torsdag 31. mars 2016

Fuglevandring Halsøen 3. april

Den siste fuglevandringa i Halsøen før sommeren blir avholdt søndag 3. april. Oppmøte som tidligere på P-plassen mellom Tangtunnelen og renseanlegget, kl 10:00.

Nå har våren for alvor satt sitt preg på fuglelivet. Flere gravender har slått seg til i Halsøen, tjeld, vipe og sandlo har også ankommet. Kanskje det dukker opp noen nye trekkfugler eller overraskelser?

Vandringa passer for alle, også for rullestolbrukere. Vi går fra P-plassen og langs gangstien forbi Statoil (med forbehold om endret rute pga graving). Kle deg etter værforholdene og ta med kikkert eller teleskop hvis du har. Vi stiller også med teleskop til utlån.

Vipe. Foto: Per Inge Værnesbranden
Møteplass merket med rød nålÅrsmøtereferat

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble avholdt på Stokkan ungdomsskole 16. mars kl 1800-1930.
12 personer møtte opp. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent (gjengitt under her). Valg: Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Etter at årsmøtedelen var unnagjort ble det bestilt pizza og Oddbjørn Mæhre fra Skatval presenterte en serie med flotte bilder av fugler og natur.mandag 14. mars 2016

Årsmøte NOF Stjørdal 16. mars

NOF Stjørdal avholder sitt årsmøte:

Onsdag 16. mars 2016, kl. 1800, på Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Årsmøtesaker: 
1. Årsmelding (deles ut på møtet).

2. Regnskap (deles ut på møtet)

3. Valg. Meld gjerne din interesse hvis du ønsker å være med i styret. Det er behov for nytt blod.

Pause med nogo attåt å eta på. Vi bestiller pizza m.m.

Etter møtet blir det visning av mange flotte fugle- og naturbilder av Oddbjørn Mæhre fra Skatval, tatt på mange turer i nærområdet (se et par av bildene under) og kanskje får vi også se ørnebilder fra Smøla. 

Vi legger vekt på det sosiale og håper på at du har anledning til å komme, enten du er medlem eller ikke. På årsmøtet er det kun medlemmer som har stemmerett, med utgangspunkt i oppdatert medlemsoversikt fra NOF til og med møtedato. Er du ikke medlem kan du ta en kikk her: http://www.birdlife.no/ og vurdere innmelding. Vil du støtte opp om NOF's fuglevernarbeid anbefales medlemskap i NOF! 
Velkommen til møte!

Vintererle. Foto: Oddbjørn Mæhre

Ærfugl. Foto: Oddbjørn Mæhre.

Fuglevandring Halsøen med MP-kontoll

Sjelden har vel fuglekikkere blitt så godt passet på som i dag. På fuglevandringa i Halsøen 6. mars fikk vi besøk av militærpolitiet 3-4 ganger. I forbindelse med NATO-øvelsen "Cold Response" er det etablert en militær avdeling i småbåthavna, og alle som vifter med teleobjektiver og teleskop i nærheten blir kontrollert.
10 personer deltok på turen. Foruten de vanlige artene, som stokkand, kvinand, overvintrende krikkender og brunnakker, gråhegre m.m. ble også de første hettemåsene og fiskemåsene registrert. Gravanda ble sett dagen før.
Neste fuglevandring blir søndag 3. april, og blir den siste før sommeren.