onsdag 30. oktober 2013

Masseopptreden av haukugle

I høst har det vært mange haukugler å se, både i Trøndelag og i store deler av landet. I motsetning til de fleste andre uglene våre er haukugla dagaktiv, og er dermed ikke så vanskelig å oppdage der den sitter i toppen av et tre og speider etter et bytte. Den er heller ikke så sky og kan bry seg lite om folk som er nysgjerrige på den. 
Haukugla er vanligvis en fåtallig hekkefugl i høyereliggende skog og blir vanligere jo lenger nord man kommer. Som de fleste andre ugler er den en smågnagerspesialist og gode smågnagerår fører til mange vellykkede hekkinger. Kommer man over hekkende haukugler må man imidlertid være forsiktig. De voksne uglene er svært aggressive hvis folk eller andre dyr nærmer seg ungene, og kan gå til angrep.
Høstens masseopptreden av haukugler skyldes trolig at det har vært svikt i mattilgangen lenger øst eller nord og at fuglene derfor har dratt ut på leit etter næring mot vest. For 30 år siden, i 1983, var det også en masseopptreden av haukugler, bl.a. ble det sett haukugler på Færøyene, der de knapt nok har vært registrert før. 
I Trøndelag er ca 150 haukugler rapportert på www.artsobservasjoner.no/fugler, også noen i Stjørdal og Meråker. Men det reelle antallet er nok mye høyere, da de fleste er registrert der folk ferdes langs veier og lett tilgjengelige plasser.
Ser du haukugle kan du enten rapportere via Artsobservasjoner eller legge igjen en kommentar her.
Denne haukugla er fotografert ved Bulandet, Skjelstadmarka 20. oktober. Foto: Per Inge Værnesbranden1 kommentar:

  1. Vi så haukugle ved Sørungen i Selbu i dag, 27/12-13. Den satt i toppen av et grantre og fulgte nøye med oss og den lille hunden vår

    SvarSlett