onsdag 4. oktober 2017

Fuglevandring Halsøen 8. oktober

Søndag 8. oktober starter vi opp med Fuglevandring i Halsøen, kl. 10.00-11.30.
Oppmøte ved parkeringsplassen ved "Grustaket", mellom E6 og jernbanen (se kart), kl 10.00. Vi går langs gangstien rundt Statoil og bort til utløpet av Gråelva, med passende pauser underveis, og er godt egnet også for bevegelseshemmede/rullestolbrukere.
Alle som er interessert i fugler eller vil lære om fugler er hjertelig velkommen.

Høsten er ennå ikke ferdig, og det er mulighet til å oppleve bra med fugleliv, også en god del trekkfugler som raster. Nå er det gåseflokker som dominerer, med både grågås og kortnebbgås. Grågjessene er i hovedsak fugler som holder seg i området gjennom hele høsten, fra august til ut oktober, i antall på opp til ca 1000 fugler, mens kortnebbgjessene er på gjennomtrekk fra Svalbard til overvintringsplassene i Nordsjø-området, og mellomlander i Trøndelag. Kanskje skjuler det seg en og annen uvanlig gåseart blant de "gråbrune" horder?

Grågjess og kortnebbgjess ved Langøra nord. Foto: Per Inge Værnesbranden
Nytt av året er at Stjørdal Foto låner ut teleskop og kikkerter til utprøving. Det er snakk om utstyr av høy kvalitet. En nyhet er bl.a. Swarowski teleskop  med to okularer, "ornitologens drøm".
Denne sesongen blir fuglevandringene gjennomført annenhver måned, fram til april 2018, i stedet for hver måned slik vi gjorde forrige sesong. De neste datoene er da 3. desember, 4. februar og 8. april, med fast oppmøtetidspunkt kl 10.00 ved parkeringsplass i Grustaket.