onsdag 28. mai 2014

Fuglenes dag i Fosslia

Vi markerte Fuglenes Dag med en fuglesangtur i Fosslia, på samme måte som vi har hatt de siste tre-fire årene. 11 personer deltok på rundturen som startet ved P-plassen ved Fosslia skole og gikk langs Fosslibekken og den frodige oreskogen. Det var flere gjengangere fra tidligere fuglesangturer blant deltakerne, men også noen nye ansikter.
Til tross for grått og småkjølig vær var det bra med sangaktivitet på endel fugler. Arter som ble registrert syngende var munk, gransanger, jernspurv, gråtrost, rødvingetrost, rødstrupe, blåmeis, grønnfink, bokfink og gråspurv. I tillegg ble flere arter sett, som spettmeis, gråfluesnapper, svarttrost, grønnsisik, skjære, kråke og kaie. Vi hadde håpet å få høre gulsangeren, men den var fraværende. Kanskje gråværet hadde sin innvirkning? I fjor fant vi hekkende tyrkerduer, men disse ble ikke registrert i år.
Nytt av året var loddtrekning blant deltakerne, med den populære Fuglesang-boka med lydavspilling (av Jan Pedersen og Lars Svensson) som premie. Den heldige vinner var Kjell Mjøsund, tidligere rektor ved Fosslia skole, som ligger i området hvor fuglesangturen ble avholdt.

Lyttende til fuglesang ved Fosslibekken. Foto: Per Inge Værnesbranden.


Den heldige vinner av Fuglesangboka, Kjell Mjøsund. Han var den første rektoren ved Fosslia skole, som sees i bakgrunnen. Foto: Per Inge Værnesbranden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar