onsdag 12. november 2014

Ringmerking i Håmmårsbukta

Lørdag 15. november vil NOF Stjørdal arrangere ringmerking av fugler i Håmmårsbukta. Her er det muligheter for å studere fugler på nært hold. Siden de fleste trekkfuglene har forlatt oss, er det stand- og streiffuglene som vi kommer til å fange inn for ringmerking. Tidligere i høst ble det satt opp en frøautomat ved NOF-hytta, og den har tiltrukket seg mye fugler, stort sett meiser, men også endel finkefugler. Her vil fuglene bli fanget i et mistnett, tatt  ut av nettet av kyndige ringmerkere, og bli påsatt en aluminiumsring før de blir sluppet løs igjen.
Vil du oppleve fuglene på nært hold og lære om hvordan ringmerking foregår, er du velkommen til å bli med. Ringmerkinga vil foregå i tidsrommet 09:00 - 12:00 ved NOF-hytta, forutsatt at været er optimalt med oppholdsvær og lite vind.
Det er muligheter for å få seg kaffe eller te i hytta, samt ferske vafler m.m.
Ta med kikkert for å se fuglene i skogen og fotoapparat for å ta bilder av fuglene som vi ringmerker.
Vel møtt.

Kjøttmeis som har blitt fanget i nettet. Foto: Einar Hugnes.

Her blir en kjøttmeis ringmerket av Tom Roger Østerås mens Per Inge Værnesbranden noterer. Foto: Einar Hugnes.

torsdag 2. oktober 2014

Euro Birdwatch

Helga 4-5. oktober går EuroBirdwatch av stabelen. Det er BirdLife som arrangerer dette og går i regi av alle BirdLife sine partnere i Europa, i Norge ved NOF. Målet er å registrere flest mulig arter og individer i løpet av denne helga. NOF Stjørdal har ikke noe eget arrangement for denne helga, men vi oppfordrer alle som kan om å komme seg ut med kikkert og teleskop og notere alt du hører og ser. For å registrere dine observasjoner, må du bruke www.artsobservasjoner.no/fugler
Mer om EuroBirdwatch kan du lese på NOF sine sider: http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1372

Her er noen fugler som kan ses i helga (alle foto av Per Inge Værnesbranden): 
Rødstrupe, ungfugl. 

Grågås og kortnebbgås.

Kaie.

Flaggspett.

Haukugle.

Er det noen traner igjen ennå? 

onsdag 28. mai 2014

Fuglesangtur i Håmmårsbukta 1. juni

Bare en uke etter at vi arrangerte fuglesangtur ved Fossliåsen, slår vi til med en ny fuglesangtur. Denne gangen er stedet Håmmårsbukta friluftsområde på Skatval. Det er første gang vi prøver dette i Håmmårsbukta, så det blir spennende å se hvordan det vil fungere. Friluftsområdet er godt egnet til fuglesangtur med asfaltert vei langs skogen som står helt inntil veien. Samtidig er det også utsyn til fjorden langs veien, så det er gode muligheter for å se sjøfugler også.

Oppmøte søndag 1. juni kl. 07.00, ved porten til friluftsområdet. NOF Stjørdal disponerer den gamle vaktbua ved porten, og det vil bli anledning til å besøke den samtidig. Ta gjerne med noe å spise og drikke og benytt anledningen til å se deg om i området. Vi har skrevet om området i et tidligere innlegg, datert 25. oktober 2013. Du finner det i menyen til høyre her.

Veibeskrivelse til Håmmårsbukta: 
Kommer du sørfra på E6: Kjør avkjørsel mot Steinvikholmen, nord for Skatval kirke. Denne avkjørselen er også skiltet til Aglo og Friluftsområde. Når du har kjørt over brua over E6, ta første vei til høyre, og følg skilting til Friluftsområde, ned bakken. 
Kommer du nordfra på E6: På vei opp fra Langstein, sving av til høyre like etter fotoboksen og før starten på tofeltsvei oppover. Deretter følg denne veien parallelt med E6 et par hundre meter og sving til høyre over jernbanen. Derfra går veien ned til friluftsområdet.

Ringdua har gode forhold i skogen ved Håmmårsbukta. Foto: Per Inge Værensbranden.

Makrellterne kan ses i Håmmårsbukta. Foto: Per Inge Værnesbranden. 

Fuglenes dag i Fosslia

Vi markerte Fuglenes Dag med en fuglesangtur i Fosslia, på samme måte som vi har hatt de siste tre-fire årene. 11 personer deltok på rundturen som startet ved P-plassen ved Fosslia skole og gikk langs Fosslibekken og den frodige oreskogen. Det var flere gjengangere fra tidligere fuglesangturer blant deltakerne, men også noen nye ansikter.
Til tross for grått og småkjølig vær var det bra med sangaktivitet på endel fugler. Arter som ble registrert syngende var munk, gransanger, jernspurv, gråtrost, rødvingetrost, rødstrupe, blåmeis, grønnfink, bokfink og gråspurv. I tillegg ble flere arter sett, som spettmeis, gråfluesnapper, svarttrost, grønnsisik, skjære, kråke og kaie. Vi hadde håpet å få høre gulsangeren, men den var fraværende. Kanskje gråværet hadde sin innvirkning? I fjor fant vi hekkende tyrkerduer, men disse ble ikke registrert i år.
Nytt av året var loddtrekning blant deltakerne, med den populære Fuglesang-boka med lydavspilling (av Jan Pedersen og Lars Svensson) som premie. Den heldige vinner var Kjell Mjøsund, tidligere rektor ved Fosslia skole, som ligger i området hvor fuglesangturen ble avholdt.

Lyttende til fuglesang ved Fosslibekken. Foto: Per Inge Værnesbranden.


Den heldige vinner av Fuglesangboka, Kjell Mjøsund. Han var den første rektoren ved Fosslia skole, som sees i bakgrunnen. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Fuglekasser og 1. klasser i Håmmårsbukta

Onsdag 21. mai ble åtte fuglekasser hengt opp i Håmmårsbukta friluftsområde, med hjelp av to førsteklasser fra Skatval skole. De hadde utedag med tur til Håmmårsbukta og en av aktivitetene var å hjelpe til med fuglekassene. Klassene ble delt inn i grupper som fikk være med å henge opp to kasser hver. Vi var heldige med været og det ble også tid til strandkos og bading for barna. Like før de dro tilbake til skolen fikk alle utdelt et lodd hver, og det ble trukket ut 10 premier med fugl som motiv i forskjellige varianter, som takk for hjelpen.

Noen av de gode hjelperne med en av kassene som ble hengt opp. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Klassene samlet for trekning av premier. Foto: Per Inge Værnesbranden

mandag 19. mai 2014

Fuglenes dag 25.mai ved Fossliåsen

I samband med at NOF har dratt i gang Fuglenes Dag over hele landet, vil vi bruke denne dagen til å invitere til fuglesangtur ved Fossliåsen. Her vil du få anledning til å lære mer om fuglesang og kjenne igjen de vanligste sangfuglene. Området rundt Fossliåsen er godt egnet for dette formålet, med en sti som går langs Fosslibekken og frodig løvskog.

Vi har arrangert fuglesangtur ved Fossliåsen de siste tre årene, med mellom 6-25 deltakere. Nytt av året er at vi blant deltakerne trekker ut en person som vinner boka Fuglesang som inneholder en integrert lydavspiller som spiller av sangen samtidig som man leser om fuglen og ser den på bildet.

Oppmøte kl 07.00 søndag 25. mai, på parkeringsplassen ved Fosslia skole.
Veibeskrivelse til Fosslia: Fra E14: Følg skilting mot "Remyra" fra rundkjøringa ved Coop Extra (veien går forbi Rema 1000 og HiNT) gjennom første rundkjøring etter det og til venstre i neste rundkjøring. Deretter første vei til høyre mot "Fosslia". Da kommer du til P-plassen.

Bokfink, en av våre vanligste sangfugler. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Vi planlegger også å arrangere en fuglesangtur i Håmmårsbukta den 1. juni. Dette kommer vi tilbake til om ikke lenge.Årsmøtet 2014

21. mars 2014 ble årsmøtet avholdt, i NOF-hytta på Håmmårsbukta.
Seks personer møtte opp: Aksel Lindgren, Kjell Thore Leinhardt, Bjørn Eide, Vidar Krøke Steinvik, Kjell Arnfinn Aune og Per Inge Værnesbranden.

Styresammensetning for 2014 står på høyre side her. Eneste endring var at Kjell Arnfinn Aune ble valgt inn, mens Svein Wik ikke ble gjenvalgt.

Årsmelding er lagt ut her, regnskapet er foreløpig ikke lagt ut.

Årsmelding for 2013


Styret for 2013 besto av:                                                                 
Leder/sekretær:
Per Inge Værnesbranden
Nestleder
Jo Anders Auran
Kasserer:
Einar Hugnes
Styremedlem:
Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem:
Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem:
Svein Wik

Revisor:                      Bård Nyberg

Det var ingen endringer i styret i 2014.

Gjennom samordning av NOF’s kontingentstruktur med en felles kontingent for alle ledd, har dette medført økt medlemstall for lokallag. Status for NOF Stjørdal er 70 medlemmer ved årsskiftet. Alle disse får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller rundskriv i ordinær postgang. I tillegg er det flere som også får tilsendt informasjon om våre aktiviteter via e-post.
Vi har også en blogg www.fugleristjordalen.blogspot.com hvor vi meddeler kommende aktiviteter og nyheter om fuglelivet. Vår web-side www.nofnt.no/stjordal er for tiden inaktiv grunnet manglende oppdatering

Møter

20. mars: Årsmøte, Stokkan ungdomsskole. Sju personer møtte. Alle i styret stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt. Ingen nye kandidater ble foreslått. Årsmelding og regnskap godkjent. Etter årsmøtet viste Einar Hugens en serie bilder av fugler og landskap.

Aktiviteter

2. juni: Fuglesangtur Fossliåsen. Årets fuglesangtur ble vellykket, med 10 deltakere som fikk høre og se flere av de typiske sangfuglene i løvskogen langs Fosslibekken. Turens høydepunkt var et par med tyrkerduer som hadde etablert et reir i et gammelt trostereir oppe i et gråortre. Tyrkerdua er en sjelden hekkefugl i Stjørdal..

Uttalelser

Reguleringsplan 2-058 Hell – Værnes (Stjørdal kommune). Datert 7. februar 2013:
Jernbaneverket planlegger bygging av ny jernbanebru med dobbeltspor mellom Hell og Værnes. To alternativ foreligger til linjeføring: et nedstrøms og et oppstrøms dagens jernbanebru. Nedstrøms alternativ vil medføre en del inngrep på strandenga på Sandfærhus, med linjeføring og riggområde. NOF Stjørdal går inn for oppstrøms alternativ som gi minst inngrep. Samtidig påpekte vi følgende: Unngå forurensing og utslipp til evja på strandenga, tiltak for å redusere bestanden av den svartelistede planten sandlupin på strandenga, oppfølgende undersøkelser av hekkende fugl på strandenga, og til slutt at det ikke tilrettelegges for lettere adkomst til strandenga etter avsluttet driftsperiode av hensyn til hekkende fugl.

Samarbeid og representasjon

2. juni: Finn fram-dag Håmmårsbukta friluftsområde. I samarbeid med flere friluftslivsorganisasjoner i Stjørdal deltok vi med en egen post på den populære Finn fram-dagen, arrangert av FRIFO Stjørdal. Årets arrangement var lagt til det tidligere militære området som ble kalt Steinvik lager, øst for Steinvikholmen, og som er blitt overtatt av Stjørdal kommune og det daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). 2. juni ble området offisielt innviet som offentlig friluftsområde og Finn Fram-dagen ble også gjennomført samtidig, med masse folk innom. Per Inge stilte opp på vegne av NOF Stjørdal, med god hjelp av Kjell Arnfinn Aune.

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen vi etablerte i Monsberga friluftsområde høsten 2012 ble forbedret i løpet av høsten 2013. Et stort informasjonsskilt med bilder av de vanligste fugleartene på en foringsplass samt beskrivende tekst, ble satt opp i oktober 2013. Dette skiltet ble bekostet gjennom økonomisk støtte av midler til friluftslivstiltak fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ideen kom fra en lignende foringsplass ved Ørin, Verdal. Skiltet er utformet og produsert av Vestvik Reklame, Verdal med bidrag fra næringsselskapet PRONEO. Firmaet Simons i Åsen har også laget et par ekstra skilt.

NOF-hytta Håmmårsbukta
NOF Stjørdal har fått tilgang til eget husvære gjennom at vi får gratis leie av den tidligere vaktbua i Håmmårsbukta. Det eneste vi har forpliktet oss til er å ha tilsyn og rengjøring med et av toalettene i området. Etter en iherdig dugnadsinnsats med oppussing fra enkelte av medlemmene er hytta nå blitt brukervennlig og trivelig. Målet er at den skal bli et samlingssted for fugleinteresserte, arrangere fuglesangekskursjoner og ellers bli brukt til fuglestudier i området.

Fugleamfi i Halsøen
Arbeidet med å etablere et fugleamfi i Halsøen har stått i bero i 2013, grunnet manglende respons fra Stjørdal kommune om eierskap.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmer og kan lånes:
-          Lavvo (spisstelt)
-          Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
-          Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
-          ”Partytelt” til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 10. mars 2014


Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær


søndag 2. mars 2014

ÅRMSØTE NOF STJØRDAL

Vi inviterer til årsmøte for 2014 onsdag 12. mars kl. 1900
Sted: NOF-hytta, Håmmårsbukta friluftsområde, Skatval (veibeskrivelse under)

1. Velkomst

2. Årsmelding 2013 (deles ut på møtet)

3. Regnskap 2013 (deles ut på møtet).

4. Valg:
Se styreoversikt til høyre her.
Nye styremedlemmer er hjertelig velkomne. Det er anledning til å komme med forslag på møtet.

5. Vi har ikke planlagt noe foredrag med bilder eller lignende etter at årsmøtet er avsluttet men satser på sosialt samvær med fugleprat, kaffe og kaker.

En av vårens budbringere, linerla. Foto:Per Inge Værnesbranden.
Veibeskrivelse: Fra Stjørdal sentrum: Følg E6 nordover til du har passert Skatval kirke. Etter ca 1 km ta av til høyre mot AGLO. Følg veien over brua over E6 og deretter ta av mot høyre mot AGLO og FRILUFTSOMRÅDE. Deretter til høyre igjen mot FRILUFTSOMRÅDE. Følg denne veien helt ned og til venstre skiltet FRILUFTSOMRÅDE (over jernbaneovergang), rett fram forbi gården og da kommer du til P-plass for friluftsområdet. NOF-hytta ligger ved inngangsporten.
Kommer du nordfra kan du følge E6 sørover fra Langstein. Rett før E6 går over til to felt svinger du av avkjørsel til høyre (etter fotoboks). Følg denne veien ned og ta av til høyre over jernbaneovergang og rett fram ned til P-plass og NOF-hytta ved porten.

tirsdag 21. januar 2014

Trua fjellnatur i Meråker - Fagdag NOF Nord-Trøndelag - Hagefugltelling

Da er et nytt år kommet i gang og vi satser på mange fine naturopplevelser. 
Årets første innlegg omfatter flere interessante aktiviteter, både utendørs og innendørs, alt i løpet av kommende helg, 24-26. januar:
Fredag 24. januar kl. 19.00 skal Alette Sandvik og en av Norges dyktigste naturfotografer, 
Kjartan Trana presentere et uberørt fjellområde i Meråker som er truet av vindmøller. Dette skjer på 
Meråker videregående skole. Dette er ikke et NOF-arrangement, men svært aktuelt og bør være av interesse for alle som er opptatt av å ta vare på uberørt natur.
Lørdag 25. januar kl. 10.00-16.00 er det Fagdag i regi av NOF Nord-Trøndelag 
Stokkan ungdomsskole.
25-26. januar arrangeres den landsomfattende Hagefugltellinga, i regi av NOF.

Her er en omtale av alle tre arrangementene:
NOF Nord-Trøndelag har sin årlige fagdag på Stokkan ungdomsskole, Stjørdal, kl. 10.00-16.00.
Vi kan by på fem forelesere som presenterer hvert sitt fagfelt.
Meget interessant og lærerikt. Kaffepause og mat innlagt i programmet.
Programmet er lagt ut på NOF/NT sine web-sider: 
I tillegg får alle medlemmer i NOF invitasjon pr. e-post, og det blir annonsert i lokalavisene.
Vennlig hilsen styret i NOF Nord-TrøndelagFørstkommende helg, 25-26. januar, arrangeres den årlige Hagefugltellinga i regi av NOF. Da kan du telle alle fuglene i hagen din og registrere dette på internett. Dette er en telling som går i alle nordiske land, og er samtidig en uhøytidelig konkurranse mellom landene om å flest mulig hager og deltakere. Du kan lese mer om Hagefugltellingen her: www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1244 

Som kanskje du allerede vet så har NOF Stjørdal laget en egen foringsplass i Monsberga (står omtalt i en annen artikkel lenger ned). Her kan du ta en liten stopp hvis du er i området og studere flere småfugler på nært hold. Ei informasjonstavle med bilder og kort beskrivelse av de vanligste artene som opptrer på en foringsplass er satt opp ved standplassen. 
Foruten de vanligste artene som mange er kjent med, er en forholdsvis uvanlig art som spettmeis en fast gjest. Flaggspetten er også ofte å se, og den har en spettesmie i ei furu ved foringsplassen der den hakker ut frø fra kongler. 
I de to foringsautomatene er det solsikkefrø, meiseboller og en stor talgklump er hengt opp og noen gamle epler er også lagt ut, så det skulle være mat for å tiltrekke seg mye fugler. Det er også gode muligheter for fotografering av fuglene. Bildene under er alle tatt fra standplassen ved skiltet.

Fugletavla ved foringsplassen. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Kjøttmeis ved foringsplassen. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Spettmeis, Monsberga. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Ekornet benytter seg også av mattilbudet i Monsberga. Foto: Per Inge Værnesbranden