fredag 27. februar 2015

Årsmøte og aktivitetsoversikt våren 2015

Styret i NOF Stjørdal har planlagt flere aktiviteter fram til sommeren 2015. For årsmøtet vil det bli sendt egen innkalling 14 dager før møtet, med e-post til alle som står på vår e-postliste og som vanlig brevpost til de som ennå ikke er registrert med e-post. Sammen med innkallinga vil også datoer for vårens uteaktiviteter også bli nevnt, men kun de som er på vår e-postliste vil i tillegg få tilsendt påminnelse i forkant av de enkelte aktivitetene.
Vi vil oppfordre de som ennå ikke har sendt oss e-postadresse om å sende adressen til stjordal@birdlife.no. Da vil du få informasjon om våre aktiviteter gjennom året jevnlig, og det sparer oss for endel portoutgifter og ikke minst mindre forbruk av papir.

- Årsmøte 18. mars kl. 19.00Amore Restaurant, Kjøpmannsgata 15, Stjørdal. Årsmøtet arrangeres som en sosial samling med mat og drikke (pizza), hvor vi kan prate om løst og fast, fugler og naturfoto m.m.

Bokfink. en av våre vanligste sangfugler. Foto: Per Inge Værnesbranden.

- Fugledag i Håmmårsbukta. En lørdag i månedene mars, april og mai tar vi sikte på en samling i Håmmårsbukta, hvor det blir kombinerte aktiviteter med ringmerking, en runde i skogen og ved sjøen for å lytte og se etter fugler etterhvert som våren skrider fram. Disse datoene er satt opp, med oppmøte kl. 07.00 ved NOF-hytta/parkeringsplassen: 21. mars, 18. april og 9. mai.


Tjelden ankommer i første halvdel av mars. Foto: Per Inge Værnesbranden.


- Fuglesangtur 30. mai kl. 07.00 i Håmmårsbukta. Det blir samme opplegg som vi har hatt tidligere år i Fossliåsen, hvor vi går en runde gjennom skogen og prøver å lære bort litt om fuglenes fascinerende sang. Vi kan ordne med bilskyss fra sentrum for de som ikke har mulighet til å kjøre (eller sykle) selv.

- Tur til Øvre Forra naturreservat søndag 14. juni. Dette blir en dagstur inn til et storslått myr- og skoglandskap med rikt fugleliv. Turen går fra Heståsvollen på Levanger-sida, da det er kortere å gå derfra, enn fra Risvola i Forradalen. Nærmere detaljer kommer senere.

Vel møtt til å møte våren!