftet tanken på å arrangere en uformell konkurranse om å se flest fuglearter i Stjørdal i løpet av et år. Siden vi nå starter på et nytt år, er det en fin anledning til å lansere Stjørdal BirdRace 2017. 
Målet er å registrere alle fuglearter man ser eller hører i løpet av 2017 (1.1-31.12), innenfor Stjørdal kommune.
Alle observasjoner skal legges inn i rapportsystemet Artsobservasjoner. Du må være registrert som bruker i rapportsystemet for å legge inn observasjoner.
For å se oversikt over antall arter pr. observatør, følg denne veiledninger:

  1. På forsida av Artsobservasjoner, hold markør over Statistikk i hovedmenylinja.
  2. Under avsnittet Fugler, følger du markøren ned til Kommuneligaen og deretter klikker du på årstallet under Årslister. Da kommer ei toppliste over kommuner opp. 
  3. Skriv inn kommunenavn (Stjørdal) i søkefeltet oppe til høyre, eller let i topplista. 
  4. Klikk på kommunenavnet, og deretter symbolet for observatører helt til høyre. Da ser du oversikten over antall arter pr. observatør.
Den som har registrert flest fuglearter i kommunennår året er over, blir erklært som vinner og får heder og ære.
Siden denne konkurransen er kommet i gang på kort varsel, er ikke alt helt klart ennå, så det vil trolig bli noen suppleringer og endringer etterhvert som vi ser hvordan det utvikler seg. Kanskje kan vi dele inn konkurransen i flest arter pr. lokalitet, pr. måned osv.

Er du f.eks. ennå ikke bruker av Artsobservasjoner eller bruker det lite, så kan det være en terskel å ta i bruk systemet og hvordan man rapporterer. Vi vil derfor ha Artsobservasjoner som tema på første medlemsmøte i løpet av vinteren (dato ikke klar ennå), hvor du kan få veiledning.

Mer informasjon vil komme om ikke lenge, men det er bare å begynne å notere det du ser allerede fra 1. nyttårsdag!

Denne egretthegra (til venstre) i Bergshølen tiltrakk seg mange fugleinteresserte i vår. Det blir spennende å se hva 2017 vil produsere av sjeldne fugler.


Fagdag NOF avd. Nord-Trøndelag 28. januar

Fagdagen arrangeres av NOF avd. Nord-Trøndelag og blir holdt på Stokkan ungdomsskole. Program for fagdagen vil bli sendt ut til alle NOF-medlemmer i Nord- og Sør-Trøndelag, og offentliggjøres på hjemmesider og Facebooksider når det er klart. På alle Fagdagarrangementene de siste årene har det vært mange interessante og spennende foredrag som har vært presentert, og det anbefales på det sterkeste å sette av tid denne lørdagen. Mer info kommer.


Hagefugltelling 28-29. januar

Hagefugltellinga arrangeres i regi av NOF sentralt og går over hele landet den siste helga i januar. Her kan du lese mer om siste vinters Hagefugltelling: Hagefugltelling 2016. Det vil komme mer om tellinga i media landet over når det nærmer seg, og vi legger også ut mer info her.Kjøttmeis, en vanlig fugl på Hagefugltellinga.

Flaggspett. 
tirsdag 1. november 2016

Halsøen-vandring 6. november

Søndag 6. november blir det en ny fuglevandring i Halsøen. Oppmøte kl 10.00 på parkeringsplass i "Grustaket" ved renseanlegget. Se innlegg lenger ned for beskrivelse av oppmøtested og gjennomføring.

Nå som høsten begynner å gå over i vinter, har de fleste vadefuglene trukket sørover, mens antall ender er økende. Sist helg ble nesten 600 stokkender, 88 brunnakker, 32 krikkender og 5 stjertender registrert. De fleste av disse vil sannsynligvis prøve på en overvintring. I fjæra ved utløpet av Gråelva holder de trofaste gråhegrene til, og venter tålmodig på en flyndre eller fisk som svømmer forbi. Av og til kan det dukke opp litt spennende fugler også, bl.a. dvergdykker. Kanskje vil de første sangsvanene komme innom en tur?

Hva som er observert siste måned kan du se her: Halsøen siste 30 dager, på www.artsobservasjoner.no.


På forrige vandring, 2. oktober, var det 14 personer som deltok, til tross for kraftige regnbyger (se bilde). Værvarselet de nærmeste dagene viser noe bedre vær, med oppholdsvær og sol, men med temperatur rundt 0 grader (+/-)

Vi har også planlagt et medlemsmøte den 17. november, på Stokkan ungdomsskole. Per-Anders Elvertrø vil da fortelle vise bilder fra sitt opphold i Australia for noen år siden. 
Vi kommer tilbake med mer om dette om ikke lenge.

mandag 26. september 2016

EuroBirdwatch/Fuglevandring i Halsøen 2. oktober

Vi starter opp igjen med Fuglevandring i Halsøen, på samme måte som siste høst/vinter. Vandringa blir et fast arrangement den første søndagen i hver måned fra oktober til april. Her er det anledning til å bli kjent med et variert fugleliv og hvordan dette endrer seg gjennom høsten, vinteren og våren.
Vandringa passer for alle som har interesse for fugler, enten du er nybegynner og vil lære å bli kjent med nye og ukjente fuglearter, eller om du kan alt om fugler og gjerne treffe andre å dele din interesse med.
Myrsniper, en vadefugl som kan være vanskelig å skille
 fra andre vadere for en nybegynner. Foto: Per Inge Værnesbranden
Samme helg pågår også EuroBirdWatch, som er et arrangement i regi av BirdLife International, med fokus på trekkende arter. Du kan lese mer om dette arrangementet her: EBW, (via NOF's webside: www.birdlife.no). De fuglene vi ser på vandringa vil bli registrert inn til EuroBirdwatch.

Grågjess er store fugler som gjør mye av seg der de raster i flokk.
I Halsøen kan vi se flere hundre av dem. Foto: Per Inge Værnesbranden
Oppmøte er ved "Grustaket", parkeringsplassen ved renseanlegget i Halsøen (se kart), søndag 2. oktober kl 10.00. Vi går herfra og langs gang- og sykkelveien rundt Statoil og fram til utløpet av Gråelva (med forbehold om endret gangrute pga gravearbeid). Passer også for rullestolbrukere.
Kle deg etter værforholdene og ta med deg kikkert eller teleskop hvis du har. Vi har også teleskop til utlån.

Oppmøtested er merket med rød nål.

torsdag 31. mars 2016

Fuglevandring Halsøen 3. april

Den siste fuglevandringa i Halsøen før sommeren blir avholdt søndag 3. april. Oppmøte som tidligere på P-plassen mellom Tangtunnelen og renseanlegget, kl 10:00.

Nå har våren for alvor satt sitt preg på fuglelivet. Flere gravender har slått seg til i Halsøen, tjeld, vipe og sandlo har også ankommet. Kanskje det dukker opp noen nye trekkfugler eller overraskelser?

Vandringa passer for alle, også for rullestolbrukere. Vi går fra P-plassen og langs gangstien forbi Statoil (med forbehold om endret rute pga graving). Kle deg etter værforholdene og ta med kikkert eller teleskop hvis du har. Vi stiller også med teleskop til utlån.

Vipe. Foto: Per Inge Værnesbranden
Møteplass merket med rød nålÅrsmøtereferat

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble avholdt på Stokkan ungdomsskole 16. mars kl 1800-1930.
12 personer møtte opp. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent (gjengitt under her). Valg: Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Etter at årsmøtedelen var unnagjort ble det bestilt pizza og Oddbjørn Mæhre fra Skatval presenterte en serie med flotte bilder av fugler og natur.mandag 14. mars 2016

Årsmøte NOF Stjørdal 16. mars

NOF Stjørdal avholder sitt årsmøte:

Onsdag 16. mars 2016, kl. 1800, på Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Årsmøtesaker: 
1. Årsmelding (deles ut på møtet).

2. Regnskap (deles ut på møtet)

3. Valg. Meld gjerne din interesse hvis du ønsker å være med i styret. Det er behov for nytt blod.

Pause med nogo attåt å eta på. Vi bestiller pizza m.m.

Etter møtet blir det visning av mange flotte fugle- og naturbilder av Oddbjørn Mæhre fra Skatval, tatt på mange turer i nærområdet (se et par av bildene under) og kanskje får vi også se ørnebilder fra Smøla. 

Vi legger vekt på det sosiale og håper på at du har anledning til å komme, enten du er medlem eller ikke. På årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett, med utgangspunkt i oppdatert medlemsoversikt fra NOF til og med møtedato. Er du ikke medlem kan du ta en kikk her: http://www.birdlife.no/ og vurdere innmelding. Vil du støtte opp om NOF's fuglevernarbeid anbefales medlemskap i NOF! 
Velkommen til møte!

Vintererle. Foto: Oddbjørn Mæhre

Ærfugl. Foto: Oddbjørn Mæhre.

Fuglevandring Halsøen med MP-kontoll

Sjelden har vel fuglekikkere blitt så godt passet på som i dag. På fuglevandringa i Halsøen 6. mars fikk vi besøk av militærpolitiet 3-4 ganger. I forbindelse med NATO-øvelsen "Cold Response" er det etablert en militær avdeling i småbåthavna, og alle som vifter med teleobjektiver og teleskop i nærheten blir kontrollert.
10 personer deltok på turen. Foruten de vanlige artene, som stokkand, kvinand, overvintrende krikkender og brunnakker, gråhegre m.m. ble også de første hettemåsene og fiskemåsene registrert. Gravanda ble sett dagen før.
Neste fuglevandring blir søndag 3. april, og blir den siste før sommeren.


mandag 29. februar 2016

Fuglevandring i Halsøen - 6. mars

Søndag 6. mars blir det en ny fuglevandring i Halsøen, kl. 10:00-11:30. Oppmøte ved parkeringsplassen mellom Tangtunnelen og jernbanen (se kart).

Vi går langs ganastien fra Tangtunnelen, rundt Tangen næringsområde og bort til utløpet av Gråelva, og stopper med jevne mellomrom for å bli kjent med fuglene som er i området. Nå som vinteren nærmer seg slutten begynner de første trekkfuglene å melde sin ankomst. Kanskje får vi se årets første tjeld, vipe eller gravand? NOF har valgt gravand som Årets Fugl (se mer om dette i forrige innlegg).

Vandringa passer for både de som ikke eksperter på fugler og vil lære mer, og de som allerede kan mye om fugler og gjerne vil trefe andre fugleinteresserte. Ta gjerne med egen kikker eller teleskop om du har, men vi stiller også med teleskop til utlån. Kle deg etter værforholdene. Turen passer også for rullestolbrukere.

Tjelden er blant de tidligste trekkfuglene, og kommer vanligvis i begynnelsen av mars..
Det kan være vinterlige forhold når gravanda har ankommet.Oppmøte ved P-plass, merket med rød nål.

fredag 26. februar 2016

Gravand - årets fugl 2016


NOF har valgt gravanda som årets fugl i 2016. Bakgrunnen og begrunnelsen for dette valget er følgende:
"Gravanda er en vakker og svært karakteristisk fugl som er lett å kjenne igjen for mindre erfarne fugleinteresserte. Den finnes nær mange av våre største byer og er som følge av sin store størrelse, fargerike fjærdrakt og forkjærlighet for åpne fjæreområder som regel lett å oppdage og kjenne igjen. Arten har ikke tidligere vært Årets Fugl."

I Trøndelag hekker gravanda langs store deler av kystområdene og innover i Trondheimsfjorden. De første fuglene ankommer i begynnelsen av mars.
I Stjørdal er gravanda et karakteristisk og synlig innslag i området ved Halsøen-/Langøra, og opptil 20-30 fugler kan registreres gjennom våren og sommeren. Opptil fem par med ungekull er sett i Halsøen-området, og videre utover langs Skatvalslandet hekker flere par.

Gravanda kommer allerede i begynnelsen av mars, og da kan det ofte være vinterlige forhold. Disse fuglene (et individ ligger bak fiskemåsa til høyre) ble fotografert ved Olderøra på Skatval. Kjønnene er svært like, men kan skilles på nebbknølen. Hannen, som vises på bildet, har en tydelig rød knøl på nebbet, mens hunnen mangler denne (se bildet over).
I forbindelse med at gravanda er valgt til Årets Fugl i 2016, ønsker vi hjelp fra publikum med å rapportere vårtrekk (når og hvor de første fuglene kommer) og å hekkefunn (reirfunn og par med unger). Du kan rapportere dine observasjoner på Artsobservasjoner eller, hvis du ikke er bruker på Artsobservasjoner, på e-post til NOF Stjørdal: stjordal@birdlife.no.

Her kan du finne mer lesestoff om gravanda:
NOF's hjemmeside: Gravand - Årets Fugl
Vår Fuglefauna (NOF's medlemstidsskrift): Gravand - Vår Fuglefauna
Norsk Fugleatlas (norske fugler hekkeutbredelse t.o.m. 1999): Gravand - Norsk Fugleatlas

fredag 5. februar 2016

Fuglevandring Halsøen i februar avlyst

Den annonserte fuglevandringa i Halsøen søndag 7. februar blir avlyst, på grunn av at arrangementsansvarlig Per Inge skal være med på faunistikkseminar i regi av NOF denne helga. Det har ikke vært mulig å skaffe andre turledere. Det er imidlertid fullt mulig å ta en tur på egen hånd.
I mars blir det en ny fuglevandring, søndag 7. mars.

Morgenstemning i Halsøen. Foto: Per Inge Værnesbranden

onsdag 27. januar 2016

Fagdag og Hagefugltelling

Førstkommende helg blir ei aktiv helg for fugleinteresserte, både lokalt og nasjonalt.

Fagdag
Lørdag arrangerer NOF avd. Nord-Trøndelag den årlige fagdagen, med mange spennende tema. Dette skjer på Stokkan ungdomsskole kl. 10:00-16:00. Her er programmet for dagen:

NOF avd. Nord-Trøndelag innbyr med dette til:
FAGDAG 2016
Lørdag 30. januar, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Stokkan ungdomsskole i Stjørdal

Program:

10.00 – 10.10 Åpning ved Einar Hugnes

10.10 – 11.00  Karl-Otto Jacobsen(NINA, Tromsø):  Det Norske snøugleprosjektet. Hekkesesongen 2015.

11.00 – 11.15 Kaffepause

11.15– 12.15 Jan Østnes (Nord Universitet) viser bilder med tema ”Natur og fugl i Florida”. 

12.15 – 13.00 Lunsj med salg av baguetter og kaffe/te (50,- kr)

13.00 – 14.00 Paul Shimmings: ”Hvitkinngås - 40 år med studier på Helgelandskysten”.    
14.00 – 14.15 Kaffepause

14.15 – 15.00 Audun Eriksen (Nord Universitet): "Ny funksjonalitet hos BirdID, gratis digital fuglebok, og adaptiv læring".

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 16.00 Einar Hugnes: "Blant spennende fugler og dyr i Pantanal"


Fagdagen er åpen for alle interesserte. Innbydelse går ut til alle medlemmer i NOF avd. Sør- og Nord-Trøndelag samt andre naturinteresserte. Ta gjerne med deg kjente til Fagdagen! Det er fri inngang.

Hovedinngangen ved Stokkan ungdomsskole vil være stengt gjennom dagen. Foredragene holdes i skolens auditorium. Kommer du seinere, må du derfor ringe til tlf. 41558612/99049508. Vi kommer da ut og åpner inngangsdøra.

Velkommen til Fagdagen 2016 
Styret i NOF avd. Nord-Trøndelag 

Kjøttmeis og dompap er blant de vanligste hagefuglene.
Hagefugltelling
Samme helg, 30.-31. januar foregår den landsomfattende Hagefugltellinga, der formålet er å registrere alt du ser av fugler i hagen din, eller på en foringsplass. Vi oppfordrer alle til å pusse kikkertglasset, gjøre klar notatbok og skrivesaker og holde et øye med alt som har vinger på foringsplassen. Blir du sittende inne på fagdagen på lørdag, er søndagen passende å komme seg ut å telle fugler.
Her kan du lese mer om Hagefugltellinga, på NOF's nettsider: 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1614

Pilfinken er en nykommer i trøndersk natur. Hvor mange blir sett under Hagefugltellinga?
Halsøen-vandring:
Vi minner også om at søndag 7. februar, blir det en ny Halsøen-vandring, kl 10:00-11:30. Det kommer mer informasjon  noen dager før.

tirsdag 5. januar 2016

Fuglevandring i Halsøen - januar

Søndag 10. januar blir det en ny fuglevandring i Halsøen. Fuglevandringa er et tilbud for både de som ikke har så mye kunnskap om fugler og har lyst til å lære mer, og de som allerede kan mye om fugler men som vil bli med på en trivelig tur for å treffe andre fugleinteresserte. Dette blir også den første uteaktiviteten for NOF Stjørdal i 2016, og vi skal avholde fuglevandringa den første søndagen hver måned til og med april.

Nå på denne tida av vinteren er det ikke mye nytt som har kommet, men de samme fuglene som holder stand gjennom hele vinteren. Foruten stokkanda som er tallrik her, er det i vinter en uvanlig stor forekomst av både brunnakke og krikkand, arter som vanligvis er fåtallige å se vinterstid. Før jul ble også en dvergdykker sett, en art som ikke blir sett hvert år i Stjørdal. Den kan fort bli oversett.

Oppmøte blir på parkeringsplassen mellom Tangtunnelen og jernbanen kl 10:00. Se kart under forrige innlegg. Husk å kle deg etter værforholdene og ta gjerne med egen kikkert/teleskop om du har det. Vi stiller også med teleskop til utlån.

Sangsvaner er av og til innom Halsøen. Foto: Per Inge Værnesbranden.
Stokkender i morgenlyset. En tur til Halsøen tidlig om morgenen
kan gi mange flotte stemninger. Foto: Per Inge Værnesbranden