mandag 13. februar 2023

ÅRSMØTE 2023

BirdLife Stjørdal avholder årsmøte 

Dato/tidspunkt: torsdag 16. februar, kl 18:30-21:30

Sted: Prestegårdskafeen, Stjørdal museum, Prestmovegen 2, Stjørdal (ved Værnes kirke)


Program:

19:00-20:00: Årsmøte, med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg

20:00 - ca. 21:30: Foredrag:

- Natur og fugler v/Gunn Ertsgaard. Gunn er mye ute med kamera og har fanget mange fine øyeblikk i naturen og dens innvånere. 

- Fugleåret 2022, medlemmenes bilder av året som har gått, bl.a. av sjeldne fugler som ble sett.

Vi selger også Trøndersk Fuglekalender 2023, med 12 flotte fuglebilder tatt av trøndersk fuglefotografer etter en konkurranse utlyst av BirdLife Trøndelag. Selges for kr 75,- (Rabatt på 50% av opprinnelig pris)

Servering av kaffe/te/brus med kaffebrød o.l.
ÅRSMELDING FOR 2022
REGNSKAP 2022