fredag 26. februar 2016

Gravand - årets fugl 2016


NOF har valgt gravanda som årets fugl i 2016. Bakgrunnen og begrunnelsen for dette valget er følgende:
"Gravanda er en vakker og svært karakteristisk fugl som er lett å kjenne igjen for mindre erfarne fugleinteresserte. Den finnes nær mange av våre største byer og er som følge av sin store størrelse, fargerike fjærdrakt og forkjærlighet for åpne fjæreområder som regel lett å oppdage og kjenne igjen. Arten har ikke tidligere vært Årets Fugl."

I Trøndelag hekker gravanda langs store deler av kystområdene og innover i Trondheimsfjorden. De første fuglene ankommer i begynnelsen av mars.
I Stjørdal er gravanda et karakteristisk og synlig innslag i området ved Halsøen-/Langøra, og opptil 20-30 fugler kan registreres gjennom våren og sommeren. Opptil fem par med ungekull er sett i Halsøen-området, og videre utover langs Skatvalslandet hekker flere par.

Gravanda kommer allerede i begynnelsen av mars, og da kan det ofte være vinterlige forhold. Disse fuglene (et individ ligger bak fiskemåsa til høyre) ble fotografert ved Olderøra på Skatval. Kjønnene er svært like, men kan skilles på nebbknølen. Hannen, som vises på bildet, har en tydelig rød knøl på nebbet, mens hunnen mangler denne (se bildet over).
I forbindelse med at gravanda er valgt til Årets Fugl i 2016, ønsker vi hjelp fra publikum med å rapportere vårtrekk (når og hvor de første fuglene kommer) og å hekkefunn (reirfunn og par med unger). Du kan rapportere dine observasjoner på Artsobservasjoner eller, hvis du ikke er bruker på Artsobservasjoner, på e-post til NOF Stjørdal: stjordal@birdlife.no.

Her kan du finne mer lesestoff om gravanda:
NOF's hjemmeside: Gravand - Årets Fugl
Vår Fuglefauna (NOF's medlemstidsskrift): Gravand - Vår Fuglefauna
Norsk Fugleatlas (norske fugler hekkeutbredelse t.o.m. 1999): Gravand - Norsk Fugleatlas

2 kommentarer:

  1. Fint å lese om aktiviteter i andre deler av Norge....takk for titten....

    SvarSlett
  2. Fint å lese om aktiviteter i andre deler av Norge....takk for titten....

    SvarSlett