onsdag 30. oktober 2013

Fugleskilt i Monsberga

Monsberga friluftsområde like utenfor Stjørdal sentrum ved Fosslia ble åpnet for allmennheten for ca tre år siden, etter å ha vært et lukket militært område siden "krigen". I fjor vinter satte vi opp to frøautomater for solsikkefrø, med tanke på å etablere en fôringsplass hvor de besøkende kan studere fugler på nært hold. 

Etter å ha fått økonomisk støtte gjennom midler til friluftslivtiltak fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune har vi nå fått laget et skilt med de vanligste fugleartene som opptrer på fôringsplassen, slik at besøkende kan se hvilke fugler de ser. Ideen kom fra en liknende fôringsplass ved Ørin, Verdal. Vestvik Reklame, Verdal, har utformet skiltet med bidrag fra næringsselskapet PRONEO. Per-Anders Elvertrø har snekret sammen treramma rundt skiltet.

 Sist søndag ble skiltet satt opp ved fôringsplassen og vi skal også etterhvert få ordnet en enkel benk til å sitte på. Foringsautomatene blir fylt opp med solsikkefrø til helga og når fuglene strømmer til, skal vi skape litt publisitet rundt tiltaket. 


Dugnadsgjengen, fra høyre mot venstre: Per-Anders Elvertrø, Tom Roger Østerås, Kjell Arnfinn Aune og Per Inge Værnesbranden. Foto: Per Inge Værnesbranden

Spettmeisa kan du treffe på i Monsberga, men de er ikke så store som det står angitt på skiltet: 44-46 cm!
Ta en tur hit selv og sjekk! Foto: Per Inge Værnesbranden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar