tirsdag 28. februar 2017

Fuglevandring i Halsøen 5. mars

Vi inviterer til ny fuglevandring i Halsøen, søndag 5. mars kl 10.00-11.30. Oppmøte ved P-plass i Grustaket (se kart i innlegg fra 8. januar). Ta med kikkert og/eller teleskop hvis du har, men vi har også teleskop til utlån.

Nå er det like før de første trekkfuglene ankommer. Tjelden er allerede observert på Steinvikholmen (25. feb), men hovedtrekket er normalt i første halvdel av mars. Da ankommer også de første gravendene og vipene. Kanskje vil vi se alle tre artene på fuglevandringa?

På forrige vandring 5. februar var det minst 15 personer som deltok (noen kom og gikk i løpet av turen). Det mest spennende som ble sett var minst en polarsisik i en gråsisikflokk.

Årsmøte NOF Stjørdal 9. mars

Innkalling til årsmøte NOF Stjørdal 2017

Dato: 9. mars kl. 1900.
Møtelokale: Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Årsmøtesaker

1. Årsmelding (deles ut på møtet)

2. Regnskap (deles ut på møtet)

3. Valg. Forslag på nye kandidater mottas med takk!

4. Saker til diskusjon: 

      4.1: Hytta i Håmmårsbuktafriluftsområde. Skal vi fortsette å bruke den?
Den gamle vaktbua i Håmmårsbukta har vært brukt til foreningslokale for oss etter at friluftsområdet ble åpnet, i forståelse med Stjørdal kommune. Natt til 1. mai 2015 ble bua utsatt for hærverk, hvor de fleste rutene ble knust og inventar delvis ødelagt. Etter dette er ikke bua blitt brukt av oss, og det har vært problemer med å få kontakt med parkansvarlige i Stjørdal kommune omkring diverse forhold.
Årsmøtet må ta stilling til om vi fortsatt skal bruke hytta eller ikke.

4.2: "Lecadammen" på Sutterøleiret. Plan om erstatningslokalitet. 
Lecadammen er siste rest av den opprinnelige strandengenga på Sutterøleiret, og har vært en spennende lokalitet for fuglelivet i mange år. Imidlertid har fuglelivet hatt en negativ utvikling de siste årene, bl.a. som følge av økende gjengroing, forurensing og endringer i fuglebestander generelt. Dammen ligger i et presset område med mange framtidige interesser for utnyttelse og påvirkning.
Dagens grunneier, entreprenørfirma Arne Hernes AS, ønsker å tilby et erstatningsområde for Lecadammen, ved å gjenskape en tilsvarende biotop i nærområdet. Her vil biotopen bli laget for å gjøre den attraktiv for fuglelivet, og med tilrettelegging for fuglekikking, fugletårn m.m.
Denne planen vil bli presentert på årsmøtet og vi må ta stilling til den, med tanke på videreføring eller ikke.

     5. Pause m. kaffe/te og kaffebrød m.m.   

     6. Bildeforedrag med Jørn Konradsen, en lokal naturfotograf som har utmerket seg med foto av både
         natur generelt og fugler/dyr av høy klasse. Han vil fortelle litt om hvordan han går fram når han er 
         ute med kamera og gi gode tips til hvordan man ta bedre bilder. Mange av bildene hans kan du se 
         på web-sidene jkonradsen.wordpress.com/ eller www.flickr.com/photos/jkonradsen/

fredag 17. februar 2017

Kurs i Artsobservasjoner 23. februarLite å gjøre i vinterferien? Benytt anledningen til å lære deg å rapportere dine fugleobservasjoner (og andre organismer). 

Møtested: Fagerhaug kristne skole, Skatval (se kart under), torsdag 23. februar, kl. 1900.

Lær om bruk av Artsobservasjoner, Rapportsystemet for alt fra sopp, planter, insekter og fugler til pattedyr m. m.
Er du nybegynner eller ikke helt fortrolig med å bruke Artsobservasjoner, passer dette innføringskurset for deg. Det kan også være noen nyttige tips å hente for mer erfarne brukere.
Andreas Winnem fra NOF er foreleser og vil gi oss en innføring i hvordan Artsobservasjoner kan brukes.

Per Inge Værnesbranden vil informere om IBA-området (Important Bird and Biodiversity Area) Stjørdalsfjorden, og NOF Stjørdal's rolle som IBA-vokter.

Det blir servert noe å spise og drikke, og vi tar en prat om fugler og diverse over kaffekoppen når anledningen byr seg.
Møtet er åpent for alle, og du trenger ikke være medlem i NOF.
Vel møtt!

Veibeskrivelse: Følg skiltet "Skatval" fra E6, og kjør ca 300 m, og ta av ved skiltet "Fagerhaug", til venstre, hvor skolen ligger.
Årsmøtet blir avholdt torsdag 9. mars, kl. 1900, på Stokkan ungdomsskole. Det blir sendt ut mer detaljert informasjon om det om ikke lenge.


onsdag 1. februar 2017

Fuglevandring Halsøen 5. februar

Vi inviterer til en ny fuglevandring i Halsøen: søndag 5. februar. kl 10.00-10.30. Oppmøte som vanlig ved parkeringsplass i Grustaket (se kart i forrige innlegg).
På forrige tur var vi 11 personer som trosset hustrig vær, men utenom de faste overvintrende fuglene var det ikke noe spesielt som ble sett. Nå som dagene begynner å bli lysere og lengre, er det ikke lenge før begynner å bli rørelser blant fuglene, og muligheten for nye oppdagelser er større.
Værmeldingen (langtidsvarsel) til helga ser lovende ut, med sol, lett/laber bris og ingen nedbør.
De gamle tømmerlensestokkene i utløpet av Gråelva er populære som hvileplasser for gråhegrene.