tirsdag 14. april 2020

Årsmøtereferat og styresammensetning

Årsmøtereferatet er også publisert på vår Facebook-side 21. februar, men kommer her i kortversjon, supplert med styresammensetning etter styremøte.Årsmelding og regnskap er vedlagt her.
Årsmøtet ble holdt på Daba cafe den 20. februar, hvor 17 personer møtte opp. Alle i det sittende styret ble gjenvalgt, men også to nye styremedlemmer ble valgt inn.
Etter konstituerende styremøte 3. mars, er vervene i styret slik (og antall år pr. medlem før neste valg):

Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden (2 år)
Nestleder: Jo Anders Auran (1 år)
Kasserer: Einar Hugnes (2 år)
Styremedlem: Jostein Bidtnes (2 år)
Styremedlem: Oddbjørn Mæhre (2 år)
Styremedlem: Eldar Eiksund (ny) (1 år)
Styremedlem: Raymond Borgen (ny) (1 år)
Varamedlem: Per-Anders Elvertrø (1 år)
Varamedlem: Vidar Krøke Steinvik (1 år)

Etter årsmøtet ble det to foredrag: Fuglefoto fra Cuba og Panama v/Bjørn Fuldseth, og Gås i Norge v/Paul Shimmings.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar