tirsdag 13. januar 2015

Fugleforing i Monsberga og Svanetelling

Fugleforing i Monsberga

Siden vinteren 2012/13 har NOF Stjørdal hatt en foringsplass for fugler i Monsberga friluftsområde i Fosslia, og høsten 2013 fikk vi på plass en stor tavle med bilder av de vanligste fuglene man kan se her, og med korte beskrivelser av fuglene. Foringsplassen er omtalt i tidligere innlegg her på bloggen:
Foto: Per Inge Værnesbranden.

Hittil har foringsplassens eksistens kun vært kjent blant NOF-medlemmer lokalt og tilfeldige besøkende i Monsberga, men på lørdag 17. januar vil foringsplassen bli offisielt "innviet", med omtale i lokalavisene Stjørdals-Nytt og Stjørdalens Blad. Lørdag formiddag i tidsrommet kl. 0900 - 1100 vil noen av oss i NOF Stjørdal være tilgjengelige her og være behjelpelige med informasjon om fugler og hvilke fugler som finnes her. 

Målet med dette er at lokalbefolkning, barnehager og skoler i nærområdene skal ha mulighet til å oppleve og lære mer om fuglene som man har rundt seg. Monsberga er omgitt av mye bebyggelse og det pågår stadige nye utbygginger av boligområder i nærheten. Derfor er det viktig å ha friområder som Monsberga i nærheten, hvor man kan oppleve fugler og dyr.

Spettmeis, Monsberga. Foto: Per Inge Værnesbranden

Flaggspett, Monsberga. Foto: Per Inge Værnesbranden


Svanetelling 17-18. januar

Helga 17-18. januar avvikles en internasjonal svanetelling i Europa. Her kan du som ser svaner bidra med nyttige opplysninger. I Stjørdals-området har vi hatt overvintrende sangsvaner i mange år, med varierende antall. De holder normalt til ved fjorden og nærliggende landareal, men kan kan også ses i vatn som enten ikke har frosset igjen eller har åpne råker, som f.eks. Liavatnet og Almovatnet. 
Du kan lese mer om tellingene på NOF's websider: Svanetelling NOF

Sangsvaner. Voksne fugler er hvite, og unge fugler er grå. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar