onsdag 30. oktober 2013

Masseopptreden av haukugle

I høst har det vært mange haukugler å se, både i Trøndelag og i store deler av landet. I motsetning til de fleste andre uglene våre er haukugla dagaktiv, og er dermed ikke så vanskelig å oppdage der den sitter i toppen av et tre og speider etter et bytte. Den er heller ikke så sky og kan bry seg lite om folk som er nysgjerrige på den. 
Haukugla er vanligvis en fåtallig hekkefugl i høyereliggende skog og blir vanligere jo lenger nord man kommer. Som de fleste andre ugler er den en smågnagerspesialist og gode smågnagerår fører til mange vellykkede hekkinger. Kommer man over hekkende haukugler må man imidlertid være forsiktig. De voksne uglene er svært aggressive hvis folk eller andre dyr nærmer seg ungene, og kan gå til angrep.
Høstens masseopptreden av haukugler skyldes trolig at det har vært svikt i mattilgangen lenger øst eller nord og at fuglene derfor har dratt ut på leit etter næring mot vest. For 30 år siden, i 1983, var det også en masseopptreden av haukugler, bl.a. ble det sett haukugler på Færøyene, der de knapt nok har vært registrert før. 
I Trøndelag er ca 150 haukugler rapportert på www.artsobservasjoner.no/fugler, også noen i Stjørdal og Meråker. Men det reelle antallet er nok mye høyere, da de fleste er registrert der folk ferdes langs veier og lett tilgjengelige plasser.
Ser du haukugle kan du enten rapportere via Artsobservasjoner eller legge igjen en kommentar her.
Denne haukugla er fotografert ved Bulandet, Skjelstadmarka 20. oktober. Foto: Per Inge VærnesbrandenFugleskilt i Monsberga

Monsberga friluftsområde like utenfor Stjørdal sentrum ved Fosslia ble åpnet for allmennheten for ca tre år siden, etter å ha vært et lukket militært område siden "krigen". I fjor vinter satte vi opp to frøautomater for solsikkefrø, med tanke på å etablere en fôringsplass hvor de besøkende kan studere fugler på nært hold. 

Etter å ha fått økonomisk støtte gjennom midler til friluftslivtiltak fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune har vi nå fått laget et skilt med de vanligste fugleartene som opptrer på fôringsplassen, slik at besøkende kan se hvilke fugler de ser. Ideen kom fra en liknende fôringsplass ved Ørin, Verdal. Vestvik Reklame, Verdal, har utformet skiltet med bidrag fra næringsselskapet PRONEO. Per-Anders Elvertrø har snekret sammen treramma rundt skiltet.

 Sist søndag ble skiltet satt opp ved fôringsplassen og vi skal også etterhvert få ordnet en enkel benk til å sitte på. Foringsautomatene blir fylt opp med solsikkefrø til helga og når fuglene strømmer til, skal vi skape litt publisitet rundt tiltaket. 


Dugnadsgjengen, fra høyre mot venstre: Per-Anders Elvertrø, Tom Roger Østerås, Kjell Arnfinn Aune og Per Inge Værnesbranden. Foto: Per Inge Værnesbranden

Spettmeisa kan du treffe på i Monsberga, men de er ikke så store som det står angitt på skiltet: 44-46 cm!
Ta en tur hit selv og sjekk! Foto: Per Inge Værnesbranden

fredag 25. oktober 2013

Fuglebua i Håmmårsbukta

NOF Stjørdal har fått tilgang til et eget husvære som vil bli benyttet som samlingssted og utgangspunkt for aktiviteter og fuglestudier i tida som kommer. Håmmårsbukta friluftsområde (øst for Steinvikholmen) ble offisielt innviet i sommer etter at det tidligere avstengte militærområdet ble kjøpt av Stjørdal kommune og Direktoratet for Naturforvaltning (se innlegg lenger nede i bloggen)

Ved innkjøringa til området står det ei lita bu som ble brukt som vaktbu for anlegget. Denne bua har NOF Stjørdal nå fått leie gratis av Stjørdal kommune. Eneste vi har forpliktet oss til er å ha tilsyn og rengjøring med et av toalettene i området.

Tidligere i høst startet vi med oppussing av bua, og om ikke lenge er den klar til bruk. Målet med bua er å bruke den som et samlingssted for fugleinteresserte i Stjørdal (og fra resten av Trøndelag også :-)), etablere en foringsplass, drive ringmerking, arrangere fuglesangekskursjoner for publikum og ellers annet innen fuglestudier i området. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om ikke lenge, når bua er klar til bruk.
Dugnadsgjengen tar en velfortjent pause med pølsegrilling. Fra venstre: Bjørn Eide, Kjell Thore Leinhardt, Kjell Arnfinn Aune og Jo Anders Auran, samt juniorsjefen i familien Auran i bakgrunnen.
Tre av ildsjelene som har stått på i arbeidet med fuglebua: Kjell Arnfinn Aune, Kjell Thore Leinhardt og Bjørn Eide. 
Alle foto: Per Inge Værnesbranden.

Fortsatt noen stær igjen

Foto (c): Einar Hugnes

Fortsatt er det noen små flokker med stær igjen rundt om i Stjørdal.
Denne fant Einar Hugnes i en busk ved Tangen sist onsdag.

Som det går fram av bildet, har stæren en helt annen fjærdrakt nå om høsten.

Hvem ser den siste stæren hos oss i høst?
Legg gjerne inn en kommentar under dette bildet.


Du kan se flere bilder av fugler og annen natur tatt av Einar Hugnes på: www.naturfotoeinarhugnes.blogspot.no

søndag 2. juni 2013

Vellykket fugledag

NOF Stjørdal gjennomførte både fuglesangtur og deltakelse på Finn Fram-dag i løpet av samme dag og begge arrangementene må sies å være vellykket.

Fuglesangturen har blitt en ny tradisjon for oss og området som vi besøker er svært godt egnet, hvor Fosslibekken renner i et lite dalsøkk mellom Fosslia skole og boligområdene i Stokkhaugan. Her er det frodig løvskog langs bekken, og en asfaltert gangvei langs dalsøkket som gjør området lett tilgjengelig.

Til tross for overskyet og antydning til regn, var det 10 personer i tillegg til turleder Per Inge som møtte opp kl. 07.00. Det var både gjengangere fra tidligere fuglesangturer og nye fjes som deltok. En kort gjennomgang av de vanligste og lettest kjennelige sangfuglene med demonstrasjon av sangen ble gjort før vi startet runden. Som forventet ble arter som gransanger, munk, gulsanger, bokfink, svarttrost, gråtrost og rødvingetrost med flere registrert. Kl 08.30 var rundturen ferdig.

Turens høydepunkt var et par med tyrkerduer som hadde ordnet seg et reir i et gammelt trostereir oppe i et gråoretre ved bekken. Arten er en sjelden hekkefugl i Stjørdalen og blir bare sett med noen få individer hvert år. På 1970- og 1980-tallet var arten vanligere i Stjørdal. I Norsk Fugleatlas kan du lese mer om tyrkerdua i Norge: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?taxon_id=4833

Her lyttes det etter gulsangeren. Foto: Per Inge Værnesbranden

Tyrkerdue. Denne er ikke fra Fossliåsen, men fotografert ved Ree gård i mai 2008. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

Finn Fram-dag i Håmmårsbukta frilufstområde
Det har også blitt en tradisjon at vi deltar på arrangementet Finn Fram-dagen, i regi av FRIFO Stjørdal. Årets arrangement var lagt til den tidligere militære eiendommen Steinvik lager ved sjøen på nordsida av Skatval. Området ble beslaglagt av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig og kraftig utbygd og siden overtatt av den norske forsvaret etter krigens slutt. Etter at Forsvaret avviklet sin virksomhet på begynnelsen av 2000-tallet ble området overtatt av Direktoratet for Naturforvaltning. Stjørdal kommune har forvaltningsansvaret og området er blitt tilgjengelig for allmennheten. 

Alle foto: Per Inge Værnesbranden.


Den offisielle åpningen av det nye friluftsområdet ble gjennomført i dag, søndag 2. juni. Samtidig har området skiftet navn fra Steinvik Lager til Håmmårsbukta friluftsomnråde. Finn Fram-dagen ble samtidig avholdt kl. 12.00 - 15.00, hvor de fleste av friluftsorganisasjonene i Stjørdal deltok med aktiviteter og konkurranser for barn og unge (og noen voksne). 
Direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning under åpningsseremonien.

Den offisielle åpningen ble markert med et skikkelig kanonsmell!

NOF Stjørdal (v/Per Inge Værnesbranden og Kjell Arnfinn Aune med datter Ane Oline) stilte med en enkel konkurranse om fugler, og med et utvalg av tidligere utgaver av Vår Fuglefauna, Fuglevennen og informasjonsbrosjyrer om NOF. De som kom innom vår stand kunne prøve seg på en konkurranse med 12 fuglebilder og tre svaralternativ for hvert bilde. Blant de som leverte inn besvarelser i løpet av hver halvtime ble de som hadde flest rette svar premiert fra et gammelt lager av ubrukte NOF T-skjorter som vi har hatt i vårt eie i flere år.

 NOF Stjørdal's stand. Teltet var godt å ha, da det kom noen regnskurer innimellom.

Ivrige konkurransedeltakere.

Det er en frodig og fuglerik løvskog ved sjøen i Håmmårsbukta,i likhet med store deler av området.

Utløpet av bekken i bukta tiltrekker seg en del fugler. 

Makrellterne som skal til å stupe etter fisk ved kaianlegget.

Det anbefales å besøke Håmmårsbukta for å oppleve fuglelivet. I den frodige løvskogen kan man høre flere sangere, som gulsanger, munk, hagesanger, troster med mer. Fra kaianlegget har man god utsikt utpå fjorden. Ved utløpet av bekken i Håmmårsbukta samles det en god del måsefugler og ender som kan være verdt å se over.

lørdag 25. mai 2013

Fuglesangtur til Fossliåsen og Finn Fram-dag

Vi fortsetter tradisjonen med en fuglesangtur i Fossliåsen-området. Årets tur vil bli avholdt søndag 2. juni kl 07.00. Oppmøtested ved Fosslia skole. Vi går en runde på gangstien som går gjennom oreskogen og langs Fosslibekken. Turen passer også for rullestolbrukere. Turen antas å vare ca 1-1,5 time.
Her vil det bli anledning til å få en innføring i fuglesang og  lære fuglesang i praksis. Arter som vi forventer å treffe på er hagesanger, munk, gulsanger, løvsanger, gransanger, svarthvit fluesnapper, rødvingetrost, gråtrost, bokfink, bjørkefink med flere. Vi tar også en runde i Monsberga friområde etterpå. Vel møtt!


Senere på dagen, i tidsrommet kl 12.00-15.00 blir NOF Stjørdal å finne på Finn Fram-dagen som skal foregå på Steinvik lager, Skatval i regi av FRIFO Stjørdal Her samles de fleste friluftsorganisasjonene i Stjørdal til forskjellige aktiviteter og tilbud for barn og unge. Vi kommer til å ha en enkel konkurranse med fuglebilder. Steinvik lager er et tidligere militært område som  nå er blitt tilgjengelig for allmennheten. 
Hvis du kommer fra Stjørdal kan du svinge til høyre på E6, skiltet mot Aglo og videre over brua som går over E6 på Tiller. Deretter følger du lokalveien som går parallelt med E6 ned mot Langstein og ta av mot venstre nesten nederst i bakken og over jernbanen. Veien til Steinvik Lager vil bli skiltet. Arrangementet vil også bli nærmere omtalt i lokalavisene.

lørdag 9. mars 2013

ÅRSMØTE 2013

Referat fra årsmøtet: 
Det ble ingen endringer i styret, ingen nye kandidater ble foreslått og alle ble gjenvalgt.
Sju personer møtte opp på årsmøtet. Eneste forandring var at Einar Hugnes presentere en serie bilder i stedet for Svein Wik, da han måtte melde avbud.

Vårbilder Stjørdal. Stær. Foto: Per Inge Værnesbranden

NOF Stjørdal inviterer til vårt årsmøte for 2013.
Dette vil finne sted på Stokkan ungdomsskole, Stjørdal onsdag 20. mars kl. 19.00.

1. Velkomst
2. Presentasjon av årsmelding
3. Presentasjon av regnskap
4. Valg. Alle i styret stiller til gjenvalg.
    Se styresammensetning til høyre i bloggen.
    Forslag til nye medlemmer mottas med takk, enten skriftlig eller som benkeforslag på møtet.

Pause med kaffe/te og enkel bespisning.

Etter pausen, ca kl. 20.00. vil naturfotografen Svein Wik fra Lånke, presentere spektakulære bilder fra en seiltur rundt Svalbard. Du kan se noen av Svein's bilder på hjemmesida hans: http://sveinwik.com/

Som følge av at NOF har fått nytt kontingentsystem og samlet NOF-medlemmer av alle kategorier i en database, har aller NOF-avdelinger/lokallag fått tilført mange nye medlemmer. NOF Stjørdal lokallag har nå bokført 77 medlemmer som følge av dette. I tillegge sender vi også informasjon om aktiviteter på e-post til andre interesserte personer som ikke er medlemmer. Dersom du ikke har fått informasjon fra NOF Stjørdal lokallag før, har vi gleden av å invitere deg på våre møter og arrangementer, og vil få tilsendt informasjon om hva vi holder på med.

Vel møtt!

Vårbilder Stjørdal: Gravand. Foto: Per Inge Værnesbranden

tirsdag 22. januar 2013

Hagefugltelling 2013

NOF avholder sin årlige Hagefugltelling og oppfordrer alle som legger ut mat til fugler om å registrere sine observasjoner. På http://www.fuglevennen.no/ finner du mer om prosjektet.
Alle som legger inn sine observasjoner fra hagen/fuglebrettet/foringsplassen i perioden 19. januar til 3. februar deltar på Hagefugltellingen.
Førstkommende helg, lørdag 26. og søndag 27. januar, arrangeres Hagefugltellingen i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ditt bidrag betyr mye for oss. Jo flere som deltar, jo bedre innsikt i hagefuglenes utbredelse og forekomst får vi. Vi håper at du vil bli med i år også.

Vi vil samtidig informere om at NOF Stjørdal har etablert en foringsplass i Monsberga friområde ved Fosslia. Her er det muligheter for nærstudier av de vanligste fuglene på en foringsplass. Vi jobber med å få satt opp en informasjonstavle med bilder av de vanligste gjestene på foringsplassen og som vi håper kommer opp i løpet av vinteren eller våren.
Monsberga er den skogkledte knausen som ligger mellom Husbymyra og Fossliåsen, ved Fosslia skole. Hovedadkomsten er fra sida som vender mot Fosslia skole, via ganstien. Når du kommer inn hovedinngangen, holder du til venstre og følger stien ca 150 meter. Foringsplassen ligger nede i et lite dalsøkk med løvskog til venstre for stien. Du vil se foringsautomatene herfra. Når informasjonstavla er klar og ferdig oppsatt, vil vi komme tilbake med mer informasjon.
Fra foringsplassen i Monsberga. Her er et ekorn på besøk. Foto: Per Inge Værnesbranden

 Kjøttmeis. Foto: Per Inge Værnesbranden

 Blåmeis. Foto: Per Inge Værnesbranden

 Gulspurv. Foto: Per Inge Værnesbranden