lørdag 28. mai 2011

Vellykket fuglesangtur

Til tross for annonsert oppmøte kl 0700 på en lørdags morgen, var det overraskende mange som tok turen til Fossliåsen for å lære mer om fuglenes sang på Fuglenes Dag. Inkludert tre turledere, Einar Hugnes, Kjell Arnfinn Aune og Per Inge Værnesbranden, var det ca 25 personer som deltok på turen. De fleste av deltakerne hadde kommet etter å ha lest forhåndsomtaler om arrangementet i lokalavisene, samt noen som også hadde fått informasjon via e-post. Værmessig ble det ikke så ille, med tanke på at det hadde vært mye regn dagene før. Dagen opprant med overskyet oppholdsvær med spredte solglimt, og heldigvis ble vi spart for regnet.

Før vi startet rundturen informerte leder Per Inge om NOF og delte ut brosjyrer og bladet Fuglevennen til de frammøtte, med kontaktinfo om både NOF og lokallaget. En planlagt demonstrasjon av utvalgte og lett kjennelige sangfugler ble noe amputert grunnet dårlige batterier i medbrakt CD-spiller og en reserveløsning med bruk av CD-spilleren i Per Inge's bil som heller ikke fungerte som tenkt. Redningen ble Geir Hammer som var oppdatert med en iPhone med innlagte fuglesanger. I løpet av rundturen fikk deltakerne høre flere syngende fugler: gulsanger, gransanger, munk/hagesanger, bokfink, rødvingetrost,, rødstrupe ringdue, samt studert flere gråtrostreir med unger som ble matet. I Monsberga friområde ble et flaggspettreir funnet i ei osp, og vi fikk sett hunnfuglen komme med mat til ungene, som kunne høres godt fra nede i spettehullet.

Området ved Fossliåsen er meget godt egnet for å lytte etter sangfugler med større forsamlinger. Mellom Fossliåsen og boligområdet Blåveislia i Stokkhaugan renner Fosslibekken med frodig og tildels storvokst løvskog, og stien som går langs bekken er asfaltert og lett å gå. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Kjell Arnfinn Aune (til venstre) og Einar Hugnes gjorde en utmerket jobb som fuglesangeksperter og guider, sammen med Per Inge Værnesbranden. Foto: Per Inge Værnesebranden.

Geir Hammer demonstrerer hvordan en iPhone kan brukes til avspilling av fuglesang. Foto: Per Inge Værnesbranden.


Turdeltakerne studerer et flaggspetthull i ospa, i Monsberga friområde. Foto: Per Inge Værnesbranden.

tirsdag 24. mai 2011

Fuglesangtur i Fossliåsen

Lørdag 28. mai kl 0700 arrangerer vi fuglesangtur ved Fossliåsen. Langs Fosslibekken som renner bak Fossliåsen er det mye gammel løvskog, og en biotop som er godt egnet for mange sangfugler. En asfaltert gangsti langs bekken gjør også området godt egnet til ekskursjonformål, både for store og små. Fuglesangturen er en del av Norsk Ornitologisk Forenings landsdekkende arrangement, Fuglenes Dag, og er en fin anledning for alle fugleinteresserte, uansett nivå, til å bli kjent med fuglesangen og hvilke arter som synger her.

Her skjerpes hørselen og blikket, lyttende til fuglesangen. Foto: Per Inge Værnesbranden

De fleste syngende fugler er på sitt mest aktive tidlig om morgenen, og derfor starter turen også forholdsvis tidlig, kl 07.00, en fin start på dagen for de av oss som er morgenfugler. Oppmøte ved Fosslia skole. Ta gjerne med mat og drikke.
Veibeskrivelse til Fosslia skole: Fra E14 (rundkjøring ved Tore Ligaard/Rema 1000): Kjør vegen forbi Rema 1000/Bunnpris og videre gjennom neste rundkjøring. Ved tredje rundkjøring sving til venstre, og deretter første til høyre. Da kommer du opp til Fosslia skole hvor vi møtes.