søndag 29. mars 2015

Fugletur til Håmmårsbukta 21. mars

Årets første uteaktivitet for NOF Stjørdal ble gjennomført i Håmmårsbukta lørdag 21. mars. Målet var å se etter fugler i området. Tre personer møtte opp kl 0700, og gikk en runde med teleskop og kikkert. Det var ikke det helt store å se på fjorden, men de lokale tjeldene var på plass, en mindre flokk med ærfugl, stokkand, siland, teist, havørn, gråhegre (18 ind. ved Steinvik skremt opp av havørna) og tre sangsvaner som fløy over. I skogen sang en svarttrost, spettmeisa var også ivrig lydytrende, og ellers ble flaggspett, gjerdesmett, blåmeis, dompap, gulspurv og grønnfink registrert. Det ble også tid til en kaffepause i NOF-hytta, med mye fugleprat.

Knut Krogstad sjekker fjorden med teleskop, mens Morten Onsøien noterer. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar