onsdag 13. april 2011

Kurs i Artsobservasjoner

Mandag kveld ble avsatt til en innføring i hvordan rapportsystemet http://www.artsobservasjoner.no/ kunne brukes. Det ble ikke det helt store oppmøtet som vi hadde håpet på, men de fremmøtte fikk en god og systematisk gjennomgang av en som kjenner systemet svært godt, Andreas Winnem. Av de seks personenene som møtte opp, var to-tre av oss erfarne brukere, de resterende forholdsvis ferske brukere, og selv om det var mye nytt for "ferskingene" var det også noe å lære for de mer erfarne. Tida som ligger foran oss, med vårtrekk og hekketid, er rette tida for å registrere fugler, en oppdatering på rapportering av fugler kom i rett tid.

Andreas Winnem demonstrerer hvordan man skal bruke rapportskjemaet for observasjoner av sjeldne fugler. Foto: Per Inge Værnesbranden

Konsentrasjonen er på topp(?). Fra venstre: Aksel R. Lindgren, Einar Hugnes, Bjørn Eide, Kjell Thore Leinhardt og Hans B. Ristad. Foto: Per Inge Værnesbranden.

1 kommentar: