tirsdag 14. april 2020

Turer våren og sommeren 2020


NY OPPDATERING 6. MAI
TUREN TIL ÅSTJØNNA UTSATT TIL 24. MAI, av samme årsak som nevnt under.

OVERNATTINGSTUR TIL SILDERTJØNNIN 15-16. MAI ER AVLYST. 
Det er ennå så mye snø og is i området, at vi har valgt å avlyse denne turen. 

De gjenværende turene: Øvre Forra 30-31. mai og Stordalen/Torsbjørkdalen 13-14. juni vil forhåpentligvis bli gjennomført som planlagt, med forbehold om vær- og snøsituasjonen. Nærmere informasjon og oppdatering kommer før turene.


OPPDATERING 27. APRIL: 
OBS! TUR TIL ÅSTJØNNA UTSATT TIL 10. MAI!
På grunn av at tjønna ennå er nesten helt islagt (kun et par mindre åpne råker), og marka rundt tjønna er nesten helt dekt med mye snø, utsettes turen til helga etter, søndag 10. mai. Nærmere informasjon om tidspunkt osv. kommer 3-4 dager før turen.


Her kommer litt informasjon om planlagte aktiviteter for NOF - Stjørdal fram til sommeren.

På grunn av situasjonen med Korona-virus i Norge for tida måtte vi dessverre avlyse det vi hadde planlagt av møter (og som ikke var annonsert på forhånd) i vår, og en kveld med annonsert fuglekassesnekring ble også avlyst. Vi håper å komme i gang med møtevirksomheten igjen etter sommeren. 

Vi har imidlertid satt opp noen turer og ekskursjoner som vi regner med kan gå sin gang, med et lite forbehold om status angående Korona-situasjonen.

Åstjønna, Forradalen

3. mai (søndag): Dagstur til Åstjønna & omegn, Forradalen.
I Åstjønna finner vi bl.a. flere par med horndykker (opptil 8-9 par) og tjønna funger også som rasteområde for både ender, lommer og vadefugler. På dyrkamarka i området kan også mye spurvefugler og vadefugler raste på våren. 

Horndykker
15-16. mai (fredag ettermiddag - lørdag): Overnattingstur til Sildertjønnin, Sondalen. Området ligger sør for Sonvatna, ca 3 km fra parkeringsplassen ved Sildra, og består av flere mindre tjern, myr, fjellbjørkeskog og lavereliggende snaufjell. Et lite og lett tilgjengelig fjellområde i Stjørdal kommune med variert fugleliv, som lirype, fjellrype, vadefugler, gjøk, gulerle, blåstrupe, rødstjert, ringtrost m.fl.

Gluttsnipe fra Sildertjønn-området.
30-31. mai (lørdag-søndag): Øvre Forra-området. Vi satser bl.a. på å leite etter dobbeltbekkasin i området, hvor det er registrert tidligere. Dette innebærer "nattarbeid", hvor vi beveger oss gjennom det aktuelle terrenget mellom ca kl 2300-0200 og lytter etter dobbeltbekkasinens lavmælte spill. 

13-14. juni (lørdag-søndag): Torsbjørkdalen/Stordalen, Meråker. Kartlegging av Årets Fugl 2020: Lappspurv. I Stjørdalsdalføret er lappspurven registrert i hekkeområder i sørdelen av Meråker tidligere, og vi vil følge opp med en kartlegging i forbindelse med at arten er valgt til Årets Fugl. En noe krevende tur, minst 8 km å gå fra Bjørneggen, Stordalen, men i et flott fjellområde med spennende fugleliv.

Fra øvre Torsbjørkdalen, med Fongen (1441 moh) i bakgrunnen
Vi kommer tilbake med mer detaljer før hver tur. Vår fugleblogg https://fugleristjordalen.blogspot.com/ er oppdatert med årsmøtereferat og sammensetning av det nye styret, og du finner den samme informasjonen om aktiviteter her. Følg oss også på vår Facebook-side: Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal, hvor det publiseres mye annet om fugler i tillegg til info om aktiviteter og arrangementer. Er du ikke medlem av Facebook-gruppa, kan du be om medlemskap ved å svare på et par enkle spørsmål. Det holder med å si at du er fugleinteressert, ikke verre enn det.

Årsmøtereferat og styresammensetning

Årsmøtereferatet er også publisert på vår Facebook-side 21. februar, men kommer her i kortversjon, supplert med styresammensetning etter styremøte.Årsmelding og regnskap er vedlagt her.
Årsmøtet ble holdt på Daba cafe den 20. februar, hvor 17 personer møtte opp. Alle i det sittende styret ble gjenvalgt, men også to nye styremedlemmer ble valgt inn.
Etter konstituerende styremøte 3. mars, er vervene i styret slik (og antall år pr. medlem før neste valg):

Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden (2 år)
Nestleder: Jo Anders Auran (1 år)
Kasserer: Einar Hugnes (2 år)
Styremedlem: Jostein Bidtnes (2 år)
Styremedlem: Oddbjørn Mæhre (2 år)
Styremedlem: Eldar Eiksund (ny) (1 år)
Styremedlem: Raymond Borgen (ny) (1 år)
Varamedlem: Per-Anders Elvertrø (1 år)
Varamedlem: Vidar Krøke Steinvik (1 år)

Etter årsmøtet ble det to foredrag: Fuglefoto fra Cuba og Panama v/Bjørn Fuldseth, og Gås i Norge v/Paul Shimmings.