onsdag 27. september 2017

EuroBirdWatch - Ringmerking

Da har NOF Stjørdal kommet i gang med høstens aktiviteter. Første aktivitet skjer allerede til helga, både på lokalt og nasjonalt nivå.

EUROBIRDWATCH 30. september - 1. oktober
Dette er et arrangement som går over hele Europa, med fokus på trekkende fuglearter, og med oppfordring om at så mange som mulig rapporterer alt som blir sett av fugler. Mer om EuroBirdWatch kan du lese her: Birdlife EuroBirdWatch

Bjørkefink kan opptre i store flokker på denne tida. Foto: Per Inge Værnesbranden


RINGMERKING 1. OKTOBER
Hvis du vil være med på ringmerking av fugler har du en mulighet søndag 1. oktober. Da vil det foregå ringmerking ved Fjurruvollen, Skatval, fra klokka 0700. Fjurruvollen er området ved tennsibanen sør for Vingebukta. Det er ikke åpent for allmenn biltrafikk ned til Fjurruvollen,  så parkering gjøres ved Vinge campingplass (merket P på flyfoto), og deretter en gåtur langs veien noen hundre meter (merket med stiplet rød linje).

Ringmerkinga foregår ved Fjurruvollen, merket med rød ring. Bilparkering skjer nedenfor Vinge camping.
Flyfoto: www.finn.no/kart.

Kjøttmeis i nettet, fanget inn for ringmerking. Foto: Einar Hugnes.

FUGLEVANDRING I HALSØEN 8. OKTOBER
Allerede neste søndag starter vi opp med Fuglevandring i Halsøen. Nærmere detaljer blir annonsert i forkant.