onsdag 6. mai 2015

Fin Fram-dag i Monsberga

Søndag 26. april deltok NOF Stjørdal på den årlige Finn Fram-dagen, som blir arrangert av Norsk Frilufstliv (tidligere FRIFO). Dette er et arrangement hvor friluftsorganisasjonene i Stjørdal deltar, med friluftsaktiviteter for befolkningen. Årets arrangement var i Monsberga friluftsområde. Vi stilte med en enkel konkurranse med fuglebilder. Nesten 50 svar kom inn på konkurransen, og tre premier ble trukket: et fuglebrett til å feste på vindu, og to fugleplakater. Fra NOF Stjørdal stilte Per Inge Værnesbranden og Per-Anders Elvertrø med fru Malin som assistent.

Mange ivrige deltakere på fuglekonkurransen, både unge og voksne prøvde seg.


En av begivenhetene var åpning av et toalettanlegg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar