onsdag 27. mai 2015

Fuglesangtur Håmmårsbukta 30. mai

NOF Stjørdal inviterer til vårens siste fuglesangtur i Håmmårsbukta, lørdag 30. mai. Oppmøte ved P-plassen ved nedkjøring til friluftsområdet, kl. 07.00. Vi går en runde i området, lærer om og lytter til skogens sangfugler. Vi har bl.a. håp om å høre gulsanger, hagesanger, munk og svarttrost, alle fremragende sangfugler med et rikt og variert repertoar. 
Ta med kikkert, matpakke og noe å drikke til. Vi regner med å være ferdig innen kl. 10.00.


Svarttrost, skogens mollstemte bluesmusiker. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

torsdag 7. mai 2015

Fugletur Håmmårsbukta 9. mai avlyst

Den tredje fugleturen til Håmmårsbukta som var planlagt lørdag 9. mai avlyses. Grunnen er ikke hærverket som ble gjort på hytta, men at de to foregående turene i hhv mars og april hadde svært dårlig oppslutning, med kun to deltakere i tillegg til turleder. Vi satser heller på bedre oppslutning til fuglesangekskursjonen i området lørdag 30. mai, da dette vil bli offentlig annonsert og vil nå ut til flere potensielle deltakere. Fuglesangsekskursjonen er også sammenfallende med Fuglenes Dag, i regi av NOF. Nærmere informasjon kommer.

onsdag 6. mai 2015

NOF-hytta ramponert

Lørdag 2. mai kom den sjokkerende beskjeden om at hytta vår i Håmmårsbukta var blitt utsatt for et meningsløst hærverk. Fire av vinduene var knust, døra var brutt opp og inne var gjenstander blitt kastet rundt og revet ned. Fugemasse fra en fugesprøyte var blitt sprøytet over hele rommet, på bilder og på utstoppa fugler som sto på hyllene. En utstoppa storspove ble funnet i grøfta utenfor med avrevet hode og en hønsehauk som var montert på veggen var kommet bort.
Politiet ble tilkalt og de har gjort sine undersøkelser og sikret bevis. Ramponeringa settes i sammenheng med at det ble avholdt en russefest i området kvelden og natta før. Politiet regner med at de vil finne ut hvem som har utført dette, da det ble funnet flere ting som peker ut de ansvarlige. Vi håper selvsagt på at vi får erstattet det som er ødelagt og at hytta kan bli tatt i bruk igjen så fort som mulig.

Hærverket er omtalt i Stjørdalens Blad


Vi fikk ryddet opp det meste av glasset utendørs og tettet vinduene med plast. Her er det Oddbjørn Mæhre og Bjørn Eide som gjør en innsats.
Alle foto: Per Inge Værnesbranden.

Fin Fram-dag i Monsberga

Søndag 26. april deltok NOF Stjørdal på den årlige Finn Fram-dagen, som blir arrangert av Norsk Frilufstliv (tidligere FRIFO). Dette er et arrangement hvor friluftsorganisasjonene i Stjørdal deltar, med friluftsaktiviteter for befolkningen. Årets arrangement var i Monsberga friluftsområde. Vi stilte med en enkel konkurranse med fuglebilder. Nesten 50 svar kom inn på konkurransen, og tre premier ble trukket: et fuglebrett til å feste på vindu, og to fugleplakater. Fra NOF Stjørdal stilte Per Inge Værnesbranden og Per-Anders Elvertrø med fru Malin som assistent.

Mange ivrige deltakere på fuglekonkurransen, både unge og voksne prøvde seg.


En av begivenhetene var åpning av et toalettanlegg.