mandag 14. mars 2016

Fuglevandring Halsøen med MP-kontoll

Sjelden har vel fuglekikkere blitt så godt passet på som i dag. På fuglevandringa i Halsøen 6. mars fikk vi besøk av militærpolitiet 3-4 ganger. I forbindelse med NATO-øvelsen "Cold Response" er det etablert en militær avdeling i småbåthavna, og alle som vifter med teleobjektiver og teleskop i nærheten blir kontrollert.
10 personer deltok på turen. Foruten de vanlige artene, som stokkand, kvinand, overvintrende krikkender og brunnakker, gråhegre m.m. ble også de første hettemåsene og fiskemåsene registrert. Gravanda ble sett dagen før.
Neste fuglevandring blir søndag 3. april, og blir den siste før sommeren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar