onsdag 8. juli 2020

Turrapport fra Meråkerfjell

Turen til Meråkerfjella som vi hadde planlagt for å se etter Årets Fugl, lappspurven, gikk av stabelen 24-25. juni, etter et par utsettelser. Vi ble bare to deltakere, Oddbjørn Mæhre og Per Inge Værnesbranden. Vi startet fra Rotvoll (Bjørneggen) innerst i Stordalen, og fulgte den merka turstien til Nord-Trøndelag Turistforening opp til Gruvfjellet (928 moh). Vi passerte slagghauger og gamle steinhytter etter Litj-fjell gruver på vei opp. Ved toppen av Gruvfjellet tok vi en rast ved Vestre Damtjønna. Storlom, sandlo, og rugende fiskemåse ble observert her.

Det var ennå mye snø igjen i fjellet, og lange og store snøfonner. På grunn av risikoen med å falle gjennom og havne i skjulte bekker under snøfonnene, måtte vi flere ganger gå store omveier rundt fonnene. Vi fant en fin plass å sette opp telt på, ved Revhiknipen, ca 1,5 km nord for Finnkoisjøen, og 1,5 km øst for Lødøljsjøan. Det var varmt vær og sol hele dagen, og kveldslyset på Ramfjellet satte et fin punktum på kvelden.

Tidlig neste morgen gikk vi en runde ned til elva Lødølja, og opp mot Lødøljsjøan. Langs Lødølja var det ennå store snøfonner som lå helt ned til elva. På Lødøljsjøan lå det også store snøfonner ned mot vatnet, og det var ennå mye is på sjøene. Vi var heller ikke de eneste som var på fjelltur, da det var et par telt som sto ved bredden av søndre Lødøljsjøen, med ennå sovende campere.

Så langt på turen hadde vi ikke registrert noen fugler utover vanlig forekommende arter som fjellrype, heilo, rødstilk, fiskemåse, gjøk, heipiplerke m.fl. I Lødøljsjøan observerte vi bl.a. et sangsvanepar, 1 par sjøorre, 3 svartand og 1 havelle (de tre andeartene er ikke så vanlig å treffe på i hekketida i fjellet i våre trakter). På vei tilbake til teltene kom vi også over to myrsniper.

Vi fant ingen lappspurv, selv om vi passerte flere steder med passende biotoper for arten. Dessverre rakk vi heller ikke å undersøke alle potensielle lokaliteter i området, da det var begrenset for hvor mye to personer kunne rekke over, og mye snø gjorde deler av områdene vanskelig tilgjengelig. Vi så heller ikke noe rovfugl, ugler eller fjelljo, som vi hadde forventet, så det var tydeligvis et bunnår for smågnagere. Sommeren 1985 ble de samme områdene besøkt av flere fuglekikkere fra Stjørdal, og den gangen var det et godt smågnagerår. Da ble det registrert bl.a. bergand, havelle, flere fjelljopar (inkl reirfunn), flere jordugler (inkl reirfunn), svømmesnipe, blåstrupe, flere lappspurv m.m.

Her er noen utvalgte bilder fra turen, alle tatt av Per Inge.


Litjfjell gruver med slagghauger og ruiner av steinhytter. Det er mye forurenset vann som renner fra slagghaugene.

Oddbjørn speider etter fugl ved Vestre Damtjønna, Gruvfjellet.

Utsikt mot Skarvan fra Gruvfjellet. Mye snø i fjellet.

Teltleiren vår. Ramfjellet i bakgrunnen. Til venstre ses litt av Finnkoisjøen.

Kveldslys. Finnkoisjøen og Ramfjellet i bakgrunnen. I forgrunnen en "rovfugltue", som blir brukt til ribbeplass av rovfugler og ugler, eller til utsiktsplass.

Fjellrype

Heilo

Heiloreir.

Rødstilk.

Gråsisik.

Elgfigur i snøfonna.
Søndre Lødøljsjøen
Sangsvaner i Søndre Lødøljsjøen, med fjellcanpere i forgrunnen.

Ennå is i Søndre Lødøljsjøen.
Nordre LødøljsjøenReinrose. 

Rødsildre

"Isfjell" i Lødølja.

Lødølja og omegn

Fotograf i solnedgang. Skarvan og Vålåkleppen i bakgrunnen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar