onsdag 2. mai 2012

Årsmøtet i NOF Stjørdal

Årsmøtet i NOF Stjørdal ble holdt på Stokkan ungdomsskole 22. mars. 11 personer møtte. Alle i fjorårets styre stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt, ingen nye kandidater var blitt foreslått. Årsmelding og regnskap ble godkjent.
Fra venstre: Aksel Lindgren, Paul Shimmings, Geir Hammer, Tore Eriksson, Knut Krogstad, Kjell Thore Leinhardt. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Fra venstre: Hans B. Ristad, Vidar Krøke Steinvik, Bjørn Eide, Einar Hugnes. Foto: Per Inge Værnesbranden.


 Kjell Thore Leinhardt hadde en pedagogisk og lærerik gjennomgang av sine erfaringer som fuglefotograf, med et bredt utvalg av mange blinkskudd. Foto: Per Inge Værnesbranden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar