tirsdag 28. februar 2017

Årsmøte NOF Stjørdal 9. mars

Innkalling til årsmøte NOF Stjørdal 2017

Dato: 9. mars kl. 1900.
Møtelokale: Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Årsmøtesaker

1. Årsmelding (deles ut på møtet)

2. Regnskap (deles ut på møtet)

3. Valg. Forslag på nye kandidater mottas med takk!

4. Saker til diskusjon: 

      4.1: Hytta i Håmmårsbuktafriluftsområde. Skal vi fortsette å bruke den?
Den gamle vaktbua i Håmmårsbukta har vært brukt til foreningslokale for oss etter at friluftsområdet ble åpnet, i forståelse med Stjørdal kommune. Natt til 1. mai 2015 ble bua utsatt for hærverk, hvor de fleste rutene ble knust og inventar delvis ødelagt. Etter dette er ikke bua blitt brukt av oss, og det har vært problemer med å få kontakt med parkansvarlige i Stjørdal kommune omkring diverse forhold.
Årsmøtet må ta stilling til om vi fortsatt skal bruke hytta eller ikke.

4.2: "Lecadammen" på Sutterøleiret. Plan om erstatningslokalitet. 
Lecadammen er siste rest av den opprinnelige strandengenga på Sutterøleiret, og har vært en spennende lokalitet for fuglelivet i mange år. Imidlertid har fuglelivet hatt en negativ utvikling de siste årene, bl.a. som følge av økende gjengroing, forurensing og endringer i fuglebestander generelt. Dammen ligger i et presset område med mange framtidige interesser for utnyttelse og påvirkning.
Dagens grunneier, entreprenørfirma Arne Hernes AS, ønsker å tilby et erstatningsområde for Lecadammen, ved å gjenskape en tilsvarende biotop i nærområdet. Her vil biotopen bli laget for å gjøre den attraktiv for fuglelivet, og med tilrettelegging for fuglekikking, fugletårn m.m.
Denne planen vil bli presentert på årsmøtet og vi må ta stilling til den, med tanke på videreføring eller ikke.

     5. Pause m. kaffe/te og kaffebrød m.m.   

     6. Bildeforedrag med Jørn Konradsen, en lokal naturfotograf som har utmerket seg med foto av både
         natur generelt og fugler/dyr av høy klasse. Han vil fortelle litt om hvordan han går fram når han er 
         ute med kamera og gi gode tips til hvordan man ta bedre bilder. Mange av bildene hans kan du se 
         på web-sidene jkonradsen.wordpress.com/ eller www.flickr.com/photos/jkonradsen/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar