søndag 29. november 2015

Fuglevandring i Halsøen

Siland, hann. Foto: Per Inge Værnesbranden

NOF Stjørdal starter opp med vinterens aktiviteter. Første søndag i hver måned fra desember til april vil vi arrangere en fuglevandring i Halsøen. Før hvert arrangement vil det bli sendt ut informasjon både via e-post, på Facebook og på fuglebloggen vår (som du er inne på nå). Det vil også annonseres i Stjørdalens Blad og Stjørdals-Nytt.

I tillegg til NOF Stjørdal's aktiviteter vil vi også minne om julemøtet på HiNT Røstad, Levanger 10. desember kl. 18:00 i regi av NOF avd. Nord-Trøndelag.

FUGLEVANDRING I HALSØEN
Søndag 6. desember kl 10:00-12:00
Vi møtes på parkeringsplassen som ligger mellom E6 (Tangtunnelen) og jernbanen (se rød nål på kartet), lett tilgjengelig både med bil, sykkel og til fots. Vandringa går herfra og langs gangstien som går rundt Tangen næringsområde, videre over Gråelva og til småbåthavna.
Det gamle elveløpet og utløpet av Gråelva er det mest fuglerike våtmarksområdet i Stjørdal, med flere hundre ender som overvintrer og med et variert utvalg av arter. Her har du mulighet til å bli kjent med fuglene og lære å se forskjell på stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand og siland med flere. 
Vi stiller opp med kikkert og teleskop, men ta gjerne med egen kikkert eller teleskop om du har. Ta også med termos og matpakke og bekledning etter værforholdene.


Gråhegrer på tømmerlensestokkene i utløpet av Gråelva. Foto: Per Inge Værnesbranden.