fredag 4. mai 2012

VIPA - årets fugl 2012

NOF har utpekt vipa til årets fugl i 2012, og vil gjennomføre kartlegging av hekkende viper i år. Vipebestanden i Norge har gått nedover de siste årene, og arten er plassert på Rødlista, i kategorien Nær Truet (NT). Vi oppfordrer alle som vet om vipereir eller ser viper både her i Stjørdalen og ellers, om rapportere sine funn. Du kan legge inn observasjonene i www.artsobservasjoner.no/fugler eller ta kontakt med Per Inge (tlf: 45619219) hvis du ikke vet hvordan du skal bruke rapportsystemet. Les mer her: Årets Fugl 

Foto: Per Inge Værnesbranden

1 kommentar: