tirsdag 22. januar 2013

Hagefugltelling 2013

NOF avholder sin årlige Hagefugltelling og oppfordrer alle som legger ut mat til fugler om å registrere sine observasjoner. På http://www.fuglevennen.no/ finner du mer om prosjektet.
Alle som legger inn sine observasjoner fra hagen/fuglebrettet/foringsplassen i perioden 19. januar til 3. februar deltar på Hagefugltellingen.
Førstkommende helg, lørdag 26. og søndag 27. januar, arrangeres Hagefugltellingen i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ditt bidrag betyr mye for oss. Jo flere som deltar, jo bedre innsikt i hagefuglenes utbredelse og forekomst får vi. Vi håper at du vil bli med i år også.

Vi vil samtidig informere om at NOF Stjørdal har etablert en foringsplass i Monsberga friområde ved Fosslia. Her er det muligheter for nærstudier av de vanligste fuglene på en foringsplass. Vi jobber med å få satt opp en informasjonstavle med bilder av de vanligste gjestene på foringsplassen og som vi håper kommer opp i løpet av vinteren eller våren.
Monsberga er den skogkledte knausen som ligger mellom Husbymyra og Fossliåsen, ved Fosslia skole. Hovedadkomsten er fra sida som vender mot Fosslia skole, via ganstien. Når du kommer inn hovedinngangen, holder du til venstre og følger stien ca 150 meter. Foringsplassen ligger nede i et lite dalsøkk med løvskog til venstre for stien. Du vil se foringsautomatene herfra. Når informasjonstavla er klar og ferdig oppsatt, vil vi komme tilbake med mer informasjon.
Fra foringsplassen i Monsberga. Her er et ekorn på besøk. Foto: Per Inge Værnesbranden

 Kjøttmeis. Foto: Per Inge Værnesbranden

 Blåmeis. Foto: Per Inge Værnesbranden

 Gulspurv. Foto: Per Inge Værnesbranden